මුං කන්නෙ කාගෙන නෙමෙයි… **ගෙන.. මහ එකාට මුට්ටි අල්ලන්න බෑ.. ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර අමු සිංහලෙන් ආණ්ඩුවට අමතයි..
Posted on January 15th, 2017

ලංකා සී නිවුස්

මුං කන්නෙ කාගෙන නෙමෙයි… **ගෙන.. මහ එකාට මුට්ටි අල්ලන්න බෑ.. ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර අමු සිංහලෙන් ආණ්ඩුවට අමතයි..

මෑතකදී සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වුනු හිටපු රාජ්‍ය ඇමති ප‍්‍රියංකර ජයරත්න මහතා ආනමඩුව ප‍්‍රදේශයේදී පැවති ජනහමුවකදී අදහස් පල කලේය.

වීඩියෝව මෙතනින්

2 Responses to “මුං කන්නෙ කාගෙන නෙමෙයි… **ගෙන.. මහ එකාට මුට්ටි අල්ලන්න බෑ.. ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර අමු සිංහලෙන් ආණ්ඩුවට අමතයි..”

 1. Christie Says:

  මුන් කන්නෙ බුරියානි, තෝසෙ, මසල වඩේ. මුන් මෝඩිගෙ ඉන්දියාව කියන් දේ තමයි කරන්නෙ.

 2. Ananda-USA Says:

  Aiyoooo Sirisena who is DESTROYING Sri Lanka in collaboration with Ranil Wikunanasinghe and his UNPatriotic party is COMPLETELY UNSUITABLE to CONTINUE as EXECUTIVE PRESIDENT!

  Gotabhaya Rajapaksa should be the next SLFP candidate in 2020 for EXECUTIVE PRESIDENT!

  Let Aiyoooo Sirisena who PROMISED to leave the Presidency after 1-month GO HOME, or better still go to the UK and become the QUEEN’S poodle kissing her ungloved hand!

  We need a Proud Patriot as EXECUTIVE President, not a PARAGATHI POODLE!

  Nominate Gotabhaya Rajapaksa for PRESIDENT in 2020, until we REPEAL the TERM LIMIT and RESTORE Mahinda Rajapaksa to the Presidency!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress