ජ්‍යෙෂ්ඪ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි කතා කරන “ඇත්ත”
Posted on August 9th, 2015

4 Responses to “ජ්‍යෙෂ්ඪ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි කතා කරන “ඇත්ත””

 1. Indrajith Says:

  ඔබ වහන්සේට අපගේ ගවුරාන්විත ප්‍රනාමය!

 2. Indrajith Says:

  LankaCnews.com says:

  අබරං සීයා says:

  රොටී සෝභිත හිමි, අතුරලිය බඩල්ගේ රතන හිමි, අඹර දමිල හිමි, සහ
  වටරැක විජිත මොහමඩ් හිමි යන හිමිවරු හතරනමම එකවල්ලේ කලටි පොල්.

 3. dhane Says:

  Its a great discussion. This interview should be telecast in big screen all future SLFP election meeting at village & City level. Please do this quickly to send the message among voters before election day. Take this propaganda job quickly as possible. Thanks to anybody who could do this.

 4. Fran Diaz Says:

  This is such an accurate analysis of the times in Lanka by Ven Abeytissa. This video ought to be spread far and wide, as dhane suggests.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress