2009 වර්ෂයෙහි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව ලබාගත් විජයජයග්‍රහණයේ හි…
Posted on May 18th, 2015


2009 වර්ෂයෙහි ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව ලබාගත් විජයජයග්‍රහණයේ හි සබැ තත්වය.
( සරත් ෆොන්සේකා මැතිදුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතෙහි KayVision ආයතනය හා යුද්ධ හමුදාව එක්ව කල නිෂ්පාදනයකි.)
(උපුටා ගැනීම “කිසිවිටකත් සතුරාට යටත් නොවන වීරයෝ-විශේෂ බළකාය” පිටුවෙන්.)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress