ද්විත්ව ප්‍රමිතිය
Posted on October 12th, 2016

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

ruwan12101601

ඇවිදිමි මා හුදකලාව 

මිනිසුන් අතරින් හෙමිහිට 

 

දකිමි මම කවියන් නන්දිකඩාල්හි 

මිළින වූ ජීවිත ගැන ලියන 

එහෙත් ඔවුන් ගේ පන්හිඳ 

නොලියයි  කැති ගෑවුණු

ලේ හලා ගිය අරණගංවිල 

 නිහඞවූ ජීවිත ගැන   

 

ලියවෙයි යුද සැමරු ජයගත් රණ විරුවන්ගේ

අමතක කෙරෙයි වේදනාව මිනිසුන්ගේ  යාපා  පටුනේ  

 

දමිළ කඳුළු ගැන ලියන්නෝ නිහඞය දකුනේ සිහල කඳුල ගැන 

දකුනේ සිහල කඳුල ගැන ලියන්නෝ නිහඞය උතුරේ දමිළ කඳුල ගැන  

 

යුද්දය විසින් විනාශ කල ජීවිත 

පාට කණ්නාඩි වලින් දකින

සේවායෝජකයාගේ ගෙවීමට අනුව 

මානුෂික කවි කතන්දර ලිපි ලියන 

මානවවාදී කවියනි ලියුම්කරුවනි 

බලව් තොපගේ අශෝභන නිරුවත 

කැඩපත ඉදිරියට ගොස්  හනික 

One Response to “ද්විත්ව ප්‍රමිතිය”

  1. S.Gonsal Says:

    Yes. This is true. Difficult for most Sinhalese to look at LTTE carders who were killed sympethetically. It could be the same with Tamils and “Sinhala Army” ( as they were taught).
    Yes, we are naked but unfortunately we have to remain naked until last one holding “TAMIL EVIL” perishes. This cannot be solved with “TAMILS” and few other races in this world.
    Nevertheless , in some tiny corner of the heart , every Sinhalese will would reserve some tears for them. It is the nature of Sinhala people.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress