විචාරක සමු අරන්
Posted on April 30th, 2017

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

දිනය අවසන් වෙලා 

රාත්‍රිය උදා වෙලා

බ්ලොග් ලෝකය 

සෝ සයුරක ගිල්වා 

විචාරක සමු අරන් 

වෙනදා දැණුම බෙදූ 

අසමි දකිමි සොයමි 

බ්ලොග් එක නිහඞයි 

අවසාන සටහන ලියා

විචාරක සමු අරන් 

 

වෛද් රුවන් එම් ජයතුංග 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress