උඹට ආගමක් නෑ, උඹට කොණ්ඩයක් නෑ, උඹට මොලයක් නෑ.. රන්ජන්-ඉන්දික දිවුලපිටියේ මහ සභාවක ගැටේ..රන්ජන් කණ පිරෙන්නම අහගනී..ගුටි පෝරියල් එක නූලෙන් වරදී..[Video]
Posted on February 28th, 2017

ලංකා සී නිවුස්

දිවුලපිටියේ පස් කැපීම සම්බන්ධයෙන් දිවුලපිටිය ප‍්‍රාදේශීය කමිටු රැස්වීවේදී නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ඉන්දික අනුරුද්ද අතර ඉතා උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇති විය.

ගුටි බැට හුවමාරුවක් වැලකී ගියේ අසල සිටි පිරිස් විසින් වැලකු නිසාය.

බලපොරොත්තු නොවූ ලෙස මන්ත‍්‍රී ඉන්දික අනුරුද්ද පුටුවෙන් නැගිට නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා වෙත පනිද්දී ඔහු අඩියෙන් අඩිය පසුබා ගියේය.

ඉන්දික අනුරුද්ද මන්ත‍්‍රීවරයා පිරිස විසින් අල්ලා නොගත්තේ නම් රන්ජන් රාමනායක මහතා ස්ථිර වශයෙන්ම ගුටි කෑමට ලක්වෙනු ඇති බව එහි සිටි රාජ්‍ය නිලධාරීහු කීහ.

 

One Response to “උඹට ආගමක් නෑ, උඹට කොණ්ඩයක් නෑ, උඹට මොලයක් නෑ.. රන්ජන්-ඉන්දික දිවුලපිටියේ මහ සභාවක ගැටේ..රන්ජන් කණ පිරෙන්නම අහගනී..ගුටි පෝරියල් එක නූලෙන් වරදී..[Video]”

  1. ranjit Says:

    Anuruddha don’t waste your energy and stamina on a rat like gayboy in the silver screen. He is nothing but a powder faced gay activist. Their time is limited. Wattala John BASS; kelaniye Mervin, Matugama Thewarapperuma all are in the same category. Best place for them is Angoda mental hospital. Anuruddha keep your status and do good things with our great President Mahinda Rajapaksa.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress