බැඳුම්කර නිකුතුවේ කොලේ වහන්න ඩබල් ගේමක්‌
Posted on March 28th, 2015

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත Courtesy Divaina

අක්‍රමිකතා සිදුවූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති තිස්‌ අවුරුදු භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවේ ගෙවීම් පියවීම සඳහා වත්මන් මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ බෑණා විසින් ඉහළම තනතුරක්‌ හොබවන සමාගමකට මහ බැංකුවෙන්ම අඩු පොළියට ණය සපයා ඇතැයි මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළ ආරංචි මාර්ගවලින් කියයි.

මේ අනුව රුපියල් කෝටි ගණනක මුදලක්‌ සියයට අටක්‌ වැනි අඩු පොළියට දැනටමත් එම සමාගමට ලබාදී ඇතැයි දැන ගන්නට ඇත.

එම සමාගමට අදාළ බැදුම්කර සඳහා සියයට 12 කට අධික පොළී ආදායමක්‌ ලැබෙන අතර, එම බැඳුම්කරවලට ගෙවීම සඳහා මහ බැංකුවෙන්ම සියයට අටක්‌ වැනි අඩු පොළියට ණය සැපයීම තුළින් අදාළ සමාගමට නිකරුණේ අයුතු ලාභයක්‌ ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ සැලසී ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මෙහි අදහස වන්නේ එම සමාගමට අතේ නොමැති මුදල්වලටත් ලාභ ලැබීමට ඉඩකඩ ලැබීම බවද එම මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළ ආරංචි මාර්ගවලින් දැන ගන්නට ඇත.

මෙම අසාධාරණ තත්ත්වය හමුවේ මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළ නියෝජිතයෝ කැළඹීමට පත්ව සිටින බවද මහ බැංකුව පිළිබඳව පවතින විශ්වාසය බරපතල ලෙස පළුඳු වෙමින් තිබෙන බවද තවදුරටත් සඳහන් වෙයි.

4 Responses to “බැඳුම්කර නිකුතුවේ කොලේ වහන්න ඩබල් ගේමක්‌”

 1. Christie Says:

  Namaste: Mahendran and others who are involved in this scam should be taken in to custody immediately and all books, communications and computers of the persons and organizations should be sealed and a full enquiry should be carried out. The government could use the Indian and US experts they were getting to examine the corruption, bribery and money laundering prior to 8 January 2015 to examine this scam. Jai Hind.

 2. Ratanapala Says:

  This I got in the mail today. Yahapalanaya seems to be on the overdrive!

  Arjuna Mahendran..Victim Or Victor ?
  ARJUNA MAHENDRAN
  Update – 26th march 2015

  A team of bankers and Good Governance activists Dr G. Usvatte-Aratchi, Dr. A.C. Visvalingam and Chandra Jayaratne submitted a petition to the Supreme Court (SC FR 107/15) re the controversial Treasury Bond issue after many news discloures on the gravity of the subject;

  click here to see their petition
  petition+arjuna+mahendran+sri+lanka+news

  Original Article;

  Either Way the Central bank scam has generated over 500 million in commissions !! to his family or his colleagues..
  Read the stunning finding of the laska investigative team on srilankan news that has rocked the Yahapalanaya Regime ..
  1. the players – Arjun Mahendran (central Bank Governor), Arjun Aloysius (son-in-law & director of Perpetual Treasuries), Mrs. Shiromi N Wickramasinghe (sister of former governor Nivad Cabraal & director of Perpetual Treasuries), Bank Of Ceylon

  2. The Game – Central Bank issues Bond for for 1 billion at 9% interest which was subsequently increased to 10 Billion at 12.5% interest rate of which 5 billion were giver to Mr. Mahendran’s Son-in-laws company!

  He then re-sells the bonds to affiliated companies like insurance co-operations/ multinaionals etc at a lower interest rate, in this case around 9.5% (slightly above the original rate)thereby making a quick big buck of around 3% of the interest payable upfront by the institutions for his services!

  3. the Excuses –
  Arjunas Excuse : he says he Was informed that there were bids for over 20 billion so he informed the bank to increase the value from 1 billion to 10 billion ! the catch is ..

  a) why did he increase the interest rate as well when the issue was oversubscribed ?

  b) why were all primary dealers not informed of this

  Arjun Aloysius Excuse : conveniently resigns from the Perpetual Treasuries board with a back dated resignation letter and sells the company to his friend Ishara Nanayakkara for 650 million rupees 4 days after the deal!!

  4. The Plot –

  a)This is where the web of corruption expands as the company has no funds nor the financial might to bid for a Bond of this nature and yet it received a loan of 3 billion from the bank of ceylon!! how did this happen is the divine perpetual million dollar question ? :)
  b) of 36 bidders, how did one company receive 50% of the Bonds ??

  5. The profit – in excess of 5 million dollars !

  6. The Crime – this is a clear case if insider trading

  Arjun Aloysius is implicated in many deals involving the EPF, especially the purchase of grain elevators and LOLC resulting in losses in the billions,it was once rumoured that his company plundered EPF to the tune of Rs3B with the connivance of Namal Rajapaksa who in turn received a kick back of Rs500M!
  Arjuna grandfather is the infamous “Karawala Mudalali” Kattar Aloysius who defaulted over Rs.500 million to the Bank of Ceylon in the 1990s

  it is also well known that Arjuna Mahendran is a very good friend of Nivaad Cabral and got his help to organize the Primary Dealer license for his son in laws (Perpetual) company. The very fact that he was appointed as central bank governor while his son-in-laws company is a primary dealer made him no better than the dubious and corrupt former governor

  Its hard to disqualify Finance Minister Ravi Karunanayake as beneficiary of this transaction as it is he who appointed Brian J Sinniah the Chief Financial Officer of Ravi Karunanayake owned Global Group to Bank of Ceylon from 9th February 2015 along with Ranel Wijesinghe, Pushpa Wellappili and Ronald C. Perera (as BOC New Chairman).
  These appointments paved the way for Bank of Ceylon to give over Rs.3 billion credit to Arjun Aloysius’ Perpetual Treasuries without any security to apply and bid for bonds worth nearly Rs.3 billion via Bank of Ceylon.

  Kattar’s grandson Arjun Aloysius married then (1970-80’s) UNP backer Charlie Mahendran’s son Arjuna Mahendran’ Daughter Anjali Mahendran in 2012

  Irrelevant of the finding of the 3 member committee headed by mr. Gamini Pitipana whose knowledge of Bonds may be limited to the movie James Bond….

  _20__04_

  it is clearly evident that Arjuna Mahendran is No Victim and is part of a group who made a quick buck on bonds that will finally have to be paid by you and me

 3. Christie Says:

  Namaste: “6. The Crime – this is a clear case if insider trading”. This is not insider trading. This is what is called a white collar crime and in China it is death penalty. Will apply to all involved and supported. Those who were involved but were negligent in their duties will also be charged. Jai Hind.

 4. Dilrook Says:

  Already Yamapalanaya crooks have beaten many crooks of the previous government. Today Sri Lanka run as if it is an Indian state. As expected the economy is in bad shape. Rupee depreciation is unchecked despite a loan facility from India to stabilize it. Now the foreign reserves are also taking a hit. From $8.5 billion by the end of the previous government, it has collapsed to $7.2 billion by March.

  With no new Chinese investments and penalties on delays in existing projects, it will worsen further.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress