ජනවාරි 09 වැනිදා රටින් පනින්න මෛත‍්‍රීපාලගේ මුළු පවුලම ගුවන් ටිකට් වෙන් කරයි…Maithripala’s family members already booked their air ticket to US on 9th January
Posted on December 8th, 2014

Courtesy LankaCnews.com

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගේ පවුලේ සියලු දෙනා ජනවාරි 9වැනිදා අලුයම 1.30ට සිංගප්පූරු ගුවන් සේවයේ එස්.කිව් 0469 දරණ ගුවන් යානයෙන් සිංගප්පූරුවටද  ඒ හරහා සහ එස්.කිව් 0012 ගුවන්යානයෙන් ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස් නුවරටද පලායෑම සඳහා දෙසැම්බර් 08වැනිදා පස්වරුවේ ගුවන් ප්‍රවේශපත් වෙන් කරවාගෙන තිබේ.

මෙසේ වාණිජ පන්තියේ ගුවන් ටිකට් පත් 4ක් වෙන්කරගෙන ඇත්තේ මෛත්‍රී ගේ බිරිඳ වන ජයන්ති පුෂ්පකුමාරි, දියණියන් වන චතුරිකා සහ ධරණි සමඟින් පුත් දහම්ය.

මේ සඳහා සිංගප්පූරු ගුවන් සේවා වෙත මුදලින් රුපියල් 2,216,000ක් ගෙවා තිබෙන්නේ සුපර් ලින්ක් ට්‍රැවල් ඒජන්සිය හරහාය.

ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මගින් මෛත්‍රීපාල සහ පවුලේ සියලු දෙනා වෙත වසර 20ක් දක්වා ඇමරිකාවට ඕනෑම වාර ගණනක් පැමිණීමට හැකිවන හැකිවන සේ මල්ටිපල් වීසා නිකුත්කර ඇත්තේ 2014 ඔක්තෝබර් 28වැනිදා බව ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රවල සඳහන්ය.

It is learnt that the common candidate Maithripala Sirisena of the new democratic party and all other family members have purchased tickets to travel to Singapore on flight number SQ 0469 at 1.30 am on morning of 09th January 2015 and thereafter to USA on flight number SQ 0012 to Los Angeles USA.A sum of rupees 2,216,000/ had been paid for self and three other members of family.They are self, wife Jayanthi Pushpakumara, daughters Chathuri,Chathurika and son Dhaham.The tickets have been purchased on 08th December from the travel agent Super Link travel agency to travel in economy class.The Maithripala Sirisena’s family have obtained multiple visas to USA for 10 years on the 28th october 2014, it is learnt.

11 Responses to “ජනවාරි 09 වැනිදා රටින් පනින්න මෛත‍්‍රීපාලගේ මුළු පවුලම ගුවන් ටිකට් වෙන් කරයි…Maithripala’s family members already booked their air ticket to US on 9th January”

 1. Independent Says:

  My3 Declares Assets

  Dec 08, Colombo: Sri Lanka’s common opposition presidential candidate Maithripala Sirisena today declared all his assets to the Commissioner of Elections Mahinda Deshapriya.

  Speaking to the media after handing over the nominations, Sirisena said that the details on his assets will be open for the public and public can get copies if requested from his campaign office.

  He also returned unused fuel coupons worth Rs. 1 million given to him, when he was the Minister of Health, back to the government.
  The opposition candidate as pledged earlier, also opened and activated a fund at the Bank of Ceylon with the money he received for cutouts and hoardings to provide medical relief to the kidney patients.

 2. NeelaMahaYoda Says:

  “He also returned unused fuel coupons worth Rs. 1 million given to him, when he was the Minister of Health, back to the government”.

  This info is leading us to believe Sirisena is corrupted to the core, imagine, if he had only Rs 1 million worth of unused fuel coupons, how much he must have already used, I presume it should be at least worth of Rs 10 millions. Even if you use 3 vehicles for travelling between Polonnaruwa and Colombo daily you cannot consume that amount of fuel coupons for months.

  and again It is obvious that he has to return all unused coupons, because it is illegal for him to use them any more.

 3. Lorenzo Says:

  Nice try Wimal Weerawansa!! Blame the others before they blame you.

  You can’t just go to USA without visa.

  Guess who is planning to leave SL on January 9th! They ALREADY are US PR holders!!

  “Those in glasshouses should NOT throw stones at others.” – HE MR. A golden statement.

  For the record Sirisena’s son is ALREADY living abroad!!

 4. Lorenzo Says:

  “Sri Lanka’s common opposition presidential candidate Maithripala Sirisena today declared all his assets to the Commissioner of Elections Mahinda Deshapriya.”

  Aha! So who has NOT declared ALL his assets. I’m wondering. Well, he has NOT declared ANY of his assets. It will be embarassing to do.

  Houses in Colombo, Houston, etc., shares in most top companies including Ceylon Tobacco PLC, ownership of Defence logistics companies, super luxury cars, HOTELS, tsunami funds (Polonnaruwas was NOT affected by the tsunami), etc. This My3 fellow has made his money!! No wonder his brother DUDLEY (USA) is such a money hoarding man. I always suspected DUDLEY (USA) to be the BANKER to the large family.

  The only question is WHICH Dudley.

 5. Lorenzo Says:

  “He also returned unused fuel coupons worth Rs. 1 million given to him, when he was the Minister of Health, back to the government”.

  That begs the question how much unused fuel coupons the JUMBO cabinet has?

  Rs. 1 million X 100 ministers = Rs. 100 million?

  Provincial council ministers?

  Rs. 1 million X 50 ministers = Rs. 50 million?

  I think My3 is the ONLY minister in history to RETURN these.

  Wonder what happened to My3’s son’s (Daham) Aston Martin and Lambogini? Night races normally happen in December in Colombo and July in the sacred city of Kandy (despite prostests by chief Sanghakkaras). So one is due soon. Having returned the fuel coupons, he won’t be able to practice in Divulapitiya and the southern expressway.

 6. Christie Says:

  All paid and managed by Indian Imperialists, Indian colonial parasites and vermin.

 7. Susantha Wijesinghe Says:

  Ruppees ONE MILLION worth of Petrol Coupons ? OMG. Even a Company like Ceylon Tobacco or Unilever does not give cash for petrol, like that even for five years. SO CORRUPTION IS LOOMING IN PARLIAMENT, AND MEMBERS OF PARLIAMENT AND MINISTERS ARE SWIMMING IN PETROL. That is just one Commodity. Legislators are going to TOWN with PEOPLES MONEY.

  Just like to know, who is issuing these Coupons, and on what basis are they issued. Is it for Monthly consumption, Annual, or Life Time consumption? POOR FARMERS AND PADDY MILL OWNERS IN POLONNARUWA, HAVE CLOSED DOWN 365 RICE MILLING STATIONS, AND THE OWNERS ARE WITHOUT ANY INCOME, WHILST THE POOR FARMER MINISTER CUM HYPOCRITE IS GOING PLACES WITH ONE MILLION, THREE HUNDRED THOUSAND WORTH OF PETROL COUPONS IN HIS POCKET. THIS IS mother OF ALL CORRUPTION inside PARLIAMENT. I SEE NO HUMAN BEING IN THE HORIZON TO STOP THIS.

  Perhaps General Fonseka could, but can he, with Danuna still hiding ? NO, It is a CANCER that has become malignant, and ALL POLITICIANS are afflicted. NO DOCTORS, NO SURGEONS, NO HOSPITAL TO CURE THIS VIRULENT DISEASE.

  THEY HAVE TO BE FLOWN TO USA. POSSIBLE THERE IS PLENTY OF SPACE IN LOS ANGELESE

 8. Susantha Wijesinghe Says:

  Are these ministers playing Stocks And Shares with Petrol Coupons. ???

  Because a gallon of petrol went down by Rs7.00 he gave it back. If it went up by Rs7.00, calculate the Profits in his pocket. I have a strange feeling, they are doing this. Otherwise, why should a Minister carry, Rs.1.3Million worth of petrol coupons, in his pocket, and display a lot of pseudo honesty, handing it back, when it is of no use to him.?? POX ON HIM.

 9. Independent Says:

  Susantha,

  I agree “One million for Petrol” is absolute crime. But please check how much the President is spending. These coupons are peanut compared to his MASSIVE SPENDING.

  THANKS TO MY3’s OPENNESS THIS HUGE FRAUD IS NOW EXPOSED

 10. ranjit Says:

  Lorenzo dont think that only one guy is corrupt. Most of the politicians and the Govt servants are corrupt whether they are in UNP,SLFP,JVP or any party. This is not only in Sri Lanka but all over the world.What do you think of Americans?Arent they corrupt? They are the most corrupt in the whole world so do not talk about only our guys.

  Wimal Weerawansa will never apply visa to go to live with American stooges.He has so many other places to go than shit America. Our country is million times better than America. Only our hypocrites love these western countries and call them Master Sir.

  I think Sirisena Goiya better book his tickets before the elections and Chandrika can follow next. No more Bandaranayake’s in our politics again. KAPUT!

  This Bonny & Clyde clan must be brought to justice for treason. They were financed by foreign agencies and Embassies.Nobody can hide the truth.This time they have to Rest in Peace under the rubble.

 11. Lorenzo Says:

  Jeevan Kumaratunga and Vasudeva Junk are going to join My3. Accept Jeevan and reject Vasu.

  These people have nation wide appeal.

  Mervin is also trying to leave. My3, don’t take Mervin.

  4 more UPFA MPs from Kandy, Matale, Kurunegala are planning to crossover to UNP tomorrow.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress