පිස්සන්ගේ රාජ්ය
Posted on August 29th, 2015

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි.

ම‌ුන්ගේ හිතේ අපිට පිස්සු කියලා. අපිව කොටු කරලා,  බෙහෙත් දිදී  තියාගෙන ඉන්නවා. නැගිටපල්ලා මිනිසුනේ නැගිටපල්ලා. අපිත් මිනිස්සු, අපිටත් අයිතියක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ හැම තිස්සෙම ,බෙහෙත් බෙහෙත් බෙහෙත්. කාටද ඔ්නි බෙහෙත් අපිට බෙහෙත් දෙන එකාටයි බෙහෙත් ඔ්නි. අල්ල ගනින් ඔ්කව; දොස්තරයා. මූ මොන දොස්තරයෙක්ද? ගැට ගහපන් ගැට ගහපන් මූ මොන දොස්තරයෙක්ද? මූයි ලෙඩා, දීපන‌් මූට බෙහෙත්. යමු යමු එලියට. අම්මෝ බලපල්ලකෝ රට වෙනස් කරල තියෙන හැටි. මුන ් අපිව ඇතුලට දාල කොටු කරගෙන තියල කරල තියෙන දේවල්. කාටද මේවා ඔ්නි. අපි මේව ඔ්නි කිව්වද? බලපල්ලකො අපි ඇතුලෙ හිටිය ටිකට කරල තියෙන අපරාධ. පාරවල් ලොකු කරලා. හයිවේස් දාගෙන කාට යන්නද මේවා. කවුද මේවා ඉල්ලුවේ. මුන්ව නම් කන්න වටිනවා. හයිවේස් කන්නද බොලව්. කාටද බොලව් ඉක්මනට ගෙදර යන්න ඔ්නි. හිමින‌් කොට කොට පාරෙ යන කොට තියෙන ආතල් එක මුන් දන්නේ නැහැ. මුන් ඔක්කොම එකතු වෙලා හයිවේස් හදල තියෙන්නේ උන්ට, හයිවේස් හදනවා කොමිස් ගහනවා, හයිවේස් හදනවා කොමිස් ගහනවා. අපිව කොටු කරල මුන් කරල තියෙන අපරාධයක මහත.

මිනිසුනේ නැගිටපල්ලා!  නැගිටපල්ලා!  නුඹලගේ වාරය ඇවිල්ලා. නුඹලාගේ ගැලවුම් කාරයන් වන අපි නුඹලා වෙනුවෙන්ම සටනට සූදානම් වෙන මොහොතේ; අපව විශ්වාස කරපල්ලා බලපල්ලා නුඹලාට කරලා තියෙන විනාශය. උඹලාගේ ඉඩම් හරහා හයිවේස් හදලා මේවා උඹලා ඉල්ලුවාද? නැහැ! නැහැ! නැහැ!  උඹලා කවදාවත් ඔ්වා ඉල්ලුවේ නැහැ උඹලා ඒවා ඉල්ලන්න ඒවා ගැන දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. මේ හයිවේ එක තමයි මේ රට බෙදල තියෙන මායිම බලපල්ලා උඹලාට නිදහසේ එහාට මෙහාට යන්න තිබුණ අවස්ථාවයි මේ හයිවේ එක නැති කලේ.

හානේ බලපල්ලා මේ අපරාධක මහත. මල් උයන් හැම තැනම කොමිස් කොමිස් කොමිස් හැම එකෙන්ම කොමිස් අපි බඹරු නෙමෙයි අපිට මල් උයන් මොකටද? මුන්ට පිස්සු, අර දොස්තරයා අපිටයි පිස්සු කීවේ. ඌට කරපු දේම මුන්ටත් කරමු. වරෙව් මිනිසුනේ වරෙව් මේ කොමිස් හොරුන්ව අල්ලලා විසිකරන්න වරෙව්. හයියෙන් අල්ල පල්ලා ඔන්න එහෙනම් ලෑස්තිද? එකයි දෙකයි තුනයියියි විසිකරපල්ලා. කමෝන් කමෝන් කමෝන්. උන් ඉවරයි. අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ජයවේවා! ජයවේවා! ජයවේවා!

වැඩේ ඉවරයි දැන් මම තමයි රටේ ලොක්කා. මම කියන විදියට උඹලා ඉන්න ඔ්නි. උඹ තමයි අගමැති. උඹ කියන විදියට තමයි මම වැඩ කරන්නේ. කයන්න සර් කියන්න, මම ඔබට ඇවැසි දේ ඉටු කරමි. මේක නව ලෝකයක්. අරක කඩාගෙන ආපු අපි මේක අල්ල ගත්තා. දැන් බලන්න කාටද පිස්සු. දැන්කරදර ඔක්කොම ඉවරයි.

මම ජනාධිපති, මෙයා අගමැති උඹ විපක්ෂ නායක දැන් කොච්චර ආතල්ද? මුලු රටේම ප්රශ්න ඉවරයි. අපි අරකෙ ඉන්න කොට සහෝදරයෝ වගේයි හිටියේ මෙහෙත් සහෝදරයෝ වගේ වැඩේ කරමු. මචන් බීඩියක් තියෙනවා නම් දියන්!

4 Responses to “පිස්සන්ගේ රාජ්ය”

 1. ranjit Says:

  Most disgraced election I have ever witnessed in my whole life. Every dirty politicians broke their promises to the nation within a week.What a shame? Is this Democracy? Sira rules as if he is the Grama Sevaka in a rural village. He is breaking all the rules and rule like Pinochet in Chile. Why nobody stand up and say enough is enough? Do we have only one Sinhala leader in this country? Where are the others.Have they become Christians and Muslims overnight? Why no one stand up against these traitors except Wimal,Wasu,Gamampila and Dinesh? Are they all we have as Sinhala Buddhists to fight for their rights? Wake up Sinhalese Time is running out before these Anti Sinhala forces take over my country. Next coming elections we have to teach these traitors a lesson by staying at home without giving our vote or give the vote to Sinhala Buddhist leaders like Wimal and his partners Dinesh,Gamampila and Wasu if we need to save our Sinhala land we call home.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  UNPatriotic party (UNP) +
  Mahind Desha Apriya.
  Marriage made in heaven.
  So no wonder MR lost the elections.

  Desha apriya’s computers going down, just for the elections, and staying down long enough for the results to be
  manipulated? Coincidence?

  UNPatriotic party signed pact with mussies and tamils. So it is win win situation for catholic traitor chief pol pot ponil.
  There are a lot of traitor Sinhalese (hivalun) support these traitor party. Maru sira’s command is pol pot ponil’s wish. So pol pot ponil is in cloud 7.

 3. Ananda-USA Says:

  Bravo …. Wimal Weerawansa … you are almost the ONLY HONEST MAN with GUTS left among the Greedy Ship Jumpers!

  I hope that MORE and MORE UPFA/SLFP MPs will join to form a SEPARATE Opposition Party and BRING THIS Yamapalanaya Govt to its KNEES!

  It is IMPORTANT to PREVENT the Anti-National LEGISLATIVE AGENDA of the UNPatriotic Party and its TNA Allies from EVER TAKING ROOT!

  Newly Elected SLFP MPs! FORM a NEW Opposition Party NOW to PREVENT your Motherland from being made a Colony of the Western NeoColonialists and CHOPPED INTO PIECES to serve their NeoColonialist NGO and Tamil Diaspora-Driven Agenda!

  IF YOU FAIL TO DO SO …. you will EARN the WRATH of those Patriotic Citizens who ELECTED YOU! They didn’t vote for you to SELL THEM OUT for a Political/Government Job and a BAG of money!

  Don’t be BRIBED and CONNED into BETRAYING your Motherland! WE Patriots are WATCHING YOU CLOSELY!

  REMEMBER …. YOU are OUR ONLY DEFENCE against the DISINTEGRATION and RE-ENSLAVEMENT of OUR Motherland!

  …………………………
  President calls for a meeting with UPFA party leaders tomorrow

  Aug 30, Colombo: Sri Lanka’s President Maithripala Sirisena has invited the leaders of the parties in the defeated United People’s Freedom Alliance (UPFA) for a meeting Monday.

  According to the leader of the UPFA constituent party National Freedom Front (NFF) MP Wimal Weerawansa the meeting will take place at the President’s official residence tomorrow morning.

  He said he will be attending the meeting to express his views on several issues including his opposition to a national government between the United National Party and the Sri Lanka Freedom Party.

 4. Ananda-USA Says:

  And HERE is the NEXT STEP by the INCURABLY TREASONOUS Tiger Nominated Agents of the TNA towards EELAM!

  The Yamapalanaya Government’s days are NUMBERED when this REALIZATION HITS the MAJORITY COMMUNITY of Sri Lanka flat in the FACE!

  TRAITORS Galore in the UNPatriotic Party can now RUN like HELL, but there is NOWHERE to HIDE in Sri Lanka!

  THIS is the BEGINNING of the END for them!!

  ALL the Sinhala Buddhist MODAYAS who VOTED for the Yamapalanaya can NOW BEAT their CHESTS, CRY themselves HOARSE and HEAD BACK to President Mahinda Rajapaksa … RIGHT NOW!

  ……………………..
  Sri Lanka’s Northern Provincial Council unanimously calls for an international tribunal

  Sept 01, Colombo: Sri Lanka’s Tamil-controlled Northern Provincial Council (NPC) today unanimously called for an international probe into the alleged war crimes committed towards the end of the war with the LTTE.

  The Chief Minister of the Northern Provincial Council C.V. Wigneswaran on Tuesday passed a resolution rejecting the domestic process being proposed by the United States and other members of the international community.

  While acknowledging the “long standing efforts” of the United States and India along with the international community in securing justice, the NPC dismissed a domestic mechanism backed by the U.S. as Sri Lanka has had a “long and blighted history of human rights violations’ which according to the NPC amounts to genocide.

  In this context, the NPC, which is controlled by the main Tamil party, Tamil National Alliance (TNA), said in its resolution that the trial of the alleged perpetrators should not take place through any mechanism instituted by the Sri Lankan Government as a State also incurs responsibility for the acts of its agents.

  “Under these circumstances, the trial of the perpetrators of international crimes by a domestic mechanism would be a travesty of justice as it would amount to the potentially guilty Government trying its own agents, thereby violating the prohibition in the maxim nemo iudex in sua causa,” the resolution said.

  The NPC resolution alleged that there is well-recorded prejudice among members of the Judiciary against the minorities and emphasized that Sri Lanka’s descent into grave human, political and social rights’ violations was precipitated and reinforced by the failure of key pillars of State.

  “The prolonged decline in the political culture and political will of the State and the failure of key institutions of Justice, law and order, i.e. Judiciary, police and the armed forces, ensured that impunity became the new norm in Sri Lanka. The Tamil community bore the full brunt of this new norm at all levels of its existence,” it said.

  “For these reasons, the Council calls upon the International community to set up an international tribunal to try those alleged to have committed international crimes against the Tamil People in Sri Lanka,” the NPC said.

  “We urge the new leaders of the Sri Lankan government to be courageous enough to work with the International community to set up a credible international mechanism which will deliver justice and put this nation on a path of meaningful reconciliation.”

  The United States last week confirmed that it will sponsor a resolution at the United Nations Human Rights Council session in Geneva later this month supporting the Sri Lankan government to conduct its own domestic probe into the alleged war crimes committed during the war with the LTTE.

  The Tamil party has earlier rejected a domestic probe into the alleged war crimes saying that they have no faith in government mechanisms despite assurances given by the government that the domestic probe will meet international standards.

  The Northern Provincial Council said it awaits the report of the OISL of the United Nations High Commissioner on Human Rights to be released this month which is due to identify the nature of the crimes committed and possibly, the alleged perpetrators.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress