හෙල සුල මුල
Posted on July 30th, 2016

Anura Seneviratna

ඉපැරණි හෙල සුල මුල අද වැසිලා ඇත සින්හ හෙලෙ   න්     

හෙලදිව් දෙරනට ආවේ  කොහෙන්ද මේ පරදෙසුව       න්

අසල පිහිටි ඉන්දි දේසෙ කාලකන්නි වසන්ගතෙ          න්       

තවමත් හෙලබිම් අම්මා බැටකයි මේ පරයින්ගෙ          න්

 

සොබාවයේ බල මහිමෙන් ලොව බිහිවූ හෙලයාන       න්

මනු තාරක රාවන මහ  හෙල අපගේ විකුම් රජු           න්    

නමුත් අපට සිද්ධවුනේ  පිටින් පැන්න ජරා ගොඩෙ    න්      

කලවම්වූ සන්හතියක් නාමෙට පමණක් පෙනුමෙ      න්

 

සිංහෙල  සිංහලවීලා   තිරිහන්කම   උඩින්  තිය          න්  

මිනිසත්කම සොබාදහම ඉරු  බලයත්  පහත්  කර  න්  

දෙස රැස බස තුනුරුවනින් ඈත්වෙලා හෙල දහමි   න්  

තෙරුවනට මුවා  වෙලා  නිදහස  ගැන  හීන  මව      න්  

 

දෙස රැස පාගාගෙන ඇත  පදින්චිකරු  ජන වරිගි  න්    

අප  දෙස රැස කීමටවත්  ගොලුවී  ඇත  අපේ  ඔවු  න්  

රජ  සිහසුන  හිස්වී ඇත  වාඩිගන්ට  බයයි      ඔවු  න්  

පරදෙසුවන් ලහිලහියේ  සිහසුන වෙත  මං ගච්ච  න්

 

සිහෙලුන්    අතරින්   ඉන්නේ    කාලට  අඩු  ඇත්තන්   මෙ   න්

ගොඩක්   නොවේ  උතුම්   උනේ  හෙල   අබිමානය   නගමි   න්  

යම් ලෙසකින්  හෙල අම්මා ඩැහැගතහොත්  මොවුන් හොරු  න්  

හෙලදිව්  දෙරනම  දෙදරා  තුරුලට    යන්    සොබා     මවු  න් 

One Response to “හෙල සුල මුල”

  1. Christie Says:

    What Indian imperialists are doing in Kashmir will be here soon.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress