රට දැය සුරැකීමේ අධිෂ්ඨාන පූජාව
Posted on November 22nd, 2016

පුවත්පත් නිවේදනය

ඉල් මස 20 වැනි දා සවස පැපිලියාන ප‍්‍රදේශවාසීන් දෙසීය දෙනෙක් පමණ ශී‍්‍ර සුනේත‍්‍රා දේවී පිරිවෙනට එක් රැස් වී පූජ්‍ය මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස නායක ස්වාමීන්වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් ද අනගාරික ධර්මසේකර තුමාගේ මග පෙන්වීමෙන් ද දෑ දම් රක්නෝ සංවිධානයේ සහායෙන් ද අධිෂ්ඨාන පූජාවක් පැවැත් වූහ.  ඔවුන්ගේ ඒකායන අදිටන වූයේ අප රණ විරුවන් ඇස් ඉස් මස් ලේ දන් දෙමින් රැුක ගත් මේ රටේ ඒකීයභාවය, ව්‍යවස්ථාමය කුමන්ත‍්‍රණක් හරහා ජාතිබේදවාදී බෙදුම්වාදීන්ට පාවා නොදී සියලූ වාද භේද පක්ෂ පාට පසෙකලා රට ජාතිය හා ශී‍්‍ර සම්බුද්ධ ශාසනය දිවි හිමියෙන් රැුකගැනීම ය. පහත දැක්වෙන්නේ ඊට අදාල ඡුායාරූප කිහිපයකි.  මෙහි වීඩියෝ දර්ශන හා තවත් ඡුායාරූප අප මුහුණ පොත පිටුවේ (https://www.facebook.com/DeDhamRakno/)ඇත.

මෙත් සිතින්,
දයා විජේසිංහ
ප‍්‍රධාන ලේකම්

7 Responses to “රට දැය සුරැකීමේ අධිෂ්ඨාන පූජාව”

 1. plumblossom Says:

  The Joint Opposition is requested by the Sri Lankan Solidarity Movement to publish the above mentioned report about the Recommendations by the Sub-Committee on the Centre and Periphery Relationship and talk as urgently as possible about its extreme dangers to the Mahanayake Theros.

  Please keep in mind that even India and Pakistan which are huge, massive countries and who are federal states have retained their concurrent lists. South Africa which is a huge country is a unitary state and has a concurrent list. However tiny, little Sri Lanka is proposing to get rid of the concurrent list as the TNA and the US, EU, UK, Norway, Sweden, Canada and India wants.

  The Sri Lankan Solidarity Movement thinks that the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala are doing what a bunch of stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canadian politicians who have a superiority complex, are neo-colonialists and imperialists want (since these countries are resource and strategic location hungry) in order to please these stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canadian politicians at great expense to all future generations of Sri Lankans and betraying 2600 years (of Sinhala Buddhist Civilization) and actually 37000 years (as attested by pre-historic finds, stone age and iron age finds) of independence and freedom of the island of Sri Lanka by partitioning this island which has never ever happened in its 2600 and in fact its 37000 year history.

  This is happening degree by degree, surreptitiously and slowly as the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala have planned and happening slowly but surely. We do not feel it since it happens surreptitiously degree by degree. However suddenly these recommendations by the sub-committee to provide extremely great amounts of powers to provincial councils will be included in the constitution as Ranil wants and at the referendum there will be stuffed ballot boxes and somehow the referendum will be passed. Everything happens as Ranil wants it to happen and in order to please the stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canada European politicians. This is what the Sri Lankan Solidarity Movement has noticed.

  Ranil is fooling the Sinhala people big time by doing this slowly, surreptitiously and degree by degree. This is how the OMP Act was passed. That is how the federal or Eelam constitution will be passed as well, surreptitiously, degree by degree and by use of stuffed ballot boxes.

  Our grave suspicion is that the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala have already promised the US, UK, EU, Sweden, Norway and Canadian politicians, the TNA and all other separatists that the recommendations of the sub-committee to provide extremely great amount of powers to provincial councils will happen as planned. Therefore it will happen as planned.

  The only way to stop the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala is to publicize in the Sri Lankan media that this is what they are planning to do and shout out as loud as possible i.e. tell all to the Sri Lankan media, especially the Sinhala media so that this treacherous plan is exposed and the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala then will have to answer to the Sri Lankan public, especially the Sinhala people and all other patriotic Sri Lankans about this.

  The best remedy is to do everything possible to ensure that the proposed constitution is as unitary as possible and to campaign very hard for that. As long as the constitution is unitary and no more powers are given to the provincial councils, Sinhala Buddhists and even Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Veddhas, Burghers are safe. If however, any more powers are given to provincial councils, all of the above and in particular the Sinhala people will be very insecure and unsafe and our future very precarious and uncertain.

 2. plumblossom Says:

  The new constitution is nothing but a federal state or even worse Eelam. The treacherous Ranil, CBK, Mangala and Sirisena and the godfather of the federal or Eelam constitution Dr. Jayampathy Wickramaratne are going to abolish the concurrent list. Even India and Pakistan which are huge countries and which have federal constitutions have a concurrent list. Even South Africa which is huge country but is a unitary state has a concurrent list. However tiny, little Sri Lanka is going to get rid of its concurrent list as per the wishes of the TNA, other separatists, the US, EU, UK, Canada, Norway, Sweden etc.

  The godfather of the new federal or Eelam constitution the treacherous Dr. Jayampathy Wickramaratne is going to set up a constitutional court which is above the supreme court to deal with constitutional issues which arise which will be manned by foreign funded NGO lackeys. Not only that, the Governor of a Province who is the executive at the provincial level, his powers will be given over to the Chief Minister of the Province.

  Not only that, land and police powers will be given to the provincial councils which means there will be nine different police forces in the country. Vigneshwaran will then use his police force to ethnically cleanse the North of Sinhala people. Giving land powers to Vigneshwaran means he will ethnically cleanse the entire North of Sinhala people using his Eelam police force. Giving land powers to provincial councils in equivalent to handing over Eelam.

  Not only this, the subject national planning is to be handed over to the provincial councils. This is similar to handing over an Eelam if the provinces can draw up their own national plans. The public service commission will be turned into nine public service commissions with each province having their own public service. There will be nine different police forces in the country with each police force being under the chief minister of each province. Even worse, certain fiscal powers will also be handed over to the provincial councils. Therefore the provincial councils will be able to raise funding via taxes etc. This is highly dangerous since this is yet another move paving the way towards Eelam or a separate state. All fiscal powers should be with the central government not the provincial councils.

  Worst is that at present sovereignty lies with the people with the executive being the presidency, the legislative the parliament and the judiciary being the judiciary that is there at present. This will be converted to sovereignty lies with the people with the executive being the presidency but the legislative being not just the parliament but the provincial councils and the local councils as well. This is extremely dangerous and can be used in a court of law to argue for a separate state in the North.

  This new constitution is highly dangerous and equivalent to handing over an Eelam. It should be rejected in total by the Sinhala people and all patriotic Sri Lankans if they have even an ounce of sense. Let us keep what is there at present which is more than sufficient as per the centre periphery relations

 3. plumblossom Says:

  The proposed federal or Eelam constitution should be rejected totally by all patriotic Sri Lankans. We should do all we can to reject the proposed federal or Eelam constitution in total.

  However treacherous Ranil and the treacherous UNP government will try to create some kind of rift or conflict between the Sinhala Buddhists and the Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. in order to create problems so that it will then be easy to pass this treacherous federal or Eelam constitution without much problems. This is what the treacherous Ranil, the treacherous UNP, CBK, Mangala etc. did before 8th January 2015 so that the 40-50% moderate Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. vote was reduced and Mahinda Rajapakshe did not win as a result. Please do not fall for this cheap trick again and again is my plea to Sinhala people. My plea to Sinhala people is please use your brains at least once and not fall for such cheap tricks like this. Small problems can be resolved and is a million times less dangerous than a treacherous Ranil/Sirisena SLFP/JVP/Pacha Ranawaka/TNA government which will now bring on a federal or Eelam constitution.

  This is what the US,EU,UK, Canada, Norway, Sweden, India has told treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala to do i.e. create some kind of rift between the Sinhala Buddhists and the Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. so that they can then pass the federal or Eelam constitution with ease. So my plea is do not fall for this cheap trick again and again if Sinhala people have an ounce of sense.

  We should reject the federal or Eelam constitution in total and work with all patriotic Sri Lankans whoever they are and who are to reject the federal or Eelam constitution in total and work for a unitary state with only limited powers to provincial councils.

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  There are also other things we can do to stop destroying Sri Lanka, Sinhalese race and Buddhism by the
  catholic-run UNPatriotic party headed by the traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya
  pol pot r(@)nil wickramaSinhalakiller.

  1 Crack coconuts in front of Batalande Wadakaya’s picture and curse him in a famous devala
  2 Appeal to most powerful man in Sri Lanka MR (not the MR we all think, it’s malcolm ranjith) to whom Batalande
  Wadakaya obeys unconditionally!

  Please organise these two actions as well. Sri Lanka will survive!

 5. Ananda-USA Says:

  I agree 100% with what plumb loss omissions has said in his 1st comment above.

  A constitution that will DISMANTLE Sri Lanka as a UNITARY NATION is being prepa red and will be passed by STEALTH.

  The HIGHEST PRIORITY of the Patriotic Opposition NOW should be to bring this to the attention of the GENERAL PUBLIC and to CLEARLY EXPLAIN IT’S CONSEQUENCES for Sri Lanka and Sri Lankans.

  In doing this, there is no greater ally than the Buddhist clergy in large snd small temples.

  Do this FAST, and do this NOW, there is NO TIME TO LOSE because the STEALTH COUP-DE-ETAT to disintegrate our Motherland is in FULL SWING by the foreign-puppet TRAITORS of the Yamapalanaya.

 6. Ananda-USA Says:

  Oops, I meant to write

  “I agree 100% with plumblossom has said in his first comment above”.

 7. S.Gonsal Says:

  රට දැය සුරැකීමේ පූජාව for REAL HEROES

  පමාවී සම්මාන ලැබූ රණවිරු සොහොයුරෝ

  හඳුනාගෙන නිශ්ක්‍රීය කළේ කිලෝ එක්‌ දහස්‌ තිස්‌ හතරක බොම්බයක්‌

  ටෙරන්ස්‌ වනිගසිංහ

  ආරක්‍ෂක අංශවල නිරතව සිටියදී ජීවත්ව සිටින කාලය තුළ ලබාගත හැකි ඉහළම සම්මානය වන “වීරෝදාර විභූෂණ” සම්මානය ලබා ගැනීමට පසුගිය දා සොහොයුරෝ දෙදෙනෙක්‌ සමත් වූහ.

  යුද හමුදා ඉතිහාසයේ සඳහන් අන්දමට සොහොයුරෝ දෙදෙනෙක්‌ මෙවන් වීර සම්මානයක්‌ දිනූ ප්‍රථම අවස්‌ථාවද මෙය විය. (ඇතැම් විට සියලුම ආරක්‍ෂක අංශවලින් මෙම වීර සම්මානය දිනූ ප්‍රථම සොයුරන් දෙදෙනාද මොවුන් වීමට ඉඩ ඇත)

  සුපුරුදු පරිද්දෙන්ම මොවුන් දෙදෙනා ඈත හද්දා පිටිසර ගම්මානයක උපත ලත් අහිංසක නිර්භීත තරුණයන් දෙපළකි.

  ඔවුන් දෙදෙනා නම් ආණමඩුවට නොදුරු මහමිතව නම් වූ ඈත දුෂ්කර ගම්මානයේ වාසය කරන අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ගාමිණී දිසානායක හා අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අශෝක බණ්‌ඩාරයි.

  ඔවුන් දෙදෙනාට එම විශිෂ්ට වීර සම්මානය පිදීමට හේතු පාඨය වී තිබුණේ මෙසේය.

  “සිදුවීමට ගිය බිහිසුණු විනාශයක්‌ වැළැක්‌වීමට නොපැකිළිව ඉදිරිපත් වී මරණාභිමුඛ වූ අයකුගේ හෝ අයවලුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීමේ හෝ ආරක්‍ෂා කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ස්‌වකීය ආත්ම ආරක්‍ෂාවට සිදුවිය හැකි උපද්‍රව ගැන නොතකා ස්‌වෙච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත් වී තමා විසින් කරන ලද වික්‍රමාන්විත වූද, අභීතභාවය ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නා වූද අසෛනික ගණයේ ක්‍රියාව අරබයා, එම වීර ක්‍රියාව අගයනු වස්‌ මෙම ” විරෝදාර විභූෂණ” පදක්‌කම (සම්මානය) ශ්‍රී ලංකාවේ සේනාධිනායක අතිගරු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමන් අතින්……..ට පිදෙයි”

  මෙවන් උපහාර සම්මාන ලබනට, උත්තරීතර ගෞරවයක්‌ ලැබීමට මෙම තරුණයන් දෙදෙනා සිදු කළේ කිනම් වූ විශිෂ්ට ගණයේ වීර ක්‍රියාවක්‌ද?

  සැබැවින්ම එය බිහිසුණු ය. මාරාන්තිකය. තත්පර ගණනාවකින් මිනිස්‌ සිරුරු, ගහ කොළ, ගොඩනැඟිලි වාහන සිහින් අළු – දූලි බවට පත්වන තරමේ අති භයානක ක්‍රියාවලියකි. ලියුම්කරු ද එකී සිද්ධිය ඇසින් දුටු නිසාවෙන්, මේ මොහොතේ දී ද ඒ ගැන සිතන විටත් සිත – ගත සලිත වෙයි.

  දිනය, 2007 ජුනි 01 දායි. යාපනය නගරකෝවිල් හි අට වන විජයබා රෙජිමේන්තුවේ අංක 516144 යටතේ හමුදා සෙබළෙකු ලෙස සේවය කළ ඒ. එම්. අශෝක බණ්‌ඩාර “දිගු කැලෑ යුද සමයක” ට පසු ආණමඩුවට නොදුරු කොට වෙහෙර මහමිතව ගමට පැමිණියේ මවුපියන් ඥාතීන් දැක බලා දින කීපයකින් නැවැත යුද පෙරමුණට පිටත් වීමටය.

  ඔහුගේ මව එදා උදේ ආණමඩුව සිකුරාදා වෙළෙඳ පළට ගොස්‌ය. පැමිණෙන තුරු ඔහු “පලුගස්‌හන්දිය” හන්දිය අසල කඩ පිළේ යතුරු පැදියද තබාගෙන බලා සිටියේය.

  එකවරම පොල් පැට වූ ලොරියක්‌ පැමිණියේය. පලුගස්‌හන්දිය මුරපළේ සිටි පොලිස්‌ පිරිස ලොරිය නතර කළේ එකල සියලු වාහන පරීක්‍ෂා නොකර අත් නොහරින නිසාය. සෑහෙන වේලාවක්‌ ලොරිය පරීක්‍ෂා කරනු දුටු අශෝක, හිමින් ලොරිය අසලට කිට්‌ටු කළේය. ලොරිය ද, රියෑදුරු ද, ක්‌ලීනර් ද සැක සහිතය. පොලිසියේ අවසරය පරිදි තරුණ හමුදා ගැටයා නිර්භීතව ලොරිය තුළට නැග ඔවුන් සමඟ ලොරිය තුළ පරීක්‍ෂා කළේය. රතු පැහැ වයර් දෙකක්‌ ඔහු ඇස ගැටුණි. එය සැක කළ ඔහු අනුමාන වශයෙන් බෝම්බයක්‌ එහි ඇති බව සිතා, පොලිසියට ඒ බව දැනුම් දුන්නේය.

  එපමණකින් නොනැවතුණු ඔහු පොලිසියට පැවැසුවේ තමාගේ අයියා, හමුදා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශයේ සේවය කරන බවත්, ක්‌ලේමෝ බෝම්බයක්‌ කොටි ත්‍රස්‌තවාදීන් විසින් එල්ල කරනු ලැබීමෙන් ඇස ගැලවී අත – පය බිඳී මේ දිනවල නිවසේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින හෙයින් ඔහු ලවා මේ ගැන පරීක්‍ෂා කරමු. කියාය.

  ඔහු යතුරු පැදියෙන් ගමට ඉඟිලී ලෙඩ ඇඳේ සිටි අයියාද රැගෙන ආවේ නිමේෂයෙකිනි. අයියා වන අධිකාරී මුදියන්සේලාගේ යුද හමුදා ඉංජිනේරු අංශයේ අංක 238505 යටතේ කෝප්‍රල්වරයෙකු ලෙස බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය අංශයේ ඉදිරි වළල්ලේ සේවය කළ පළපුරුදු අයෙකි. මුහමාලේ දී කාලතුවක්‌කු ප්‍රහාරයට ලක්‌ වූ ඔහුගේ පණ බේරුණද, ඇසක්‌ ගැලවී, හිසේ වම් පැත්ත ගැලවී අත පය බිඳී ආබාධිත විය. ඔහු නිවසේ සිටියේ ප්‍රතිකාර ලබමින්ය. ආබාධ ගැන දෙවරක්‌ නොසිතා ඔහු ද ලොරියට පැන්නේය.

  ඔහු අඬුවක්‌ සොයාගෙන රතු වයර් ඔස්‌සේ පරීක්‍ෂා කළේය. මහ විශ්මයකි. වයර් සැමතැනය. තහඩුව යට වයර් සවි කළ බෝම්බ පෙට්‌ටිය. ඒවා ලොරියේ දෙපස තට්‌ටු මත පෙට්‌ටි වශයෙන් අපූරුවට අඩුක්‌කර තිබුණි. ඔහුට සියල්ල වැටහුණි. අවට රැකවල්ලන ලෙසද මෙම ස්‌ථානයෙන් අන් අය ඉක්‌මනින් ඉවත් කිරීමටද පොලිසිය සමඟ කටයුතු කළ ඔහු පුත්තලමේ බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශයට පොලිසිය මගින් දන්වා යවා තම යුතුකම මනාව ඉටු කළේය.

  පුදුමයකි ලොරිය දෙපසේම බෝම්බ පෙට්‌ටි ලෙසින් (පෙට්‌ටි හතළිස්‌ හත 47) කිලෝ එක්‌ දහස්‌ තිස්‌ හතරක (1034) සී – 4 (C -4) වර්ගයේ පිපුරුම් ද්‍රව්‍ය ගබඩා කර සඟවා තිබුණි. සියලුම වයර්, රියෑදුරු අසුන අසලට ගෙනැවිත් තිබුණේ ස්‌විචය එබීමෙන් ජනපති මැඳුර, රජයේ මර්මස්‌ථාන හෝ ඕනෑම ගොඩනැඟිලි සමූහයක්‌ ගමක්‌, නගරයක්‌ හමුදා මධ්‍යස්‌ථානයක්‌ මොහොතකින් සුන්නද්දූලි වී යන ආකාරයට පුපුරුවා දැමීමටය.

  සියල්ල නිමා වී කාලයට යට විය. පොලිසියේ නිලධාරීන්ට උසස්‌ වීම්, පාරිතෝෂික දීමනා ලැබිණි. ගාමිණී, අශෝකා දෙදෙනා කාටත් අමතක වී ගියේය. මුල සිටම “ඉරිදා දිවයින” මේ රණවිරුවන් අත් හළේ නැත. 2007 ජුනි 10 දාද, 2013.08.11 දින ද “ඉරිදා දිවයින ” ඔවුන් සැමරීය. ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬ නැගීය.

  ඔවුන් දෙදෙනාට රණවිරු උපහාර ලබා දිය යුතු බවට දිගින් දිගටම කියා පෑයේය. අවසන වසර නවයකට (09) පසුව ඔවුනට සාධාරණය ඉටු විය. හමුදාව ඔවුනගේ වීර ක්‍රියාව පසසා සම්මාන සඳහා කල් තබාම නිර්දේශ කර තිබුණද ඇතැමුන්ගෙන් බාධා නොතිබුණාම නොවේ. නමුදු යහපත් උදවිය ද එහි බොහෝ සිටිති.

  අවසන යුද හමුදාවට සුවිශේෂී කීර්ති නාමයක්‌ හිමි කර දෙමින්ම, රටේ ප්‍රධාන සේනාවිධායකවරයා, ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන් වෙතින් පසුගිය දින මෙම සොහොයුරෝ දෙදෙනා ජීවිත කාලයේදීම හිමි වන ඉහළම සම්මානය, උපහාරය වන “වීරෝදාර විභූෂණයෙන්” පිදුම් ලැබූහ. එය හමුදා ඉතිහාසයට එක්‌ වූයේ සොහොයුරන් දෙපළක්‌ විසින් ප්‍රථම වරට හිමිකර ගත් වටිනාම, උත්තරීතර වූ උපහාරය, සම්මානය විලසිනි.

  යුද්ධයෙන්, රොතු, බුරුතු ගණනේ මිය ගියේ ගමේ තරුණයන්ය. අත – බිඳී ආබාධිත වූවේ ද ගමේ තරුණයන්මය. මේ ගමේ තරුණයන් ඉහළම වීර ක්‍රියාවක්‌ කළ විට ඊට උපහාර පිදීමට වසර නව යක්‌ (09) ගතවීම කනගාටුවට කරුණක්‌ මය. එසේ වූවද එය ලැබීම සතුටට කරුණක්‌මය. මන්ද, සැබෑ රණ විරුවන් යට යන යුගයෙකදි ඔවුන් ” ඉස්‌මතු” කළ හෙයිනි. “වීරකම” හෝ “වීරත්වය” යනු දිනකින් දෙකකින් නිමා වන්නක්‌ නොවේමය. එය සදාතනිකය. දෑස්‌ පියවුණද, පොළවට යට වුණද “වීරයා” වීරයාමය.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress