“මහ දවල් සිදුකළ මහා වංචාව යට ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා!”බැදුම්කර මගඩියේ කෝප් වාර්තාව මේ සතියේ ඉදිරිපත් නොකළොත් කරන ගින්දර වැඩේ වීරකුමාර කියයි…
Posted on October 26th, 2016

– අනුරුද්ද බණ්ඩාර

මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාවට අදාළ කෝප් කමිටු වාර්තාව මෙම සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අගමැතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඉඩ නොදුනහොත් එම වාර්තාව පමණක් නොව ඊට අදාළ කෝප් කමිටුව සතු සියලු ලියකියවිලි රට හමුවේ තබන බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නියෝජ්‍ය නායක, කෝප් කමිටු සාමාජික වීරකුමාර දිසානායක මහතා අවධාරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති කෝප් කමිටුව විසින් නිරික්‍ෂණය කළ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් 19කට අදාළ විගණන වාර්තා පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙසේ සදහන් කළේය.

අදාල වීඩියෝව මෙතනින්

 

11 Responses to ““මහ දවල් සිදුකළ මහා වංචාව යට ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා!”බැදුම්කර මගඩියේ කෝප් වාර්තාව මේ සතියේ ඉදිරිපත් නොකළොත් කරන ගින්දර වැඩේ වීරකුමාර කියයි…”

 1. Sarath W Says:

  Well done Weerakumara. I applaud your courage to make that speech. I only hope you will not be harmed before you publish those documents and have made enough of copies in case Ranil send his Gestapo police after you.

 2. Ananda-USA Says:

  Well done, Indeed!

  Expose ALL of the Yamapalana CROOKS who aided and abetted this Daylight Bank Robbery with the compliance of the highest officials in the country!

  Billions of USD of the people’s money is at stake; don’t let the Yamapalanaya CROOKS hide it and escape with the LOOT Scot free, and let the HYPOCRITES victimize other people with FALSE ALLEGATIONS!

  The REGIME CHANGE PUPPETS STARTED it, let the PATRIOTS of Lanka END IT!

 3. Dilrook Says:

  Very courageous. Thank you for the expose.

 4. S.Gonsal Says:

  Another betrayal ?

  Mahinda appears on behalf of Arjun

  – Oct 26, 2016

  Former president Mahinda Rajapaksa has told MPs of the joint opposition to make no references to the irregularities reportedly committed by Arjun Mahendran in the Central Bank bond issue, when speaking to the media. The joint opposition has up to now been trying to use the issue to its advantage.

  Prasanna Ranatunga had told the media that Dinesh Gunawardena would chair a media briefing at the parliamentary complex yesterday (25) with regard to the CB bond issue and the cancellation of the CSN’s broadcasting license. However, Rajapaksa has said the media briefing should not take place before he arrived there.

  Arriving around 2.00 pm, he surprised joint opposition MPs by saying that the government should be allowed to resolve the COPE issue and they should not make any references to it. Arjun Aloysius, the son-in-law of Arjun Mahendran, and owner of Perpetual Treasuries that earned an improper profit in the CB bond issue, is said to be a close friend of MP Namal Rajapaksa.

 5. Sarath W Says:

  If what S.Gonsal says is true then Mahinda has something to hide and is working with the enemy to protect himself from all those allegations against him. Although Mahinda was the best leader we had since independence, now I have doubts in his future prospects as he is trying to please every one. He should quietly step aside and let Gota take the leadership of the SLFP if he is not brave enough to take a stand on the 13th amendment and give the right place to the Sinhala Buddhist. He can not depend on what he did for the country in the past to be elected again. Remember he lost two elections with that good record.

 6. S.Gonsal Says:

  Sarath W,
  Only time will tell. I don’t know whether it is true, it was from a news source, may be true or may be not.

 7. Ananda-USA Says:

  Disinformation being spread at high speed to CONFUSE THE PEOPLE, me thinks!

 8. Kumari Says:

  We need more Veerakumaras in parliament. We have to be careful of the misinformation campaign. Last year Sirisena dissolved the parliament on the instructions of the American embassy. Apparently, when Sirisena asked Mahinda if he would keep quiet about the Bond Scam, Mahinda is supposed to have said that everyone called me and my team rogues, and I will bring the culprits to justice. That’s why Sirisena did everything under the sun to defeat Mahinda on August 17th.

  I still have faith. Still Americans couldn’t get the new constitution through parliament, India couldn’t get ETCA signed. By one way or the other we need an election, the parliamentary or the presidential. I am sure with the blessings of the guardian Devas we will be saved.

 9. Lorenzo Says:

  Welcome to the world of demo-crazy where crooks save other crooks so they can jointly scrw the MODAYAS (people). YOU SCRATCH MY ARS I SCRATH YOURS!

  According to lankacnews, SLFP someone’s wife’s relative gets a BIG CONTRACT to print lottery tickets. Right in time for the COPE report. Meanwhile a 24 year old man had DIED at WW’s house. He is said to be a friend of WW’s 15 year old son.

  For god’s sake people READ THE KALAMA SUTRA. STOP your blind worship of politicians. Love SL (not politicians) for a change.

  COPE reports were there in 2008 as well. ALL COPE CROOKS then escaped scot free. COPE is now useless.

  This is the time when THOSE WHO LOVE SL are separated from THOSE WHO LOVE POLITICIANS. Don’t forget politicians love politicians. When Maru Sira’s brother ARALIYA HOTEL’s owner had his daughter married invitees included UNP, SLFP and JO MPs.

  IF a Tamil Anglican from Jaffna can read and follow KALAMA SUTRA why can’t my SINGHALA BUDDHIST friends do it? Do it for MOTHER LANKA.

  Please LORD BUDDHA visit SL for the FOURTH TIME. We need you. People are worshiping TREES, STONES, PENISES, VAGINAS, BOOKS, CLAY, POLTICIANS (new to you – these creatures didn’t exist then), SLIPPERS, PEDOPHILES, THONDAMAN, etc. The island THIRCE BLESSED BY YOU has been corrupted.

 10. Lorenzo Says:

  Uncle Sam, lets shoot the messenger as USA bombed RT (Russia Today) journalists in Syria, Yemen and Iraq and Al Jazeera journalists in Iraq and get back to our GUNE AYYAGE BAJAW THAANA KAMARE.

 11. S.Gonsal Says:

  Lorenzo,
  “Meanwhile a 24 year old man had DIED at WW’s house. “

  If you watched the video in LankaCnews ( WW’s news) she is advertising “the mother of the boy was crying his father too died the same way”. The said this more than once. LankaCNews was also advertising. If in the USA they will be the No.1 suspect just because of that. But this is Sri Lanka. Politicians are the kings regardless of in power or not.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress