දේශපාලනයෙන් ඉවත් වන්නැයි රටවල් දෙකකින් මහින්දට බලපෑම්
Posted on January 21st, 2017

මනෝඡ් අබයදීර උපුටා ගැන්ම දිවයින

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට සක්‍රිය දේශපාලනයෙන් ඉවත්වන ලෙස ප්‍රබල රටක තානාපති කාර්යාලයක්‌ සහ අසල්වැසි රටක බුද්ධි අංශයක්‌ විසින් බලපෑම් එල්ලකර ඇතැයි “දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට” වාර්තා වේ. ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ ප්‍රධානියකු වෙන වෙනම හමුවී අදාළ අංශ දෙක මෙම දැනුම්දීම කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ජනප්‍රියත්වය ශීඝ්‍රයෙන් පහළ බැස ඇති බැවින් ඔහුගේ ගෞරවය පිණිස මෙම ඉල්ලීම සිදුකරන බවත් එය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට දැනුම් දෙන ලෙසත් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ ප්‍රධානියා හමුවූ ඉහත පුද්ගලයන් දැනුම්දී ඇත.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නොපමාව මෙම තීරණය ගන්නේ නම් එය ඔහුගේ පවුලේ ඥතීන්ට මෙන්ම ඔවුන්ගේ දේශපාලන අනාගතයටද සුභවාදී වනු ඇති බවද එම තානාපති කාර්යාලය හා බුද්ධි අංශය පෙන්වාදී තිබේ.

13 Responses to “දේශපාලනයෙන් ඉවත් වන්නැයි රටවල් දෙකකින් මහින්දට බලපෑම්”

 1. Lorenzo Says:

  ENDIA and Singapore.

  Sri Lanka: The Rajapaksas Rise Again
  Disillusionment with the Sirisena regime is running high, giving the Rajapaksa clan a chance to reclaim lost glory.

  http://thediplomat.com/2017/01/sri-lanka-the-rajapaksas-rise-again/

 2. S.Gonsal Says:

  Bettter to go check the horascope again and visit Thrupathy.

 3. Ananda-USA Says:

  It is TOTALLY UNACCEPTABLE to the Sovereign People of Sri Lanka that FOREIGN POWERS are sending these kinds of messages and BARELY VEILED THREATS to our Patriotic leaders.

  Let these messages and the NAMES of these Foreign Powers be made public.

  Let ALL Sri Lankans get to know about these DIRTY TRICKS!

 4. Christie Says:

  It has to be the Indian Union and its intelligence agency. If not a lackey of the Indian Union.

 5. Christie Says:

  ඉන්දියාවත් ඉන්දියානු රහස් ඔත්තු සේවයත් හැරෘන විට වෙන කවුරුද? නැත්නම් ඉන්දියාව ලෙවකන උන්.

 6. Lorenzo Says:

  This is what Fonseka said days before Lasanatha was killed.

  https://www.youtube.com/watch?v=rQMG6BP55nI

  This is the Sunday Leader report he was referring to.

  http://www.thesundayleader.lk/archive/20080413/spotlight.htm

  This joker blaming GR is a JOKE.

  MIG details had already been revealed by Sunday Leader by then. GR went to court against Sunday Leader.

  So Fonseka, when you LIE don’t think people will believe you. They still have their MEMORY.

 7. Kumari Says:

  It got to be shameless Americans and ever so crafty Indians. What a ha ho was there recently with alleged Russian involvement in American elections. CIA please practice what you preach. Americans and Indians must learn to respect sovereignty and self-determination of other countries.

 8. S.Gonsal Says:

  Let these messages and the NAMES of these Foreign Powers be made public.

  – An excellent statement didn’t even occur to foolish me ! Thank you Sir million times !

  It should not be limited to මනෝඡ් අබයදීර උපුටා ගැන්ම දිවයින, it should come as an official statement from ex-president. If that comese tommorow, he will see his supporters muliplying. Not only Sri lankans, but these countries will have to deny it or say something!

 9. S.Gonsal Says:

  Remove Mahinda, will take care of Namal – US ambassador tells GL

  – Jan 23, 2017

  At a one-to-one meeting last week with G.L. Peiris, US ambassador in Sri Lanka Atul Keshap has noted the joint opposition would gain nothing by recognizing ex-president Mahinda Rajapaksa as its leader any further. Peiris has conveyed this message to Mahinda. The US diplomat also said the JO could not go forward with Mahinda and that it would be in trouble if it did not let go of the ex-president. Also, he has said that the US government could assist in realizing Mahinda’s hope of nurturing his son Namal as a national level leader.

  Peiris announced details of the meeting he had with the US ambassador when the JO leaders had a discussion at Mahinda’s official residence at Wijerama Mawatha last week, also attended by Mahinda. However, Mahinda nor other JO leaders have commented on Peiris’ revelation.

  Last week, ‘Sathhanda’ reported that Mahinda is due to name his successor within two months. Therefore, the discussion Keshap had with Peiris, chairman of the JO’s political party Podujana Peramuna, could have been one conducted with the knowledge of Mahinda, say JO sources. The newspaper also said Peiris would be named as Mahinda’s successor.

  Now, what Mahinda wants to do is to protect his family only and this has caused dejection among many JO leaders. He wants to get ex-first lady Shiranthi cleared of financial crime charges and see that Yoshitha is freed of the accusations he is facing. Shiranthi had wanted to make Yoshitha the commander of the Navy. However, the accusations against him will darken his future and it is now a family problem.

  Shiranthi’s father was one of the most senior Navy officers in the country, but he could not become its commander, due to his being a catholic. Therefore, she wants to see her son elevated to that position.

  The so-called nationalistic US opponents in the JO such as Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila have accused the US of having helped to overthrow the previous regime, but the truth is that they will have to engage in politics under Namal’s leadership with the assistance of the US. The US has not given consideration if its citizen Gotabhaya Rajapaksa could become leader of the JO, as he is getting ready to enter politics with Chinese support. A group loyal to the incumbent president, including Milinda Moragoda, is supporting Gotabhaya in that regard.

 10. NAK Says:

  The last two lines of the statement is a veiled threat. Any country with a wee bit of self respect would have chased those who flagrantly interfere in our politics but since it was done on behalf of this ‘Pathola” government nothing of the sort can be expected.
  One can not blame Mahinda if he decides to protect his family. He has risked his family too many times for the sake of this country. Now he has to protect them from these snakes called a government.

 11. Christie Says:

  This Indian vermin US Ambassador is in fact is part of the Indian Empire. I hope and wish Trump will wake up to Indian vermin.

 12. Ananda-USA Says:

  The Gon Haraka Kalawedda (Gonsal) is ECSTATIC!

  He is enjoying this PLANTED news that Mahinda and his Family us being offered Refuge by the US , if he just STEOS ASIDE for someone else that CANNOT SUMMON THE SUPPORT to win in 2020!

  The basic ERROR you devious TESTIS are making is in not giving ANY CREDIT to Mahinda’s COURAGEOUS & NOBLE CHARACTER!

  We REMEMBER only COURAGE, SACRIFICE & ACHIEVEMENT, not those who survive IGNOBLY vanishing into the sinkholes of history.

  Mahinda Rajapaksa will CONFOUND ALL of these CONNIVING TRAITORS of every ILK …. with the help of the Patriots of Lanka ….. who will NEVER DESERT him, come what may!

  LISTEN CAREFULLY, do you hear that RUMBLING in the DISTANCE? That is the gathering TSUNAMI that I have been predicting since that DAY OF INFAMY, Jan 8, 2015!

 13. Ananda-USA Says:

  Oops! I meant to say “you TRAITORS” not “you TESTIS”; cannot possibly crown them with the JEWELS, can I?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress