‘හොරා.. හොරා’ අගමැතිට මැතිසබේ නම්බු දී අමතයි.. ‘මං හොරෙක් නොවෙයි’ අගමැති කියයි.. [Video]
Posted on October 26th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

‘හොරා.. හොරා’ අගමැතිට මැතිසබේ නම්බු දී අමතයි.. ‘මං හොරෙක් නොවෙයි’ අගමැති කියයි.. [Video]

බැදුම්කර මගඩිය සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටු වාර්තාව කලින් දන්වා තිබූ පරිදි ඊයේ දිනයේ ඉදිරිපත් නොකිරීම ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් වාද විවාද ඇති විය.

එක් අවස්ථාවක අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා කතා කරද්දී ‘හොරා හොරා’ යයි ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයෙන් මහත් හඬක් නැගින. ඊට පිලිතුරු ලෙස අගමැතිවරයා ‘මට හොරා කිවුවට හොරු ඉන්නේ ඒ පැත්තෙනෙ’ යයි කියා සිටියේය.

7,565 Viewers

2 Responses to “‘හොරා.. හොරා’ අගමැතිට මැතිසබේ නම්බු දී අමතයි.. ‘මං හොරෙක් නොවෙයි’ අගමැති කියයි.. [Video]”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Shameless Pathala Man pm traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot ponil
  wickramaSinhalakiller has no shame. He still has the audacity to point finger at others when his hands are
  soaked with Sinhalese blood, pockets full of billions stolen from CB and a ‘colourful CV’ with treachery against
  Sri Lanka, Sinhalese and Buddhism. What a shameless, shameless thug he is?

  But thanks to catholic run media
  in Sri Lanka which portraits him as MR CLEAN, he can still point the fingers at others. Think for a moment you pathala
  man. You and your catholic media can call you Mr Clean. But there are a lot of people in Sri Lanka know your true
  colours and call you Mr xxxt. You can’t fool people forever. Remember that. You will regret what you have done
  all your life. That’s destroying Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism. That’s your only contribution to Sri Lanka.
  You have no shame. So it’s easy for a man who tortured and killed his own people and still point the fingers at others.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  What do you expect from murderous, corrupt, Sri Lanka destroying, Sinhalese-killing, Buddhism-destroying
  UNPatriotic party? Now they are grooming terror groups in the north again. Of course, they then can sacrifice a lot
  of Buddhist lives to them like they did in the 30-year catholic tigers of tamil drealam war. You should call your
  party Sinhalesekiling Party led by wickramaSinhalakiller.

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress