“රනිල් වික්‍රමසිංහ” බැඳුම්කර වංචාවෙන් ගහපු කෝටි 5900 “මලික්” හරහා ලංකාවට ගෙන ආ හැටි !!
Posted on July 21st, 2015

Courtesy News of Colombo

මේ වනවිට මුළු මහත් රටම කැළඹීමට හේතුවු මුලූ මහත් ආර්ථිකයම චංචල කරමින් රජය කෙරෙහිද මහ බැංකුව කෙරෙහිද පැවති විශ්වසනීයත්වය පළුදුකිරීමට හේතුවු මහා බැංකු මුල්‍ය බැඳුම්කර වංචාව පිටුපස ඇති මහා මොළකරු” කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලිව නිරූපණය කල හැකිවන පරිදි ඇතිවු භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් පහත දෑ රටේ මුළු මහත් ජනතාවම දැනගත යුතු යැයි අදහස් කරමු.

මෙම ගනුදෙනුව සදහා ඍජුවම සම්බන්ද දුෂිත දේශපාලකයින් සහ නිලධාරීන්

1.රනිල් වික්‍රමසිංහ (වැඩබල අගමැති සහ අගමැති අපේක්ෂක)
2.අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් – (මහ බැංකු අධිපති )
3.රවින්ද්‍ර කරුනනායගම් – (වැඩබලන මුදල් ඇමති)
4.මලික් සමරවික්‍රම – (එජාප -සභාපති)

හොරකම් කරන ලද මුලු මුදල – රුපියල් කෝටි කෝටි 5900 යි

ගනුදෙනුවලදී සාකච්චා සදහා සම්බන්ද වූ පිරිස අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් – (මහ බැංකු අධිපති ),රවින්ද්‍ර කරුනනායගම් – (වැඩබලන මුදල් ඇමති)
මලික් සමරවික්‍රම – (එජාප -සභාපති)

වංචා කල මුදල බෙදීයන ආකාරය – රනිල් -50%,මලික් 20%,රවී 20%,අර්ජුන් 10%(ඔහුගේ බෑනා කොමිස් ලැබුණු නිසා අඩු %)

වංචා කරනලද මුදල් තැන්පත් කල ගිණුම සහ බැංකුව HSBC BANK ,Levels 13 & 14, 1 Queen’s Road, Central, Hong Kong SAR ,Tel: (+852) 2899 8777 ,Fax: (+852) 2868 0065

එම මුදල ලංකාවට ගෙන ආ ආකාරය සහ

මහා බැංකු මුල්‍ය බැඳුම්කර වංචාව පිටුපස ඇති මහා මොළකරු” ගේ ක්‍රියාකලාප විස්තර ඇතිව පහතින් …………

http://newsofcolombo.com/exclusive/item/3923-5900

6 Responses to ““රනිල් වික්‍රමසිංහ” බැඳුම්කර වංචාවෙන් ගහපු කෝටි 5900 “මලික්” හරහා ලංකාවට ගෙන ආ හැටි !!”

 1. ranjit Says:

  Good news for all Sri Lankans to read and understand the lies these UNP thugs are spreading around the country these days. People should know who are the real Ali Baba and the forty thieves. These lunatics must resign at once and Maru Sira should apologize to the nation on this because he too is involved in it.

  This is real shame on these bogus liars. They promise sun and the moon these days which they will never able to fulfill.Please unite to defeat the UNP traitors and other forces with them and bring Mahinda back to power. That’s the only solution at this moment for all our sufferings.

 2. charithsls Says:

  CB Bond scandal should take prominence in the MR’s election campaign.
  We cannot rest on one’s laurels; in Jan election time too, wasn’t there huge support at the rallies?As Samaraweera has done, has MR’s camp organized a huge social media brigade to promote MR? MR camp should spend time & energy to influence for one. It is said Cameron in UK brought in the man who headed Obama’s election campaign to his camp; this is the man who texted every American on their mobile, Obama for change slogan. MR has got an ugly label with fraud & corruption, so needs a huge media campaign against it. American & UK embassies surely have trained young ones under the guise of courses, to help the opposition.

  Give huge coverage to LTTE, a chap caught with cyanide capsules returning to SL!

  These two issues should be given widest media coverage in the social media.

 3. Indrajith Says:

  I totally agree with Charithsls. The MR Camp should use all available venues and modern technology to boost their campaign with vigour.
  As a starting point, they had published a very good full page ad in yesterday’s RIVIRA newspaper denying corruption in the last UPFA govt.
  That ad should be repeated in all major newspapers in order to win back the lost confidence in general public.

 4. Susantha Wijesinghe Says:

  OFFENCE IS THE BEST FORM OF DEFENCE.

  MR SHOULD EXPOSE***RANIL WICKRAMASINGHE,***ARJUNA MAHENDRAN,***RAVINDRA KARUNANAYAGAM- akn as-RAVI KARUNANAYAKE***MALIK SAMARAWICKREME***.

  THESE FOUR BUGGERS SHOULD BE SEVERELY DEALT WITH BY THE JUDICIARY. HAS THE SRI LANKA JUDICIARY GOT COLD FEET, AND IS AFRAID OF “”BATALANDA”” STYLE RETALIATION ?????

  SHAME AND DISGRACE ON OUR JUDICIARY. COWARDS OF INTERNATIONAL FAME.

 5. Susantha Wijesinghe Says:

  RANJIT !!! MR SHOULD PRINT THE ABOVE AS LEAFLETS AND DISTRIBUTE IT COUNTRY-WIDE.

 6. Ancient Sinhalaya Says:

  MR should prinit a million leaflets and distribute all over the country.
  Main topic great central bank robbery
  second batalande butcher
  There are so many things! MR didn’t do dirty campaigning like ass miners!
  Use social media FB, twitter etc.
  Use their goni billa trick how they used to kill Sinhalese youth
  but couldn’t kill the real terrorits.
  Introducing 13 to divide the country is enough for any Sinhalese to stop supporting these TRATIOR SCUM!
  TRAITORS TREACHERY LIST IS ENDLESS! USE THEM PLEASE. THIS IS THE ONLY CHANCE TO SAVE OUR COUNTRY
  FROM THESE TRAITORS!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress