නූතන හංස සන්දේශය
Posted on November 28th, 2015

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි.

රාජාලියාගේ හංස ආරාධනවාව

1. දළ පැරකුම් නිරිදුු ගිය මග හෙළි පෙහෙළි කොට
කුමරු සපුමල් මෙන්වු සිය මල් ගෙන්වලාමෙරටට
යාපා පටුන ජයගත් මිහිදු නිරිදුන් පන්නලා දැමීමට
සැරසෙන් හංස රාජයාණෙනි, හනි හනිකට

2. ගලන වළා සුදු ගගුලේ වළා අතර සැතපෙන්නට
වළා පහස ලබන ගතට මනා සතුට ලැබ ගන්නට
වළා ඉරා‌‌ බලන් සබද සිරිලක් කෙත රස විදින්ට
ඉටා ගනින් එරස පුදන ලක් මෑණිට වින කටින්ට

3. නොබලන් මදෙස තරහින් රත් දෙ ඇසින් එලෙස
කල මැන කියන විලසට පවරනා වැඩ ටික විගස
එකතුව පවතිනා මේ දෙරණ යලි බිදිනා මනස
පුබුදාලන් මසුමිතුරු එය වෙයි නුඹ සතු වැඩ කොටස

4.පෙර රජ දවස ලෙස නොව දැන් සිතන නව විලසා
රට දැය සමය රැකුමක් ගැන නොසිතන සිත ඇත සකසා
හංසය පසු නොබැස මතු සිදු වෙන දේ ගැන ඉවසා
ධන ලැබ ගනිමු ලබනට සැප එක්ව මේ රට වනසා

5. දුකෙන් සතුට වෙන් කෙරුමට අන් ජගතෙක් නැත්තේ
කිරෙන් දියර වෙන් කරනා එක හපනයි ඇත්තේ
හපන නිසයි හස රජුව මේ වැඩේට ගත්තේ
ඉතින් රජුණි, නොසිටිනු මැන ලබන සැපත මත්තේ

6. පිවිරු බවේ සංකේතය නුඹයි සොදුරු හංස රජුණි
කිරෙන් දියර වෙන් කරන්න හැකියාවක් නුඹට තිබුණි
හංස විලම කලඹාගෙන නැගී සිටින් මිතුරු තුමණි
මිහිදු නිරිදු බලසුන් කොට දිලෙන් මෙපුර ගජමුතු මෙනි

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress