1992 වසරේදී මෛත‍්‍රීත් ගුටි ප‍්‍රහාරයකට ලක්වේ..
Posted on May 4th, 2016

1992 වසරේදී තමන් මන්ත‍්‍රීවරයෙක්ව සිටියදී පාර්ලිමේන්තුවේදී ගුටි ප‍්‍රහාරයකට ලක් වුණු බව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

හොරණ රාජකීය විදුහලේ පැවති උත්සයකදී ජනාධිපතිවරයා එම අතීත සිදුවීම කියා සිටියේ මෙසේය.

 

3 Responses to “1992 වසරේදී මෛත‍්‍රීත් ගුටි ප‍්‍රහාරයකට ලක්වේ..”

 1. Dham Says:

  Then UNPeer Gamini Lokuge was a thug, not far from my home. He was the first real terror a generation ahead of his contemporaries. He now appears to be a good man. His survival in politics is a real indication of how low we have fallen.

 2. Dilrook Says:

  [Quote] His survival in politics is a real indication of how low we have fallen. [Unquote]

  A very good observation. He is now in the JO after transitting in the UNP and SLFP since the 1980s. Other examples include Batalanda Ranil, etc. All three major political parties (that can rule the country) namely, UNP, SLFP and JO have them. There is no motivation to rid them from parties as people foolishly vote for these parties.

 3. Dham Says:

  I stopped complaining on Batalanda Ranil a long time ago. How he happened to be a PM in 2001 ( a shock to me that time) also show our bankruptcy in politics. If I complain about someone there is still some chance to rehabilitate, even though that chance may be slim.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress