බයියන්,ටොයියන් වි ගැහැණුන් නමන නැමිල්ල (VIDEO)
Posted on March 12th, 2015
mithree-wifewithqueen

තමන් පමණක් නොව තමන්ගේ සතර වර්ගයාටම  කොන්දක් පණ නැති බව යලිත් සිරිසේන ගොයියා රටේ ජනතාව හමුවේ ප්‍රදර්ශණය කර හමාරය. පහත දැක්වෙන් විඩියෝව බලන්න අහම්බෙන් ජනාධිපතිවරෙයිකුගේ  බිරිඳ විමට ලැබුණු බව ඇත්තය නමුත් තමන් නියෝජනය කරනුයේ රටක් බව අමතක විම ගැන ලැජ්ජා විය යුතු අතරම අපට කිමට ඇත්තේ මිනිහා නැමෙන නැමිල්ල ගැණි නැමෙන නැමිල්ලෙන් රටේ ජනතාවට මැන ගත හැකි බව පමණි.

11 Responses to “බයියන්,ටොයියන් වි ගැහැණුන් නමන නැමිල්ල (VIDEO)”

 1. NeelaMahaYoda Says:

  Dear Madam
  You don’t have to bend your head when you greet queen.
  What happened to protocol officer

 2. AnuD Says:

  She is a woman from rural Sri lanka and not a bimbo from Colombo who was used to spread for every foreigner.

  Remember rural Sri lankans are very genuine.

 3. Lorenzo Says:

  She tried to sit on the floor when the queen quickly points to a seat.

  Having enjoyed the PERKS of president, My3 will NOT keep his promise to reduce powers.
  “mada soda kath goyya raja kamata”

  May be he should have copied that NAKED FAKIR and worn the loin clothe!

 4. Leela Says:

  සිරිසේන ජනාධිපති සෝපිත දෙවියන්ට අළුත් පඬුරක් ගැට ගසා අැති බව පෙනේ. එ් අනුව සෝපිත දෙවියන් බාර ගත් දින 100 යේ බාරය වැඩ 100 ක බාරයකට හරවා ගෙන අැත. නමුත් එජාප යේ කබීර් ලා ජොන්ලා විශ්වාස කරන්නේ අල්ලාහ්/යහෙවෙහ් දෙවියන් මිස පන්සල් වලට අරක් ගත් දෙවියන් නොවේ. අප්‍රියෙල් 23 පාර්ලිමේනතුව විසිරුවා නොඅැරියොත් පාරට බහින බව ඔවුන් කියන්නේ එනිසා විය යුතුය. එ් අතර ජනාධිපතිගේ විපක්‍ෂ නායක කියන්නේත් සෝපිත දෙයියන්ගේ කතාවමය. කාට කාටත් එලිවෙන ජාමෙට හොඳ හොඳ සෙල්ලං බලත හැකිය. අපොයි රටට ගිය කලක්.

  හොඳට හෝ නරකට සිරිසේන රනිල් හවුලේ මධු සමය ඉවර වී ගන යන බව නම් පැහැදිලිය. හෙනගෙඩි අාතුරයන් ගේ පඬුරු වෙනුවට තමන්ට අවනත කර ගත හැකි අාතුරයෙක්ගෙ පඬුරු බාර ගැනීම සෝපිත දෙවියන්ගේ කාලෝචිත ක්‍රියාවක් බවයි මගෙ අදහස.

 5. Leela Says:

  It’s ok she did that to the Japanese emperor because it could be mutual.
  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHOPlVdKH4Gtg4Qw4E-QimA1ywbFC9pNN9avUQKv1um608bgVE
  But this?
  It could be a part of the training by NGOs, I suppose

 6. ranjit Says:

  Why this man didn’t wore a Modi suit and the woman a salwari because now he is imitating Indians not Sri Lankan tradition.Anyhow it’s disgrace to Mother lanka for having a President in that caliber. The whole Govt machinery is like Hath Hawul Achcharu nobody knows what is going on. Hora song is now already no value. People in millions welcome (Hora as per these shit dogs) the most popular president of all time where ever he goes. Nobody can stop this people’s power in time to come.Be ready to welcome him back and give our country the status we enjoyed for ten long years under him. He deserve all credit for having a peaceful place to live in harmony with all races and religions.

 7. Christie Says:

  Namaste: This is not something to be critical of our elected leader and we should back him up in this type of traditions as the event has no material effect on Sinhalese of the island. I am sad. Jai Hind.

 8. NAK Says:

  She did how she was told to probably by CBK,only she over did it a little. Normally when the royalty is greeted women bend their knees together but don’t have to bow. Bowing is our culture and she mixed up both.

 9. Indrajith Says:

  NFF asks what right National Executive Council has to decide on arresting Gotabhaya
  March 12, 2015, 9:56 pm

  By Dasun Edirisinghe

  The National Freedom Front (NFF) yesterday charged that the National Executive Council was doing what the Tamil Diaspora and Western powers had been campaigning for since defeating the LTTE militarily.

  NFF Spokesman and former MP Mohammed Muzammil, addressing a media conference at the party head office at Battaramulla, said the Tamil Diaspora and Western powers sympathetic to the LTTE were demanding that the war heroes who had defeated the LTTE be put behind bars.

  “Today, the NEC of the good governance regime does the very same. There are many media reports that the NEC had unanimously decided to arrest former Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa. Cabinet spokesman Dr Rajitha Senaratne, too, has told state media that the NEC made a decision to arrest former Defence Secretary. Similarly, leader of NSSP Dr Wickremabahu Karunaratne, too, told media that the NEC was planning to arrest Mr Rajapaksa,” Muzammil said.

  “It is now clear that the incumbent government is hunting the country’s leaders who made the country’s victory against the LTTE possible. Former Navy Spokesman D. K. P. Dassanayake has been grilled by the CID and there is a move to hunt former Navy Commander Admiral Wasantha Karannagoda. Now, the good governance masters are making public statements on the impending arrest of the former Defence Secretary.”

  Muzammil said the conduct of the NEC was very dubious. “On what grounds can they discuss the arrest of people? Arrests can be made by the police, but that, too, on court orders. So we can see that the NEC is not a national council but a hunting council,” the NFF spokesman said.

  “Who is the NEC comprised of? One of the members is former TNA leader R Sampanthan, who has been demanding a separate state within this country and been working under the instructions of LTTE political wing leader Tamil Chelvan. Then there is Wickremabahu Karunaratne, who publicly campaigned for Tamil Eelam. Another champion of the Eelam cause Mano Ganeshan, too, is a member of the NEC. These are the people who have decided to arrest our war heroes who liberated the country from terrorism. We ask people whether they will let these LTTE and Tamil Diaspora proxies to hunt our warheroes.”

 10. ranjit Says:

  Stray dogs are on the run. They are going to bite every single war hero like mad dogs unless we the people get together and hunt down them before they do harm to any of them. Sambandan,Ganesh,Wickremabahu,Azad Saly,Anura Kumar are all waiting to eat a piece of flesh from these heroes as they are hungry for revenge for one reason or the other.

  Those traitors were all supporters of LTTE terrorism and terrorists. Now they have started to talk on behalf of them for black money offered by Diaspora and the west. They think the people of my country were all stupids yes only some not all. Those traitors all have blood on their hands and because of this so called Yahapalanaya they have become kingpins in this setup. We have to get rid of them if not more blood will spill in this beautiful country of ours. Kill the stray dogs before they hurt the humans.

 11. Sri Rohana Says:

  Mrs Sirisena! This is none second to your husband’s meeting with British foreign secretary? It is totally disgusted to watch. Are you trying to kneel down or trying to lick queen’s toe?
  This is not your fault. Tamil, Muslim majority and urban lumpens appointed you guys for this purpose.
  Modi is coming next. Don’t kneel down to Modi and his wife.
  Keep in mind that you guys are from Polonnaruwa. Our Greatest kings Vijayabahu and Parakkramabahu also from Polonnaruwa. They never kneel down to anyone.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress