සුලං කොපමණ සැරෙන් හැමුවත් …. සැලෙන්නේ නැති ගල් කුලක් සේ ….. රිදුම් දෙන නින්දා ප්‍රශංසා…. හමද්දි නැනවත්තු නොසැලෙත්….//
Posted on June 30th, 2015

කඩවර බලකාය

ජනවාරි 08 වන ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු මාස 06 ක පමණ දීර්ඝ නිවාඩුවක් ගත කල හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සිය නිවාඩුව අවසන් කරන බවට ඊයේ දිනයේ ප‍්‍රබල ඉඟියක් කලේය.

මහනුවර පූජාපිටියේදී පැවති ආගමික උත්සවයකදී ඔහු අපූරු අභියෝගාත්මක කවියක්ද ගායනා කලේය.

mahinda2

10,534 Viewer
mahinda

3 Responses to “සුලං කොපමණ සැරෙන් හැමුවත් …. සැලෙන්නේ නැති ගල් කුලක් සේ ….. රිදුම් දෙන නින්දා ප්‍රශංසා…. හමද්දි නැනවත්තු නොසැලෙත්….//”

 1. Senevirath Says:

  මයිත්රීගේ බොරු චාටු වලටද නනවත්තු නොරැ වටෙති සලුනත් කමක් නැහැ රවටුනොත් ඉවරය් ඔබට ජය .

 2. mahesh fernando Says:

  “We are ready to stand up with you once again for our beloved motherland”
  “Nawa Deshayak, Suba Anagathayak”

  Mahesh Fernando From CA USA

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  MR should use catholic traitor chief gb rw’s catholic buddy mahendran’s robbery widely during the campaign.
  Also use social media like fb, twitter widely to make aware the youngsters of this Unpatriotic Party’s (UNP)
  treacherous acts for more than half a century. They made so many allegations against MR during presidential election
  about corruption. None of them proved while catholic chief gb rw’s tiger buddy robbed the country of so many billions
  with one simple stroke. Now the traitor chief quiet about it and asked maru sira the puppet to dissolve the parliament to stop the truth coming out.

  In the 6 months of yamapalanaya they haven’t done anything other than taking revenge and putting foundations to divide the country to please the west, india and the diasporats. How Sri Lanka has become helpless is shown by indian
  fishermen poaching in our waters and making our fishermen (mainly tamils) jobless. It is a good lesson for them as well.
  After MR done so much for them, they backstabbed him.

  When MR was at the helm, China provided money and security to us. They never want to divide our country. China and Russia are true friends of us and will guarantee the souvereignity of our land. When China was with us traitor, two faced indians stayed away. They didn’t want to offend mighty Chinese. Remember when Chinese submarines docked in Colombo harbour how indians wet their pants? They have only one submarine they bought from Royal Navy when it was decommissioned. Chinese have fleets of state of the art submarines. Who do you want on your side? Not many people know today’s real power is the Chinese. Because they don’t boast. When you are with them they provide money and security. Nobody hassle you! What else do you want? MR is the only one who can do it. He showed that to us, uk, france, Germany etc. etc. A puppet like maru sira got no standing in the world. He is a slave to the traitor chief gb rw.

  There are a lot of Sinhalese (specially Sinhalese Buddhists) support this treacherous party thinking it is fashionable to call them Unpatriotic Party (UNP) supporters. Do you understand how much damage they do to the Sinhalese, Buddhism and Sri Lanka? If you have a drop of Sinhalese blood in your veins, you will never support these traitors who are hell bent on dividing Sri Lanka to please the west, india, diasporats, and minorities’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress