තාත්තා ලැවරිය විකුණු සජිත් පේ‍්‍රමදාසට මෙතරම් සල්ලි කොහෙන්ද.. යාල කැලේ වසා යන්ත‍්‍ර දමාගෙන නිධන් හාරයි..
Posted on October 12th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

මැදකොළඹ ලැවරිය විකිණු හිටපු ජනාදිපති රණසිංහ පේ‍්‍රමදාස මහතාගේ පුත් සජිත් පේ‍්‍රමදාසට මෙතරම් මුදල් කොහෙන්දැයි සොයා බැලිය යුතු යයි දකුණු පළාත් සභා හිටපු ඇමති ඞී.වී. උපුල් පවසයි.

යාල අභය භූමිය වසා තිබියදී එතුලට යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර ගෙන ගොස් නිධන් හාරන බවත් එසේ කරන්නේ කවුදැයි සොයි බැලිය යුතු බවත් ඔහු කියා සිටී.

One Response to “තාත්තා ලැවරිය විකුණු සජිත් පේ‍්‍රමදාසට මෙතරම් සල්ලි කොහෙන්ද.. යාල කැලේ වසා යන්ත‍්‍ර දමාගෙන නිධන් හාරයි..”

  1. aravinda Says:

    World market Laveria prices are very high. Laveria produced by “Prema and son” is one of the biggest foreign exchange earner in Sri Lanka. Prema Junior is one of the wealthiest men in Sri Lanka thanks to income from Laveria Corporation.

    Mr.D.V.Upul should read the article by Shamindra Ferdinando in The Island newspaper (25/02/2015) about Prema Junior. In a meeting in Kurunagala, Prema Junior declared government is saving 357,000 per month as he is refusing to take the salary, perks, government vehicles, state housing and privilages as a Minister. Where does all this money come from. I have never heard Prema junior or senior doing single day of paid work in whole life. (unless politics or selling Laveria). Where does all this money come from? Do they have a money tree in the back yard? Or a goose that lay golden eggs?

    Junior studied in Mill Hill School and London School of Economics thanks to money generated from Laveria sales. Mill Hill school in London cost over 40,000 British pounds per year for foreign students. Junior was there for three years.The London School of Economics was cheaper, costing 18,000 British pounds per year plus living costs. London is not cheap. Four years of that too. This is tip of the ice berg. Wow, thanks to Laveria sales.

    We all should start Laveria business. And what about money printing business. Thats in the family too.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress