එජාප ඡන්ද 27.9%ට වැටේ-99.4%ක් මහින්ද අගමැති වන බව කියයි… පළමු විද්‍යාත්මක සමික්ෂණය
Posted on July 27th, 2015

Courtesy Lankanewsweb

දිස්ත්‍රික්ක 15කින් අහඹු ලෙස තෝරාගත් පුද්ගලයින් 1400ක් දෙනා වෙත යොමු කරන ලද ප්‍රශ්න මාලාවක් ඇසුරෙන් සකස්කරන ලද සමීක්ෂණ ප්‍රතිපලයට අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සියයට 63.6ක ඡන්දය භාවිතාකරන බවට අනාවරණය වි තිබේ.

දිනය 23.07.2015 – 25.07.2015
දත්ත රැස්කෙරු දිස්ත්‍රික්ක: කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, බදුල්ල, නුවරඑලිය, ත්‍රිකුණාමලය, වවුනියා, අනුරාධපුර, මාතලේ, මහනුවර, රත්නපුර, කුරුනෑගල, අම්පාර
සමීක්ෂණ ප්‍රතිපල:
1. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබ ජන්දය පාවිච්චි කලේ කාටද?
මහින්ද රාජපක්ෂ – 46.1%
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 53.9 %

2. පසුගිය මැතිවරණය හා එළඹෙන මැතිවරණය අතර තුරදී මහජන මතයේ වෙනසක් සිදුවූවායයි ඔබ සිතනවාද?
මහින්ද දෙසට වඩාත් බර වුවා – 72.3%
මයිත්‍රී දෙසට වඩාත් බරවුවා – 12.0%
ජවිපෙට වඩාත් බර වුවා – 15.7%

3. අවුරුදු දහයක රාජපක්ෂ පාලනය පිළිබඳව ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?
ඉතා සතුටුදායකයි – 69.5%
ඉතා අසතුටුදායකයි – 24.5%
මධ්‍යස්තයි – 6.0%

4. මාස 6ක යහපාලනය පිලිබදව ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?
ඉතා සතුටුදායකයි – 2.2%
ඉතා අසතුටුදායකයි – 84.6%
මධ්‍යස්තයි – 13.4%

5. මහින්ද රාජපක්ෂගේ කලහකාරී හා ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම ඔබ දකින්නේ කෙසේද?
නායකයෙකුට සුදුසු නැහැ – 6.0%
වරදක් නැහැ – 94.0%

6. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ පාලන ප්‍රතිපත්ති ඔබ දකින්නේ කෙසේද?
ඉතා හොඳයි, ඔහු රැකගත යුතුයි – 2.8%
නරකයි – 97.2%

7. යහපාලනයට එල්ලවී ඇති බැඳුම්කර චෝදනා පිළිබඳව ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?
දුෂිතයන්ට විරුද්ධව ඔවුන් ක්‍රියාකළ ආකාරය හොඳයි – 18.9%
සෑහීමකට පත්වෙන්නට බැහැ – 81.1%

8. යහපාලනය තුලින් ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයක් නැවත මතුවේයයි ඔබ සිතනවාද?
ඔවු – 82.3%
නැහැ – 17.7%

9. එළඹෙන මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට පත්වේයැයි ඔබ සිතනවාද?
ඔවු – 99.4%
නැහැ – 0.6%

10. එළඹෙන මැතිවරණයේදී ඔබේ ජන්දය පාවිච්චි කරන්නේ කුමන පක්ෂයටද?
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ – 27.9%
නිදහස් සන්ධානය – 63.6%
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ – 8.5%

4 Responses to “එජාප ඡන්ද 27.9%ට වැටේ-99.4%ක් මහින්ද අගමැති වන බව කියයි… පළමු විද්‍යාත්මක සමික්ෂණය”

 1. Ananda-USA Says:

  Bravo! Jayawewa, President Mahinda Rajapaksa!

  “Rajapaksa said the TNA had already claimed self rule in the Northern Province, but a future UPFA government would not allow it.”

  ……………………………
  MR: No factions in SLFP, UNP will be defeated

  By Dasun Edirisinghe
  Island.lk

  July 26, 2015

  Former President and UPFA Prime Ministerial Candidate Mahinda Rajapaksa said yesterday that there were no factions in the SLFP and the party would go ahead as one entity to defeat the common enemy, the UNP.

  Addressing the UPFA Matale District rally at the Naula Public Grounds, he said: “Now, we are working as one group to defeat the UNP at the August 17 general election.”

  He said that the SLFP-led UPFA would not form a national government after securing 117 seats in Parliament On August 17.

  Rajapaksa said that after obtaining 117 seats, the UPFA would form a strong government on its own.

  “The UNP has already admitted its defeat; it says it will form a government with the support of the Tamil National Alliance and the JVP after the general election,” the former President said.

  Rajapaksa said the TNA had already claimed self rule in the Northern Province, but a future UPFA government would not allow it.

  He said the youth who had not lived under a UNP government especially during the 1987–90 period, now had realised what it was like during the past six months or so.

  Rajapaksa said that JVP, too, worked together with the UNP today as rightly mentioned by its former leader Somawansa Amarasinghe, forgetting the mass killings of JVP members under the then UNP government.

  The former President said that the next UPFA government would restart the Moragahakanda irrigation project which had been suspended by the present government.

  Rajapaksa said though the UNP criticised his government for obtaining loans the Wickremesinghe administration had drawn more loans during the past six months.

  “We will provide drinking water to all households as well as electricity,” Rajapaksa said, adding that they would continue the fertilizer subsidy and introduce a Rs. 500,000 loan for self-employed at a low interest.

  “We will increase Mahapola upto Rs. 6,000 after August 17. More than 1.5 million people who lost their employment due to stoppage of development projects would be re-instated and all those projects restarted forthwith.

  Former Chief Justice Sarath N. Silva, Former Minister Wimal Weerawansa and Matale District SLFP leader Janaka Bandara Tennakoon, former minister Rohana Dissanayake, former deputy minister Laxman Wasantha Perera and several UPFA candidates also spoke at the rally.

  Former Minister Nandimithra Ekanayake, who resigned from the Rajapaksa government and joined President Maithripala Sirisena was also on stage with former President Rajapaksa. He, too, addressed the rally.

 2. Ananda-USA Says:

  Somarama “Sirisena’s efforts to tarnish the image of Rajapaksa and his cohorts through multiple criminal and corruption charges cut no ice. “

  Indeed, the VAST MAJORITY of Sri Lankan voters have now seen through this MACHIAVELLIAN BACKSTABBER and SERIAL LIAR for what he TRULY is: A revengeful man greedy for fame and fortune who has become a puppet of Foreign Powers and that he willing to strike deals with separatist ENEMIES of Sri Lanka just to HANG ONTO TO POWER!

  Somarama Sirisena delivered Mother Lanka bound hand and foot to its enemies on January 8, 2015,
  just as Pilimatalauwa delivered Mother Lanka bound hand and foot to the British Colonialists in March, 1815! SHAME!

  The name of Palwatte Gamaralage Maithripala Yapa Sirisena has earned INFAMY as a TRAITOR in Sri Lanka’s Hallowed History glittering with the names of its MULTITUDE of HEROIC Patriots, Mahinda Rajapaksa and Gothabaya Rajapaksa foremost among them!

  …………………………..
  Second Battle to Decide Rajapaksa’s Fate

  July 27 (NIE) The Sri Lankan parliamentary elections slated for August 17 are essentially about one issue: whether former President Mahinda Rajapaksa should or should not be at the helm of the island nation’s affairs.

  Contrary to expectations, his defeat in the January 8 presidential polls did not settle the matter. Winner Maithripala Sirisena had failed to take over Rajapaksa’s formidable outfits, the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the United Peoples’s Freedom Alliance (UPFA), which had a majority in the 225-member parliament. Sirisena used his prerogative to put his electoral ally, the United National Party (UNP), in power.

  But a lack of a parliamentary majority stymied the government’s efforts to carry out the sweeping constitutional changes Sirisena had promised. Critical money bills were not presented in parliament for fear of defeat. Sirisena tried to buy over SLFP/UPFA MPs by offering them ministerial berths, but few fell for the bait as the majority were confident of winning the parliamentary elections under Rajapaksa, who, in their estimation, had a clear edge over Sirisena among rural Sinhalese Buddhists who comprise 70 per cent of the population. Sirisena’s efforts to tarnish the image of Rajapaksa and his cohorts through multiple criminal and corruption charges cut no ice. In desperation, Sirisena cast his lot with the UNP and its alliance, the United National Front for Good Governance (UNFGG), which had successfully propped him up in the presidential election.

  The UNFGG is gung-ho about its prospects as it believes that Rajapaksa’s base and morale have been further eroded due to the 7,000 complaints and cases registered against him and his cohorts. And being out of power, the state machinery, which he brazenly misused earlier, is no longer available to him. Further, he has made no efforts to win back the minority Tamils, Muslims and Catholics whose en masse support for Sirisena had tilted the balance in the January 8 poll. Rajapaksa’s dalliance with China continues to irk regional power India and the US-led West, which could impose economic sanctions over the war crimes issue through the UN. On top of it all, a recent survey by the Centre for Policy Alternatives (CPA) found that 58 per cent of Lankans were satisfied with the Sirisena regime. However, Rajapaksa hopes that quarrels over plums of office among the UNFGG MPs will enable him to use his skills in horse-trading and capture power eventually.

 3. ranjit Says:

  Our wish is Mahinda becomes the next Prime Minister of Sri Lanka my beloved country. Majority is waiting for that to happen and have a peaceful life as free citizens.

  Defeat the Foreign backed and Financed Govt of Sira/Ranil/Choura in the next elections and show the world of traitors the strength of the mighty Sinhalaya. This is our land and we cannot allow America or India Parasites to dictate to us how to live and where to live. All traitors to the land should be brought to justice for their crimes against the Sinhala people. Their Mega deals should be investigated and punished. Foreign collaborators must be exposed. Defeat the Anti Sinhalese people and their foreign backers. Maha Sanga and the Buddhist religion must be given full protection from all evil forces who are making plans to disable the country. UNP is a party for thugs,Pretenders,Looters,Gays,Christians and liars. UNP has no any vision for the country but to reverse everything we won after Independence. Reject them in wholesale for the good of the country.

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  Hope the electorate will dump these traitors catholic chief, and his red elephant Jaathiya Vinashakarana Party (JVP).
  UNPatriotic Party (UNP) has already agreed to give separate states for the two sets of foreigners. President vigneswaran and president hakeem rat. These two foreigners have been waiting like vultures to get a piece of our country for 100s of years.

  UNPatritoic party (UNP) takes orders from india and the west who are hell bent on dividing our country to get a foothold and stop the Chinese influence in the Indian Ocean. MR doesn’t listen to those enemy countries and sides with mighty China. When you are with China, all the bad rashes india, uk, us, canada etc. stay away because they don’t want to upset mighty Chinese. Chinese will never want to break up Sri Lanka. Chinese is the right antibiotics for all those bad rashes. We should be with the Chinese to save our motherland. Hope all partiotic Sinhalese (including catholic Sinhalese) will dump the traitor UNPatriotic party for good on 17th to save our motherland from the ungrateful vultures!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress