ලාංකිකයින්ට අගය නැති ලංකාව ගැන ස්ව්ට්සර්ලන්ත යුවලක් ගයන අපූරු ගීතය
Posted on November 8th, 2015

ලංකාවේ සොබාදහම සහ එහි අපූර්වත්වය අත්විඳින ස්විටසර්ලන්ත යුවලක් ගයන අපූරු ගීතය.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress