සන්ධානයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණය මෙන්න…UPFA manifesto
Posted on July 28th, 2015

The election manifesto of the United People’s Freedom Alliance (UPFA) was launched this morning at the Henry Pedris Ground, Colombo and before that it was handed over to the UPFA’s main party Sri Lanka Freedom Party’s (SLFP) Chairman and President Maithripala Sirisena at his official residence.

Freedom Alliance officials said that the manifesto has been named as A guarantee for future” and it has lengthily discussed the ways to develop the country which was secured from a war. While the UPFA General Secretary Susil Premajayantha handed over the Sinhala version of the manifesto, the Tamil version was handed over to the President the General Secretary of the SLFP.

රජයේ සේවකයන්ගේ අවම මූලික වැටුප රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩිකරන බවත් පුද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ වැටුප රුපියල් 3000කින් ඉහල දැමීමට කටයුතු කරන බවත් එහි සඳහන්ය.

සරසවි අධ්‍යාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන සිසුන්ට රුපියල් 10,000ක් ලබාදීමටත්, මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය රුපියල් 6000 දක්වා වැඩි කරන බවටත් එහි දැක්වෙයි.

මව්බිමේ ඒකීයත්වය දිවි හිමියෙන් රකින බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අද දිනයේ එළි දැක්වූ මෙම මැතිවරණය සඳහා එළි දැක් වූ සිය ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණයේ දැක්වෙයි.

55,328 Viewers

4 Responses to “සන්ධානයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණය මෙන්න…UPFA manifesto”

 1. Indrajith Says:

  “මව්බිමේ ඒකීයත්වය දිවි හිමියෙන් රකින බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අද දිනයේ එළි දැක්වූ මෙම මැතිවරණය සඳහා එළි දැක් වූ සිය ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණයේ දැක්වෙයි.”

  Great! This is what we want. No other political party or group has given this assurance!

 2. Senevirath Says:

  13A අහෝසි නොකර පොලිස් හා ඉඩම් බලතල නොදී පළාත් සභා පවත්වා ගෙන යාමෙන් ද ඒකීයත්වය රැකෙ යය පස්සේ විග්‍රහ කරය් ද . කොලේ වහල ගහන්නේ නැතුව කෙලින්ම කියන්න ඕනේ පළාත් සභාත් අහෝසිකර ගම මට්ටමේ එකක පිහිටුවනවා කියා එනිසා ඉන්ද්‍රජිත් විමසීමෙන් ඉම්මු

 3. Indrajith Says:

  Sri Lanka opposition says no autonomy for Tamils World News Tue, 28 Jul 2015 AFP
  Tue, Jul 28, 2015, 07:33 pm SL Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  July 28 (AFP) Colombo- Sri Lanka’s main opposition party Tuesday scrapped a longstanding promise to give greater autonomy to minority Tamils, as it tries to win over hardline sections of the Sinhalese majority before a general election.

  In its manifesto launched in Colombo, former strongman Mahinda Rajapakse’s United People’s Freedom Alliance (UPFA) said it would refuse to grant more powers to a local council in the Tamils’ northern heartland if it won the August 17 election.

  Before he was toppled in presidential polls in January, Rajapakse had promised to build on a law passed in 1987 giving some autonomy to ethnic Tamils.

  The law was brokered by neighbouring India to try to end a decades-long conflict between Sri Lanka’s military and Tamil rebels fighting for a separate homeland.

  Rajapakse, an ethnic Sinhalese, remains popular among big sections of the island’s largest community for overseeing the defeat of the rebels in 2009.

  Rajapakse said he was contesting a seat in the upcoming parliamentary poll to ensure Tamil-dominated areas did not slip back into conflict.

  “Criminal activity has increased in the north… it is becoming a dangerous situation. If things were all right, there would be no need for me to come back and contest elections,” he said at the launch.

  The manifesto did not say why the party was withdrawing the autonomy promise, but political observers said it was aimed at winning over hardline Sinhalese who oppose power-sharing with Tamils.

  Rajapakse’s defeat in January was blamed on allegations of corruption and nepotism during his decade-long rule, as well as a failure to achieve post-war reconciliation.

  President Maithripala Sirisena, who defeated his one-time mentor, has pledged to bring about reconciliation with Tamils.

  The UPFA manifesto also pledged to double the minimum wage and give tax-free cars to wide sections of society and extend generous subsidies to farmers.

 4. Indrajith Says:

  Senevi, the above answers some of your concerns!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress