සරත් වීරසේකරට  ජේනීවා පන්සලෙන් කැපිල්ලක් 
Posted on March 21st, 2017

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න 

ජෙනීවාවල ඇති බෞද්ධ පන්සල සිංහලයන්ටත් බෞධ්ධයන්ටත් ද්‍රෝහිවී ඇත .එජාපයටත් යහපාලනයටත් කත අදින දායකයන්ගේ මුදලට  බයවුණා. එහි චීවර ධාරීන් භික්ෂුවගේ කාර්ය භාරය හා උරුමය  අමතක කර  දේවදත්ත නිකායට එක්වී ඇති බව දන ගන්නට ඇත .සරත්  ජෙනීවා වල කතා කිරීමට නම් එහි පිළිගත් ආයතනයකක් මගින් ලියා පදිංචි විය යුතුව ඇත . මේ පන්සලේ බලවත්තු සරත්ට ඒ සඳහා ඉඩ දී නැත . යහපාලනය කල්තියා ඔවුන් බිලී බාගෙන ඇත. එකාබධ්ධයෝ මේ ගැන කලින් සංවිධානය වුයේ නැද්ද .අවශ්‍ය කටයුතු කලේ නැද්ද .නොකළේ සරත් ගැන ඉරිසියාවෙන්ද?. 19 ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිවූ එකම දේශප්‍රේමියා සරත් වුකොට  අනික් එකාබධ්ධයෝ 19 ට පක්ෂවූ කොට දෙගොල්ලගෙ තරම තේරුම් ගත හැක . කෙසේ හෝ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරය මගින් සරත් ලියා පදිංචි වී ඇත . එකාබධ්ධ්  විපක්ෂයේ මන්ද ගාමී බව සිංහලයන්ගේ කනස්සල්ල වැඩිවීමට හේතුවී ඇත.  මීට වඩා එකාබධ්ධය මේ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුව ඇත. වේදිකාවල වාචාල කතා කියමින් මිනිසුන් හිනස්සීමෙන් සින්හලබෞධ්ධයන්ගේ ප්‍රශන විසදෙන්නේ නැත 

                                                      දෙමල මිනිස්සු ජෙනීවාවල පැල්  බැඳගෙන වැඩ කරන බවත් තනි සරත් වීරසේකර වෙනුවට  හය දෙනෙක් පමණ රණවිරුවන්ට එරෙහිව කරුණු ඉදිරි පත් කරන බවත්  අහන්නට ලැබෙන විටසිංහල බෞධ්ධයන්ගේ හදවත් හඩා  වැලපෙන හැටි ජෙනීවා පන්සලට සම්බන්ධ ලංකාවේ පන්සල් වල හාමුදුරුවරුන්ගෙන් හෝ   ඒ චීච්රධාරීන් දන ගනිත්වා. මොකා දායකයා වුනත් භික්ෂුව කල යුත්තේ රට බේරා ගත රණ විරුවන් වෙනුවෙන් කතා කරන කෙනෙ කුට ඒ සඳහා ඉඩ සලසීමය්. ඒ පැත්ත කියන එක වැලක් වීම සාධාරණ හෝ යුක්ති යුක්ත නොවේ. රණවිරුවන් වැරදි වුනත් ඔවුන්ට තමන්ගේ කතාව කියන්නට ඉඩදිය යුතුය . විශේෂයෙන් බෞද්ධ පන්සලක් ජාතියේ මුරදෙවතාවන්ගේ ආයතනයකි .

                                                                          ගොටාභය හා අමරසේකර  වැනිය මිස එකාබධ්ධයේ අනෙක් අය සරත් ගේ ගමනගැන  උනන්දුවක් දක්වා නැති බව තැනෙක කවුදෝ කියා ඇත. එය ඇත්ත නම් එය ජාතියේම අවාසනාවකි ..

                                    කොන්ද පන ඇති එකාට කොන්ද පන නැති උන් කැමති නැද්ද?      

12 Responses to “සරත් වීරසේකරට  ජේනීවා පන්සලෙන් කැපිල්ලක් ”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  It’s not surprising a lot of monks, home and abroad, have become bathgottans in order to be the darlinngs of
  catholic-run UNPatriotic party. These devidaththaras don’t know or don’t want to know the traitor UNPatriotics have
  been anti Buddhist, anti Sri Lankan and anti Sinhalese from the inception. WHY? Traitor UNPatriotics are west’s pawns
  who wants to make Sri Lanka a christian country. This is going back 100s of years, you bahgotte devidaththaras.
  Read a bit of history to if you not sure. When Europeans ruling Sri Lanka, they recommend the Islanders have a
  different religion from theirs and it couldn’t be tolerated. Got it?

  But these bathgotte devidaththaras getting free meals and help destroy Buddhism in Sri Lanka and abroad. I’m not
  surprised by the actions by these bathgottans’ actions. Traitor YAMA PALLANS must have promised some sweetners
  to them they would sell Mother Lanka without any hesitations. That’s how some traitor Sinhala modayas!

  Those bathgotte devidaththaras, please click on the following links and see if you have enough brain power to
  understand the destructive agenda of catholic run UNPatriotic Party’s anti Sinhalese, anti Buddhist, anti Sri
  Lanka activities.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

 3. NAK Says:

  Lamenting wailing and finger pointing does not make any good. These kind of obstacles should be expected. Need of the hour is to find a suitable institution that can sponsor our hero to accomplish their mission.Come on patriots in Europe now now its your turn.

 4. Kumari Says:

  https://www.facebook.com/sinhaputhunnew/videos/1367309189974022/

  I watched the above video where Dr. Sarath Weerasekera addressed a meeting/conference in Geneva. Who was that (I presume) Tamil man who was talking before Dr Sarath. Who was in-charge of this meeting? Don;t you provide respect and dignity to attendees.

  I also wondered why didn’t a group of patriots got together to protect our solders? Even if they did not do the talking, the attendance alone give lot of clout.

  Shame on Sirisena, who did not make representations on behalf of the solders. Sirisena probably is not aware that he is the Commander in Chief / Cheap.

 5. Ananda-USA Says:

  The Sinhala Buddhists in the City of Geneva should not only have sponsored Rear Admiral Sarath Weerasekara’s candidacy as an NGO witness at the UNHRC, but should have sent their members to support him either as assistants or as demonstrators at that location.

  Clearly, Sarath Weerasekara himself should have anticipated the need for these credentials ahead of time, and Patriots in Sri Lanka Ana abroad, including the JO with its political connections, should have RALLIED AROUND HIM!

  When Sri Lankan Patriots, of whatever stature, volunteer to fight on behalf of our Motherland, let us not let them fight alone; let us surround them with supporters, give them every bit of help to succeed in their efforts on our behalf!

  This CLEARLY DEMONSTRATES the need for a standing Membrr-Supported and Funded worldwide Sinhala Buddhist Sri Lankan Patriotic Organization, similar to the Global Tamil Forum, to undertake such work on a global scale!

  My MESSAGE IS SIMPLE: Organize to Fight, or Wither & Die!

 6. Dilrook Says:

  With all due respect to Sarath and appreciating his standing for Sri Lanka, the particular segment of his speech in websites is not impressive at all. I’m sure this is not the main speech he made. This is just a follow-up to the racist reply someone made to his original speech. Where is his original speech?

  As usual, Tamils have twisted numbers again. I wish that Tamil man’s numbers are correct!

 7. Dilrook Says:

  This is the correct speech.

  “https://www.youtube.com/watch?v=w5MMoCEpC-U”

  Excellent speech within the 90 seconds he was allowed.

  The other one is a response to the bogus comments by a Tamil (South Indian) man.

 8. Fran Diaz Says:

  Pre-Organisation essential for success abroad as well as locally.

  PATRIOTS, please help our Heroes to get ORGANISED, both locally and abroad.
  This present period is a crucial period extending to about 2 more yrs.

 9. Ananda-USA Says:

  Dilrook!

  I was wondering why you were unimpressed with Sarath’s speech at the UNHRC!

  Now I know why; you were viewing the wrong video!

  Don’t worry, all of us mortals are fallible! LOL!

 10. Dilrook Says:

  @Ananda

  I was unimpressed with his response to the South Indian man (this video was shared first) and impressed with his original speech (this video was shared later). We sent a few suggested points to include in his 90 second speech and I didn’t see any of these in his response. But I found them in his original speech (which was shared later).

  Obviously, he was not prepared for the absolutely and astronomically rubbish allegations that South Indian man threw at him. That may explain his reaction (second speech). The last time the death count stood at 140,000 after it was raised from 2,000 to 20,000 and from there to 40,000. Now it has reached 300,000.

 11. Dilrook Says:

  Agree with Fran and I did my share.

  However, no one in his right mind would have expected the utter nonsense spewed by that South Indian man.

  In 1990s, Tamils showed a video of a Hindu pilgrim hanging from his skin while suffering sharp objects nailed to his cheeks. A large crowd (mostly Sinhalese speaking in their language) surrounded him and did nothing! This was shown as Tamils being tortured by the Sinhalese. Those who tried to explain it to unassuming foreigners were ridiculed and called state propagandists trying to cover up torture!

 12. Ananda-USA Says:

  Dilrook,

  Yes, that was clear from your post.

  Regarding the number Tamil civilian casualies, I think the Indian Tamil missed a zero; it should be 1,400,000, don’t you think? At every telling, he simply adds a zero.

  What does an odd zero, here or there, matter? After all, a zero is NOTHING!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress