එජාපය නිරුවත් කරන රජිව්ගෙ කතාව
Posted on July 19th, 2015

එජාපය නිරුවත් කරන රජිව්ගෙ කතාව අනිවාර්යෙන්ම අහන්න, “ජන්දෙට වියදම් කරන්න සල්ලි මහබැංකුවෙන් හොරකම් කරලා”, බොරුවෙන්ම ජිවත් වෙන්නේ …

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress