ඉන්දියාවේදී පරාජය වූ  “ස්වාධින ද්‍රවිඩ රාජ්‍යයක්”  සංකල්පය තමිල් ඊළම ලෙස ලංකාවේ ආරම්භ කිරීම
Posted on May 4th, 2017

රුවන් රත්නායක

ස්වාධින තමිල්  රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමේ සංකල්පය මුලින්ම බිහි  වන්නේ ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුව මුල් කොට ගෙනය. ද්‍රවිඩස්ථාන් නම් ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් ඉන්දියාවේ පිහිටුවා ගැනීම පිණිස වූ  සංකල්පයට හේතුව වනුයේ උතුරු ඉන්දියානු බ්‍රහ්මණ හා උසස්කුල ජනයාගෙන්   දකුණු ඉන්දියාවේ තමිල් ජනයාද තිබූ කෙනෙහිලිකම් හා  පිඩනයෙන් මිදීමට ඔවුන්හට මගක් අවශ්‍ය වීමය. 1884  වසරේදී  මදුරාසි විශ්වවිදියාලයේ උපාධි උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය පවත්වමින් එවකට සිටි ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරයා විසින් උතුරු ඉන්දියානු ආර්ය ජනයා දකුණු ඉන්දීය අනාර්ය ජනයා හනුමාගේ වදුරු හමුදාව ලෙස අපහස කරනා බව පවසමින් කුල බේදයේ ඉස්මතු වන ආකාරයට තම කතාව පවත්වමින්  උතුරු ඉන්දීය ආර්ය ජනයා පිළිබඳව දකුණු ඉන්දීය අනාර්ය ජනයාගේ අතර තිබු කුල ගැටුම ඇවිස්සිමකට කරන ලදී.  මෙහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස මුලින්ම ඇති වන්නේ  තමන්ට සාධාරණයක් දිනා ගැනීම සඳහා වූ අරගලයකි. එහි අරමුණ වුයේ තමිල් සමාජය මත බලපෑ අකටයුතු උතුරු ඉන්දියානු  බ්‍රාහ්මණ අධිකාරිය අවසන්කොට සමාජ සමානතාවය හා වැඩි බලයක් ,පාලනයක් ලබා ගැනීමය . එනම් මෙම ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය හුදෙක්ම දකුණු ඉන්දීය තමිල් සමාජය මත ඇති  කුල  පිඩනයට එරෙහිව නැගී ආවෙකි.  තමනට මෙම සාධාරණය දිනාගැනීම සදහා  Justice Party”  හෙවත්  සාධාරණය සඳහා වූ පක්ෂය” නමැති තේරුමෙන් යුත් ලෙස  දේශපාලන පක්ෂය 1917 දී තමිල්නාඩුවවෙදි බිහි කරන ලද අතර එය  1921 දී මැඩ්රාස් ප්‍රසිඩන්සී හෙවත් වර්තමානයේ තමිල්නාඩු ලෙස හඳුන්වන ප්‍රදේශයේ බලයට පත්විය. මෙසේ ඇති වූ සාධාරණයක් දිනාගැනීමට යයි කියූ අරගලය පසුව ඉන්දියාවේ මධ්‍යම රජයෙන් වෙන්වූ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යක් ලබා ගැනීම සඳහා  වන තරමට වර්ධනය විය. පසුව Justice Party නම් දේශපාලන පක්ෂය විසින්  තමිල්නාඩුව වෙනම  ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී.  

මුලදී මෙම සවාධින තමිල්රාජ්‍යය හෙවත්  තමිල්නාඩු සංකල්පය” ලෙස   ඉන්දියාවේ තමිල් බස කතා කරන (තමිල්නාඩු)  පෙදෙසට පමණක් සිමා වූ අතර , නමුත් පසුව එය තව දුරටත් විකාශනනය කරමින් අනෙකුත් ද්‍රවිඩ බස කතා කරනා ප්‍රාන්ත වලටත් එනම් ආන්ද්‍රා  ප්‍රදේශය, කෙරලේ සහ කරනාටක සහ ද්‍රවිඩ සුළුතරයක් වූ ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලටත් ඉන්දියාවේ ඔරිස්සා හා මහාරාෂ්ට යන පෙදෙසුත් මෙයට ඇතුලත් කර මෙය ද්‍රවිඩනාඩුව” ලෙස හඳුන්වනනට  යෙදින .

තමිල්නාඩුව තමිලයන්ට ලෙස ගෙන ගිය ව්‍යාපාරය  ද්‍රවිඩ නාඩුව ද්‍රවිඩයන්ට ලෙස වෙනස් වීම

තමිල්නාඩුව” තමිලයන්ට ලෙස ගෙන ගිය ව්‍යාපාරය ද්‍රවිඩනාඩුව” ද්‍රවිඩයන්ට ලෙස වෙනස් වූ ආකාරය ද්‍රවිඩනාඩු විකිපීඩියා වෙබ් අඩවියේ මෙසේ සදහන් වේ. In December 1938, the Justice Party Convention passed a resolution stressing Tamil people’s right to a separate sovereign state, under the direct control of the Secretary of State for India in London. In 1939, at the Dravida Nadu Conference for the advocacy of a separate, sovereign and federal republic of Dravida Nadu. In a speech on 17 December 1939, E.V.Ramasamy raised the slogan “Dravida Nadu for Dravidians”, which replaced the earlier slogan “Tamil Nadu for Tamils”.In 1940, the South Indian Liberal Federation (Justice Party) passed a resolution demanding a sovereign state of Dravida Nadu.

සිංහල අරුත – වසර 1938 දෙසැම්බර් මසදී Justice Party දේශපාලන පක්ෂය” තම වාර්ෂික   සමුළුවේදී, ඍජුවම  ලන්ඩනයේ ඉන්දියානු රාජය ලේකම්ගේ යටතේ වූ  වෙනම ස්වාධින තමිල්  රාජ්‍යයක් සදහා තමිල් ජනතාවගේ අයිතිය අවධාරණය   කරමින් යෝජනාවක් සම්මත කරන ලදී. ස්වාධින ෆෙඩරල් ද්‍රවිඩනාඩු ජනතා රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සදහා වූ යෝජනාව ද්‍රවිඩ නාඩු සමුළුවේදී සම්මත කෙරින. 1939 දෙසැම්බර් 17 වන දින ඊ . වී. රාමසාමි ඔහුගේ කතාවේදී තමිල්නාඩු තමිලයන්ට” යන සටන් පාඨය ද්‍රවිඩනාඩු ද්‍රවිඩයන්ට” ලෙස  වෙනස් කරන ලදී. 1940 වසරේ දකුණු ඉන්දීය ලිබරල් සම්මේලනලනය හෙවත්”  Justice party නම්   දේශපාලන පක්ෂය” විසින් ස්වාධින වූ ද්‍රවිඩනාඩු රාජ්‍යයක් ඉල්ලා බලකිරීමට  යෝජනාවක් සම්මත කරන ලදී.

මෙම ද්‍රවිඩනාඩුව හැදින්වීමට යොදාගත් අනෙකුත් නම් වන්නේ දකුණු ඉන්දියාව”  (South India), “ඩෙකාන් සම්මේලනය” (Deccan Federation)  සහ දක්ෂිනාපත්” (Dakshinapath)ලෙස  වේ.

තමිල්නාඩුවේ ද්‍රවිඩ කසාගම්(Dravidar Kazhagam)  පක්ෂය හා (ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කසාගම් Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) පක්ෂ ඇති වූ ආකාරය.

1944 අගෝස්තු මස , ඊ .වී. රාමසාමි Justice Party  හෙවත් South Indian Liberal Federation”  නම්  දේශපාලන පක්ෂයන් බිඳී ද්‍රවිඩ කසාගම් පක්ෂය (DK)  බිහිකරන ලදී. පසුව 1949 වසරේ ද්‍රවිඩ කසාගම් පක්ෂයේ සිටි අන්නාදුරෙයි සහ  අනෙක් නායකයන් බිඳී වෙන්ව ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍රම කසාගම් පක්ෂය (DMK)  පිහිටුවන ලදී. මෙම පක්ෂය ආරම්භයේදී අන්නාදුරෙයි එවකට පැවති ක්‍රමයෙන් වෙන්  වූ වෙනම ද්‍රවිඩ රාජ්‍යයක් ඇති කිරීම සදහා  ප්‍රතිපත්තියේ දැඩිවම   එල්බ සිටින ලදී .”

ඉන්දියානු මධ්‍යම රජයෙන් වෙන්ව යාම නීති විරෝධී ලෙස ඉන්දියානු රජය  සම්මත කිරීම හා තමිල්නාඩුවේ ද්‍රවිඩ්ස්ථාන සිහිනය අත් හැරිම

1940 -1960 කාල වකවානුව තුල ද්‍රවිඩනාඩු සංකල්පය එහි උපරිම ක්‍රියාකාරිත්වයේ පසුවිය. නමුත් තමිල්නාඩුව විසින් තමිල් ආධිපත්‍ය පතුරාවී යන භීතිය නිසා මෙම ද්‍රවිඩනාඩු සංකල්පයට තමිල්නාඩුව හැර  අනෙකුත් ද්‍රවිඩ ජනයා වෙසෙන කර්ණාටක, කේරල , ආන්ද්‍රා වැනි පෙදෙස්වල  (ද්‍රවිඩ යනු තමිල්, කණ්ණඩි, කේරල, මලයාලම් නැමති දමිළ බසට නෑ කම් කියනා භාෂාවන් කථා කරනා ජන කණ්ඩායම් 4 එකට ගෙන හැඳින්වීමකි ) සහයෝගය ලබා ගැනීමට අපොහොසත් විය.  1956 දී ඉන්දියාවේ  භාෂාව අනුව ප්‍රාන්ත බෙදීම සදහා  රාජ්‍ය ප්‍රතිවීවුහකරන පනත  (States Reorganization Act)  ගෙන එමෙන් පසුව මෙම ද්‍රවිදනාඩු සංකාල්පය තවදුරටත් දුර්වල විය. පසුව 1960 වසරේදී DMK පක්ෂය අනෙකුත් නායකයන් විසින් විසින් ඔවුන්ගේ පක්ෂය තුල ද්‍රවිදනාඩු සංකල්පයේ තදින්ම එලබ සිටි ආන්නාදුරෙයි  නොමැති රැස්වීමකදී  ද්‍රවිඩනාඩුව   සදහා වූ අදහස අතහැර දමන ලදී. 1963 වසරේදී ජවහල්ලාල්  නේරුගේ නායකත්වයෙන් යුතු වූ ඉන්දියානු ආණ්ඩුව වෙන්වයාම (secessionism)” එනම්,වෙනම ඉන්දියානු මධ්‍යම රජයෙන් වෙන්ව ස්වාධින රාජ්‍යයක් ලෙස වෙන්ව  යාම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ලෙස සම්මත කොට ක්‍රියාත්මක  කරන ලද දැඩි මර්ධනය  හමුවේ ද්‍රවිඩනාඩු සංකල්පය ඉන්දියාවේදී බිද වැටිනි.  පසුව අන්නාදුරෙයිද ද්‍රවිඩනාඩු ඉල්ලීම අතහැර දැමිය . මින් පසු  ø’uq’ lid.ï (DMK) mlaIh 1967 දී n,hg m;a jQ පසු  1969  දී ඉංග්‍රීසින්  විසින් ueârdia m%isvkaish ^Madaras presidency& ලෙස හැදින්වූ කලාපය  ;ñ,akdvqj ලෙස නම් කරන ලදී.  පසුව තමිල්නාඩුව වර්තමානයේ ඇති පෙදෙසට පමණක් සීමාවිය.

තමිල්නාඩුවේ අපි දෙමළු” පක්ෂය (We Tamils Party)  හා ලංකාවේ දෙමළ ඊළම

දකුණු ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවලින්  ද්‍රවිඩනාඩු සංකල්පය කෙමෙන් ගිලිහෙමින් පවතින අතරතුර, ඉන්දියාවේ බිඳ වැටුණු තමිල් ඊලාම් සංකල්පය පන පොවා එය ලංකාවට ගෙනවිත්  ලංකාව මුල් කොට පිහිටවීමේ මුලික අඩිතාලම දමන්නේ  We Tamils” හෙවත්   අපි තමිල්ලු” (ලංකාවේ ව්‍යවහාර භාෂාවෙන් එනම් අපි දෙමළු) නම් වූ සංවිධනයවේ.

අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ වලින් ස්වාධීනව හා වෙන්ව ක්‍රියාත්මකව ඉන්දියාවේ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක්” ඇති කිරීමේ පදනම මත පිහිටා ආදිත්තනාර්  විසින් 1958 වසරේදීය  අපි දෙමලු” We Tamils” (நாம் தமிழர் கட்சி) සංවිධධානය  ආරම්භ කරන ලදී. මෙහි  මතවාදය, ඊ . වී රාමසාමිගේ ද්‍රවිඩ කසාගම් පක්ෂයේ  ද්‍රවිඩ නාඩු මතවාදයට වඩා දැඩි ලෙස රැඩිකල් ස්වරුපයක් ගන්නා ලදී. එහි ඉල්ලක්කය  ලෙස සටහන්  වුයේ ඉන්දියාවේ හා ලංකාවේ තමිල් කථා කරන ප්‍රදේශ ඒකාබද්ද කොට ස්වදේශීය තමිල් රාජ්‍යයක් ඇතිකිරීමය. ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ පිහිටි  අපි දෙමළු මුලස්ථානය තමිල් ඊලාම්” ලෙස නම් කරන ලදී. 1960 වර්ෂයේ මෙම පක්ෂය විසින් මදුරාසියේ ඉන්දියානු මධ්‍යම රජයෙන් වෙන්වූ  ස්වාධින තමිල්නාඩුවක්  (ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් ) පිහිටුවීම අරමුණු කොට විරෝධාතා ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙහිදී විරෝධතාකරුවන් තමිල්නාඩුව ඉන්දියාවෙන් වෙනකොට සකසන  ලද සිතියම් වල තමිල්නාඩුව හැර අනෙක් කොටස් ගිනි තැබුහ.

පසුව නේරුගේ දැඩි මර්ධන ක්‍රියාකාරිත්වය හමුවේ ඉන්දියාවේ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පය මුළුමනින්ම අතහැර දැමීමට සිදුවූ අතර එම සංකල්පය තමිල් ඊළම” ලෙස ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර පෙදෙස් ඒකාබද්ද කරමින් ස්ථාපිත කිරීමට ලංකාවේ බෙදුම්වාදී තමිල් දේශපාලකයන් හා එක්වවී සිදු කිරීමට  මොවුන් විසින් කටයුතු යොදන ලදී. ලංකාවේ තමිල් ඊළාම් ක්‍රියාකාරිත්වය හා සිදුවීම වලට අනුකුලව 1976 වඩ්ඩුකොඩේයි සම්මේලනයෙන් පසු ව්‍යාජ ලෙස ඇති කරන ලද  ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර තමිල් නිජබිම් සංකල්පය හරහා  ලංකාවේ තමිල් ඊළම ස්ථාපිත කර ගැනීමේ ඉල්ලක්කය මත  පිහිටා ඉන්දියාවේදීද  මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පෙළ ගස්වන්නට යෙදින. ඒ පිලිබදව We Tamils” වෙබ් අඩවියේ මෙසේ සදහන් වේ.

With the elimination of LTTE Terrorism in Sri Lanka 2009, several activists in Tamil Nadu led by well known movie director and Seeman, gathered in Madurai on 18 May 2009 to review the party as a social outfit for We are Tamils Organization. Ie – Naam Tamilar Iyakkam

On 18 May 2010, a year after the Military Defeat of Terrorism activates of the Elam in Sri Lanka and on the first anniversary of the organization, the Naam Tamilar Iyakkam was converted into the Naam Tamilar Katchi.  Seeman the Chief Coordinator of the Party states, party would be an alternate political party differ from the mainstream political outfits and also claiming that the establishment of an independent Tamil  Elam would be the moral goal

සිංහල අරුත – 2009 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ  LTTE ත්‍රස්තවාදය අතුගා දැමීමෙන් පසුව තමිල්නාඩුවේ ප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක වරයකු සහ සීමන්ගේ  නායකත්වයෙන්  ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක්, 2009 මැයි 18 වන දින  මදුරාසියේදී එකතුවී තම පක්ෂය (We Tamil Party) සමාජ සංවිධානයක්  ලෙස එනම් Naam Tamilar Iyakkam අපි තමිල් ව්‍යාපාරය” නමින්  ප්‍රතිවිවූහ ගත කරන ලදී.”

2010  මැයි මස 18 වන දින එනම් ශ්‍රී ලංකාවේ තමිල් ඊලාම්  ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් පරදා  පළමුවන අවුරුදු  සංවස්ත්‍ර දින, මෙන්ම 2009 දී ඇති කල අපි තමිල් ව්‍යාපාරයේ ”    (Naam Tamilar Iyakkam ) ප්‍රථම සංවස්තර දිනදී නාම් තමිලර් ඉයක්කම්” සංවිධානය නාම් තමිලර් කාචි( Naam Tamilar Katchi) එනම් අපි තමිල් පක්ෂය” ලෙස වෙනස් කරන ලදී. මෙම පක්ෂයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධිකාරක සිමන් පවසා සිටින්නේ, මෙම පක්ෂය ප්‍රධාන  දේශපාලන ධාරාවෙන් බැහැරවූ විකල්ප දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ස්වාධින වූ තමිල් ඊලාම් රාජ්‍යයක් ස්ථාපිත කිරීමේ  ඉල්ලකය අධිෂ්ටාන කොට  ක්‍රියාත්මක වන බවය.”

එනම්, ඉහත දැක්වූ පරිදි තමිල් ඊලාම් නිජබිම් සංකල්පය ප්‍රථමයෙන්  බිහිවන්නේ මැඩ්රාස් ප්‍රසිඩන්සිය  හෙවත් වර්තමාන තමිල්නාඩුවේ වෙනම තමිල් රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට උදෙසා මිස ලංකාවේ තමිල් ඊළම් රාජ්‍යයේ මුලස්ථානය ඇතිකර ගැනීම සදහා නොවේ. එහෙත් නේරුගේ ආන්ඩුව විසින් බෙදී වෙන්විම  නීතිමය වශයෙන් තහනම් කල අතර පැන නැගුණු  විරෝධතා අධි බලය යොදා ව්‍යර්ථ කල හෙයින් එම දෙමල රාජ්‍ය සිහිනය බොඳ වී ගියේය. ඔවුන්හට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය ලෙස ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයක්(නම වෙනස්වීම් පමණි , මැඩ්රාස් ප්‍රසිඩන්සියමය)    ලැබුණද  ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් ගොඩ නගා ගැනීමට නොහැකි විය.

ප්‍රධාන පක්ෂ නියෝජනය කල  තමිල් නායකයන් තමිල්නාඩුවේ  වෙනම ද්‍රවිඩ රාජ්‍යයක් සංකල්පයෙන් ඉවත්ව ඉන්දියාවේ ඉදිරිපත් වූ ෆ්රෙඩරල් ව්‍යවස්ථාවට අනුකුලත්වය දක්වන්නට විය.  එයට සමගාමිව  1949 වසරේ දී ලංකාවේ දෙමල රාජ්‍ය පක්ෂය”එනම් ඉලන්කෙයි තමිල් අරුසකච්චි   බිහි කොට Fedral Party” ලෙස හඳුන්වා දීම  මගින් පෙනී යන්නේ පක්ෂයේ නමටම අනුව ඉන්දියානු බෙඳුම්වාදී නායකයන් හා මෙරටේ තමිල් නායකයන් අන්තර සම්බන්දතා සහිතව ඉන්දියාවේ ඇති වන සංකල්ප ලංකාවට නිරන්තරයෙන්ම හඳුන්වා දෙමින්  බෙදුම්වාදය දෙරටේම සමගාමිව ක්‍රියාත්මක කල  බවය. භාෂා අනුව බෙදු ප්‍රාන්ත ක්‍රමය ඉන්දියානු තමිල් නායකයන් පිළිගත් බැවින් ඉන්දියාවේ  ගිලිහෙමින් තිබු  තම සිහිනය වන  ස්වාධින තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පය ලංකාවට ගෙන ඒමට මුලික අඩිතාලම දැමු   අපි තමිල් පක්ෂයට ” ඉතුරු වූ විකල්පය වුයේ තම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තියේම සදහන් වන ආකාරයට ඉන්දියාවේ ගිලිහුණු තමිල් ඊලම ලංකාව තුල ස්ථාපිත කරලීමයි. .1920 දශකයේදී  Jaffna Youth Congress එනම් යාපනයේ තරුණ කොංග්‍රසය  හරහා ඉන්දියාවෙන් ගෙනෙන ලද බෙදුම්වාදයේ මුල් බිජ ලංකාවේද වපුරා තිබුනද,  තමිල් බෙදුම්වාදිනට  හා ලංකාවේ තමිල් දේශපාලඥයන්  හට මෙරටේ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් පිහිටවීමට සඳහා මෙම රටට අයිතිවාසිකමක්  කියා පෑමට ඔප්පු කල හැකි කිසිදු සාක්ෂියක්  නොමැති විය. එසේ සිටි ඔවුන් හට කේ. ඉන්ද්‍රපාලන් මහතා 1965 -67 අවටත්  එසේම  1971-72 අවට දී  පත්මනාදන් මහතා විසින් තම පස්චාත් උපාධි  සඳහා ලන්ඩන්  විශ්වවිද්‍යාලට ඉදිරිපත් යාලපනම් වෛපවමාලේ ග්‍රන්ථය පදනම් කොට සැකසු කරන නිබන්දනවලට  උපාධි පිරිනැමීමත්  සමගම යාලපනම් වෛපමාලේ ව්‍යාජ ඉතිහාසයට ශාස්ත්‍රීය වටිනාකමක් ලැබී මෙරටට අයිතියක් කියා පෑමට මාර්ගයක් මෙරටේ තමිල් බෙදුම්වාදී දේශපාලකයන්ට විවර විය. හුදෙක් නිබන්ධනයකට විශ්වවිද්‍යාලයක් හරහා ආචාර්ය උපාධියක් පිරිනැමීම හේතුවෙන් ව්‍යාජ ඉතිහාසයක් සත්‍ය ඉතිහාසයක් වන්නේ නැත. 1815 උඩරට ගිවිසුමෙන් ඉංග්‍රීසින් රට භාර ගන්නා විට සිංහලයා හැර කිසිදු පර ජනයකු මෙරටේ රටවැසියන්/පුරවැසියන් නොවූ අතර ස්ථිර දෙමළ හෝ මුස්ලිම් ජනාවාස මෙරටේ නොවිය. අමු අමුවේ උඩරට ගිවිසුම් 1818 උල්ලංඝනය කල ඉංග්‍රීසින්,  මෙරටේ පරම බලය ඉංග්‍රීසින් බව සහ සිංහලයා යනු යටත් වැසියන් ලෙස  ඒක පාර්ශ්වික නිවේදනයක් නිකුත් කොට මෙරටේ නීති විරෝධී පාලනයක් ස්ථාපිත කළහ.  1948 නිදහස ලබා දුන්නේ යයි සිංහල බසින් අර්ථ දැක්වුවද සත්‍ය වශයෙන්ම සිදු කරන ලද්දේ එංගලන්තයේ  වෙස්ට්මිනිස්ටර් පාර්ලිමේන්තුවේන් මෙරටේ තීරණ ගැනීම මුදවා එය ඉංග්‍රීසි අනුප්‍රාප්තිකය නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් වෙස්ට්මිනිටර් පාර්ලිමේන්තුවේ ශාකාවක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීමය. එනම් Indipendance”  යනු රදා පැවතීමෙන් මිදීම මිස Freedom” හෙවත් නිදහස නොවේ. ඉංග්‍රීසින් විසින් මලබාර්” (දෙමළ බස කථා කරන හින්දු හා ඉස්ලාමිය ජනයා) ලෙස පොදුවේ හඳුන්වන ලද දෙමළ බස කථා කරනා දකුණු ඉන්දියාවෙන් ගෙනෙන ලද ජනයා මෙරටේ ස්ථිර ලෙස පදිංචි කොට මෙරටේ නීති විරෝධී ලෙස ජන සංයුතිය වෙනස් කොට, මෙම පර ජනයා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය හරහා ඉහලට ඔසවා,  මෙරටේ සිවිල් සේවයේ හා පාලනය තුල සිංහලයාට එරෙහිව ප්‍රබල ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. එනම් 1948 නිදහස ලබා නොදී   Indipendance” පමණක් ලබා දී   1972 තෙක් ඩොමිනියන් තත්වයෙන් මෙරටේ පාලන බලය තම ග්‍රහණයේ තබා ගනිමින්  මෙරටේ පාලන තන්ත්‍රය තුල තමිලයන් ස්ථාපිත කිරිමට ක්‍රියාත්මක වූ ඉංග්‍රීසින් විසින්   ඔප්පු නොකරන ලද ව්‍යාජ තමිල් ඉතිහාසයක්ට තමන්ගේ  විශ්වවිද්‍යාලයකින්  ශාස්ත්‍රීය වටිනාකමක් දීමට ක්‍රියාකිරිම අරුමයකට කරුණක් නොවේ. ඉංග්‍රීසින් මෙරටේ පාලන බලය අල්ලා ගත් දින සිට වර්තමාන රජයේ ඉදිරිපත් කිරීමට සැරසෙන ව්‍යවස්ථාව තෙක්ම සෑම විටම ක්‍රියාත්මක වන්නේ  තමිල්යන්ට හිතවත් ආකාරට බව නොරහසකි. ඒ සදහා නිරන්තරයෙන් සෘජුව හා වක්‍රව තම ආධිපත්‍ය ලංකාවේ පාලන තන්ත්‍රය මත ඉංග්‍රීසින් විසින් අද දිනත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබති.

තමිල්නාඩුවේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කොට අසාර්ථක වූ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යය” ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට  ගෙන ඒමට මාන බලමින් සිටි ඉන්දියාවේ හා ලංකාවේ තමිල් දේශපාලකයන් හා බෙදුම්වාදීන්හට හට ඉහත පෙන්වා දුන්සේ වෛපවමාලේව ව්‍යාජ  සුරංගනා කථාව පාදක කොට ලියැවී සාස්ත්‍රීය වටිනාකමක් ආරෝපිත විශ්වවිද්‍යාල නිබන්දන  සහ  ක්ලේහෙගොන් නැමති මෙරට ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි යටත් විජිත් ලේකම් විසින් උදෘතයක් ලෙසින් තබන ලද ව්‍යාජ සටහනක් ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යය”  සංකල්පය ලංකාවට ප්‍රවිශ්ට කරවීමට මාර්ගයක් විවර කර දුන් අතර මේවා   අනුසාරයෙන් වඩ්ඩුකොඩේයි  සම්මේලනය හරහා උතුරු නැගෙනහිර තමිල් ඊළම” නිජබිම් සංකල්පය ලංකාවේ එලි දැක් විය.  ඉන්දියාවේ සවාධින තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පය බැහැර කලද තමිල්නාඩුවේ සියලුම දේශපාලකයන්ගේ හා දේශපාලන පක්ෂවල ආශිර්වාදය උපකාරය ලංකාව තුල ස්ථාපිත කිරීමට උත්සහ දරන  ස්වාධින තමිල් පාලනය වෙත නිරතුරුවම ලබා දෙන බව නොරහසකි.

මෙහිදී ඉන්දියාවේ තමිල් බෙදුම්වාදය හා ලංකාවේ තමිල් බෙදුම්වාදය අතර අපි තමිල් පක්ෂයේ” සෘජු සම්බන්දතාව හා දායකත්වය සම්බන්දතාව  පහත සදහන් කාරනා  මගින්  මොනවට පැහැදිලි වේ.

අ. අපි තමිල් පක්ෂයේ” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේම සදහන් වන ඉන්දියාවේ හා ලංකාවේ  පරමපාරික දමිල  නිජබිම් යයි කියා ගන්නා ප්‍රදේශ  එක් කොට තමිල්  රාජ්‍යයක් තැනීමේ  අරමුණ.

ආ. තමිල්නාඩුවේ ඔවුන්ගේ පක්ෂ මුලස්ථානය තමිල් ඊළම්” ලෙස නම් කිරීමත්

ඇ. LTTE සංවිධනයේ නිල ලාංජනය, අපි තමිල් පක්ෂයේ නිල ලාංජනය විකාශයක් වීමක්,  යන කරුණු වලින් හා ඉහත සදහන් කල සේ ලංකාවේ තමිල් ඊළාම් ක්‍රියාකාරකම් වලට අනුරූපව අපි තමිල් පක්ෂයේ”  ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකලාපය හැසිරවීම මත  ලංකාවේ බෙදුම්වාදයට මොවුන්ගේ සෘජු බලපෑම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරයි. 

             

We Tamil Party”  Flag  (අපි තමිල් කොඩිය)                

LTTE Flag (LTTE කොඩිය)

මිට අමතරව we TImils Party හි  විකිපීඩියා වෙබ්  අඩවියේ සදහන් වන ආකාරයට,  (ශ්‍රී ලංකාවේ තමිල් ඊලාම් ක්‍රියාකාරී කටයුතුවල වෙනස් වීම  කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්)  2009.05.18 දිනම  එනම් ලංකාවේ ත්‍රස්‌තවාදය පරාජය කල දිනම We Tamils Party ලංකවේ උතුරු නැගෙනහිර තමිල් ජනයා සදහා සමාජ සංවිධානයක් ලෙස  Naam Tamilar Iyakkam අපි තමිල් ව්‍යාපාරය” නමින් නම් කිරීමත්, ත්‍රස්තවාදය පරාජකිරීමේ පළමු  සංවත්සර දින එනම්  2010.05.18 මෙම සංවිධානය  Naam Tamilar Katchi නම් වූ දේශපාලනය පක්ෂයක් ලෙස ප්‍රතිසංවිධාන කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ ඉන්දියාවේ තමිල් රාජ්‍යය පිහිටුවීමේ අරමුණ නොව වර්තමානයේදී මොවුන්ගේ මුලික අදිටන ලංකාවේ දෙමල ඊළම පිහිටුවීම බවය. ත්‍රස්තවාදය පරාජය කොට වසරකින් පසු තමිල් බෙදුම්වාදීන් දේශපාලන මුහුණුවරකින් පෙනී සිටින්නේ ත්‍රස්තවාදයෙන් නොහැකි වූ දෙය දේශපාලනය හරහා ඉෂ්ඨ  කරගැනීමය. එසේනම් TNA හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ  දැන් සිදුවන්නේ එයම නොවේද? 24.09.2106 දින යාපනයේ  එලගු තමිල්” තමිලුනි නැගිටිවූ යනු මෙම දේශපාලන පක්ෂයේ හා ලංකාවේ තමිල් බෙදුම්වාදීන්ගේ හා ඇතැම් තමිල් බෙදුම්වාදී  දේශපලකයන්ගේ ක්‍රියාකරිකමකි. මෙම එළුගු ටැමිල් ක්‍රියාකාරකම් පිටිපස ක්‍රිස්තියානි මිෂනාරීන්ගේ බළල් අත් ක්‍රියාත්මක බවටද චෝදනා එල්ල වී තිබේ.  1987 එවකට ජනාධිපති හා පාර්ලිමේන්තුව, නිජබිම් පිළිගැනීමත් සමගම ලංකාවේ ඉතිහාසය විකෘති කොට දක්වා තමිල්ල්ලු ඇතිවුයේ ලංකාවේ බවත්, පසුව ඔවුන්ගෙන් කොටසක් දකුණු ඉන්දියාවටත් සංක්‍රමණය වූ බවට බොරු මතයක් ගොඩ  නගා පතුරවති . මෙය ආණ්ඩුවේ පාසැල් තුලින් තමිල් ළමයින්ගේ මනසට ඇතුල් කරන බවට චෝදනා ඇත. එනම් ඉදිරියේ බිහිවන තමිල් පරම්පරාව වැරදි ඉතිහාසයක් ඉගෙන ගෙන වර්තමානයට වඩා විනාශයක් සිදු කිරීමේ අවධානමක් පවතී. නවතම ප්‍රවනතාව නම්  පසුගිය 24.09.2106 දින එලගු තමිල්” උද්ඝෝෂණදී උතුරු පළාත් මහඇමති විග්නේශ්වරන් විසින් ඉතිහාසය විකෘති කරමින් කියා සිටියේ තමිල් ජනයාගේ ඉතිහාසය මෙරට වසර 2000 බවත් පසුව තමිල් ජනයාගෙන් කොටසක් සිංහල බවට පත් වී සිංහලයන් ඇති වූ බවය. ඉන්දියාවේ ඇති වූ එලංගු තමිල්” හෙවත් අපි තමිල් ව්‍යාපාරය එදා සිට මේ වනතෙක්ම  ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක බව  සහ ලංකාවේ තමිල් දෙෂ්පඥයන්ගේ මෙයට ඇති ඍජු  සම්බන්ධය ඔප්පු කරමින්  24.09.2016 දින උතුරු පළාත් මහ ඇමතිගේ මුලිකත්වයෙන් පන්සල් බුදු පිළිම ඉවත් කරන ලෙස හා සිංහල ගම්මාන , හමුදා කදවුරු ඉවත් කරන ලෙස යාපනයේදී ක්‍රියාත්මකවූ විරෝධතාව ඊට කදිම නිදසුනක් සපයයි. එනම් ඉන්දියාවේ පරාජය වූ බෙදුමවාදය ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඊට ලංකාවේ බෙදුම්වාදී දේශපාලකයන්ගේ  සම්බන්දය මින් නිත්‍යලෙස  ගම්‍ය වේ.

 

මෙරටට වහල් කුලී සේවකයන් ලෙස ගෙනෙන ලද මලබාර් ජනයා ඉංග්‍රීසින් විසින් සිවිල් සේවයේ සහ රාජ්‍ය පාලනය තුල ඔසවා තැබූ පසු 1910 වයවස්තාදයක් සභාවට  දොස්තර මාක්ස් ප්‍රනාන්දු පරදා පොන්නම්බලම් රාමනාදන් ජය ලැබීමත් සමගම මෙරටේ පාලන බලය ග්‍රහණය කර ගැනීමේ සිහිනය තමිල් දේශපාලඥයන්ට  ඇති විය. එහෙත් 1920 මැනින් හා 1930 දශකයේ මුල වූ ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණය නිසා මොවුන්ගේ සිහිනය ගිලිහි යන ලදී. ලංකාවට මුලින්ම වෙනම තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පයේ බීජය ගෙන එන ලද්දේ  යාපන තරුණ කොංග්‍රසය හරහාය.

යාපනයේ  තරුණ  කොංග්‍රසය (Jaffna Youth Congress) 

යාපනයේ ශිෂ්‍ය කොංග්‍රසය 1924 දී පිහිටුවන ලදී. එය 1926 දී යාපනයේ තරුණ කොංග්‍රසය (JYC)  ලෙස නම වෙනස් කිරීමකට ලක් කෙරින . එහි පදනම මධ්‍යම පාන්තික උගත් තරුණයන් අත  පැවති අතර, විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාල වල හා ලංකාවේ අලුත් විශ්වවිද්‍යාල වල තරුණයන්ගෙන් මෙය සමනවිත් විය.ඉන්දියාවේ ප්‍රධානපෙලේ දේශපාලකයෝ යාපනයට පැමිණීමෙන් යාපනයේ තරුණ කොංග්‍රසය සදහා  උද්යෝගයක් හා  මානසික උද්දීපනයක් ඇති විය. වසර 1927 දී යාපනයේ තරුණ කොංග්‍රසය විසින් ඉන්දියාවේ නිදහස් ව්‍යාපාරයේ නායක මහත්මා ගාන්ධිහට යාපනයට පැමිණෙන ලෙස ඇරයුම් කරන ලදී. 1931 වසරේදී කමලාදේව් චට්ටෝපාධ්‍යය් (Kamaladevi Chattopadhyay ) සමාආරම්භ සභාව අමතමින් යාපනයේ තරුණ කොංග්‍රසයේ කුණාටුවක් මෙන් පැතිර යාමකට ලක් කළේය.

ඉන්දියාවේදී  සිදු කල ආකාරයටම, යාපනය තරුණ සංගමයද ක්‍රියාත්මක වුයේ සිංහලයන් සමග  සම්බන්ද නොවී තමන්ටම අන්නන්නය වූ, ලංකාවේ වෙනම තමිල් ස්වාධින  පාලනයක්   බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලබා ගැනීම සදහාය. මෙම හේතුව මත මෙය මෙරටේ දකුණේ බුද්ධිමතුන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍රවූ බව ඔවුන් විසින් පවසා සිටින අතර , යාපනය තරුණ කොංග්‍රසයේ සැසිවාරය අමතමින් එස්. ඩබ්ලිවු. ආර් . ඩි බණ්ඩාරනායක මහතා ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේය. පහත් දේශපාලන වාසි තකා ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සහ ඒ හරහා ගොඩ නැගුනු ක්‍රියාකාරකම් තුලින්  රටට සිදු වූ මෙම විනාශයේ මුලට උල් පන්දම් දීම  සදහා බණ්ඩාරනායක මහතා විසින් වග කිව යුතු වේ. නිලපෙරුමාල් පරම්පරාවේ  තාත්තා එදා කියූ දේ දුව අද  දුව විසින් සංහින්දියාව  , සහජීවනය, සර්වාගම හා නව ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය හරහා ඉෂ්ට කර දෙමින් සිටි.

ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණ  ලංකාවට හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවේ තමිල් ජනයා වෙනුවෙන් ඉල්ලා  සිටින ලද  ස්වයං පාලනයට ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව එකගනොවූ බැවින්  ප්‍රථම රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාදායක සභා ජන්ද වර්ජනයක් යාපන තරුණ කොංග්‍රසය විසින් ඉතා සාර්ථකව හසුරවන්නට යෙදින.”

මෙමගින් පැහැදිලි වන්නේ ස්වයං පාලනයක් සඳහා වූ බීජය ලංකාවට මුලිකව  පැමිනෙන්නේ ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක්” යන සංකල්පයයෙන්  බවය. මෙහි බීජය රැගෙන් එන්නේ ඉන්දියානු විශ්වවිද්‍යාල වලින් බිහි වූ උපාධිධාරීන් බව පෙන්වා දී ඇත. එසේම ඉන්දියාවෙන් ගෙන එනලද  මෙම සංකල්පය තමාට උරුම නොමැති ලංකාවේ පාලනය දැහැ ගැනීමට සිහින මවමින් සිටි දේශපාලකයන්ගේ අභිමතාර්ථය හා කදිමට ගැලපුණි. එසේනම් 1921 Justice Party ඉන්දියාවේ ගෙන ගිය අරගලයට සමගාමිව ලංකාවේද සිංහල ජාතියෙන් වෙන්ව වෙනම අනන්‍යතාවයකින් හා බ්‍රිතාන්‍ය මත රදා නොපැවතිය යුතු ස්වයං පාලනයක සංකල්පය මත යාපනයෙන් මෙම ව්‍යාපාරය පටන් ගෙන ඇත. එසේම, 1920 මැනින්  ප්‍රතිසංස්කරණ හමුවේ ලද පරාජයත් සමග පොන්නම්බලම්රාමනාදන්  හට මෙරටේ පාලන බලය අල්ලා ගැනීමේ සිහිනය බොඳ වීමට පටන් ගැනීමත් සමගම ඊට සමගාමිව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හා එකට  යමින්  1931 වන විට  යාපනය තරුණ කොංග්‍රසය හරහා ස්වයං පාලනයක් සදහා වූ ඉල්ලීම් ඉතාම ප්‍රබල මට්ටමින් ඉදිරිපත් කිරීමට යෙදී ඇත. ඩොනමෝර් කොමිසමෙන් එයට අවස්ථාව නොලැබූ විට එය වර්ජනය කිරීමට තරම් මොවුන් ක්‍රියාත්මක විය.  ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් බිඳවැටුණු ලංකාවේ තමිල් ස්වයංපාලන සිහිනය නොයෙක් මුහුණුවර මගින් මෙරටේ නොයෙක් ගැටළු ඇති කරන ලදී. විටෙක එය ෆෙඩරල් සංකල්පයක් ලෙස ඉඟි කෙරින, විටෙක එය සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කිරීමෙන් දෙමළ ජනයාට අසාධාරණයක් වූ බව කියමින් තවත් මුහුණුවරක් ගන්නා ලදී , තවත් අවස්ථාවක ප්‍රථම ශ්‍රී” අකුර සහිත වාහනය යාපනයට ඇතුල් වූ පසු ඝාතනයක් සිදුකොට රථයට ගිනි තැබීම වැනි ප්‍රචණ්ඩත්වය කරා ගොඩ නැගුණි. අවසානයේ වඩ්ඩුකොඩේ සම්මේලනය හරහා උතුරු නැගෙනහිර තමිල් නිජබිම් ලෙස ඉන්දියාවේ මර්ධනය කරනු ලැබූ තමිල් ස්වාධින රාජ්‍ය සංකල්පය ලංකාවේ සාර්ථකව ව්‍යාජ ඉතිහාසයක් හරහා සමාරම්භ කරන ලදී.

.

මේ සියල්ලෙන්ම ඉතාම පැහැදිලිව ඔප්පු වන්නේ මෙරටේ පාලන බලය අල්ලා ගැනීමට මෙරටේ තමිල්  නායකයන් දැරූ උත්සාහය සහ ඉන්දියාව තුල බිහිවූ ස්වාධින තමිල්  රාජ්‍ය සංකල්පය ඉන්දියාවෙන් පරාජය වූ නිසා  අප රටට ගෙනවිත්  එකට එක්කර , දැන් ඔවුන් පිහිටවීමට බලාපොරොත්තුවන මහා ද්‍රවිඩස්ථානයේ  මුලස්ථානය  ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ මුල් කොට පිහිටවිමයි. එනම්, ඉන්දියාවේ පෙර ඇති වූ ද්‍රවිඩස්ථාන සංකල්පයට එහා ගිය මහ ද්‍රවිඩස්ථාන සංකලපයක් ගොඩ නගා ඇත. ඔවුන්ගේ පළමු අදියර ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර ස්වාධින  තමිල්  රාජ්‍යය  පිහිටුවීමට.  දෙවන අදියර ලෙස ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර මුල් කොටගෙන ඔවුන්ගේ මහ ද්‍රවිඩස්ථාන් රාජ්‍යය ඇති කිරීමය. මේ පිලිබඳ ලංකාවේ හිටපු ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්වරයකු වන  ජේ . එන් ඩික්සිත් මහතා විසින් රචිත කොළඹ භූමිකාව කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයේ පිටු අංක 122 හි මෙසේ  සදහන් වේ.  1996 අග වන විට LTTE ප්‍රචාරාත්මක ව්‍යාපාරයහි විශේෂ වැදගත් මට්ටමේ උසස් දේශපාලනික අභිලාෂයන් ඉස්මතු වන්නට පටන් ගති.ද්‍රවිඩ අභිලාෂයන මුදුන් පමුනවා ගැනීම සඳහා මුලික වශයෙන්  තමිල් ඊළාම රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව තුල  පිහිටවන අතර ඉන්පසු තමිල්නාඩුව  , ශ්‍රී ලංකාව , අග්නිදිග ආසියාවේ වැඩි වශයෙන් ද්‍රවිඩයන් වාසය කරන ප්‍රදේශ හා මොරිෂස් යා කරමින් ද්‍රවිඩ ඊළම රාජ්‍යයක් පිහිටවීක්ම සදහන් විය .මෙම සංකල්පයේ පදනම වුයේ ඉන්දීය භුමියේ දකුණු දිග කලාපයේ හා ඉන්දියන් සාගරයේ උතුරට වන්නට පැවති අති පැරණි වාර්ගික- භාෂාමය ශිෂ්ටාචාරය වත්මන් ජාතික රාජ්‍ය ව්‍යුහය  ඉක්වමින් යළි ඇති කිරීමයි”

ඉහත සදහන් කරන ලද සියලුම කාරනා සහ  ජේ. ආර් ජයවර්ධන ආණ්ඩු සමයේ මෙරටේ සිටි ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්වරයාගේ කෘතියේ එම උදෘතයෙන් උතුරු නැගෙනහිර තමිල් නිජබිම් සංකල්පයේ බොරුව හා ඒ තුල සැඟවූ ඉන්දියාවේ හා ලංකාවේ තමිල් බෙදුම්වාදීන්ගේ හා බෙදුම්වාදී දේශපඥයන්ගේ  යටි අරමුණු ඉතාම හොදීන් පැහැදිලි වේ.

ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණි ස්වාධින තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පයේ  විකාශනය සංශිප්ත ලෙස මෙසේය ,

තමිල් ජනයාට උතුරු ඉන්දියානු  බ්‍රාහ්මණ වාදයෙන් සාධාරණයක්  > තමිල්නාඩුවේ ස්වාධින තමිල් රාජ්‍යයක් > ඉන්දියාවේ ද්‍රවිඩ බසට නෑකම් කියනා භාෂා  කථා කරනා ප්‍රදේශ එක් කොට ද්‍රවිඩ් ස්ථානයක්   >  ඉන්දියාවේ භාෂා  අනුව ප්‍රාන්ත බෙදීම නිසා ස්වාධින තමිල් රාජ්‍ය සංකල්පය ඇතැම් දෙශපාලකයක් අත් හැරිම හා ඊට සමගාමිව අපි දෙමල ව්‍යාපාරය හා දේශපාලන පක්ෂය  බිහි කොට තමිල්නාඩුව හා ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ මුල් කොට ඊලම් රාජ්‍යයක් > ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර ඊලම් රාජ්‍යයක් > ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර , ඉන්දියාවේ ද්‍රවිඩ කතාකරනා පෙදෙස් සහ අග්නිදිග ආසියාවේ ද්‍රවිඩ ජනයා සිටිනා පෙදෙස් එක කරමින් මහා ද්‍රවිඩස්ථානයක්. ලෙසට වේ.

 

රුවන් රත්නායක

2 Responses to “ඉන්දියාවේදී පරාජය වූ  “ස්වාධින ද්‍රවිඩ රාජ්‍යයක්”  සංකල්පය තමිල් ඊළම ලෙස ලංකාවේ ආරම්භ කිරීම”

  1. Christie Says:

    දෙයියනේ හින්දුත්වා අදිරදයා නරෙන්ද්‍ර මෝඩි සින්හල යටත් විජිතයට එන්නේ යටත් වැසියන්ගේ යහපතටද? මෝඩි බලයට ආවට පසුව ඉන්දියාවේ බොදුවන් ආපසු හින්දු කිරීම වේගවත්ව කරගෙනයයි. මෝඩි සින්හලයාගේ අවසානය සහතික කරයි. 2017 නරෙන්ද්‍රන් මෝඩි එන්නෙ මලේ නාඩුවල ඉන්දියානු පරපෝසිතයන්ට මේ බව කියන්න. 1927 දී මොහන්දාස් කරම්චාන්ඩ් ගාන්දි යාල්පානම් වලට ඇවිල්ල සින්හලයාගේ වලකැපීම පටන්ගත්ත ඉන්දියානු පරපෝසිතයන් එක්ක. සින්හලයනි වටහා ගන්න, එක්වන්න ඉන්දියානු අදිරදයට එරෙහිව නැගී සිටින්න.

    Modi the Emperor is visiting the Indian Colony. He is going to celebrate the end of Sinhalese with Indian Colonists, Mohnadas Karamchand Gandhi visited Jaffna in 1927 and started wiping out of the Sinhalese with Indian colonists.

  2. Dilrook Says:

    Very informative article. However, it misses the most important part. Tamil nation demand was rejected by India and made it unachievable. However, Indian leaders know that it cannot be killed. They helped transfer it to Sri Lanka. India very much supports the creation of Tamil Eelam in Sri Lanka. Due to hostility with Sri Lanka and close political, religious and cultural ties with Tamil Nadu, it will always remain a satellite state of India. Tamils will benefit both ways – world class security as part of India and Tamil nationhood.

    Some floated a foolish idea that division of Sri Lanka will result in the division of India. The opposite is true. Division of Sri Lanka (Pakistan, etc.) will further strengthen India. In 1970s, Pakistanis floated the same idea saying the split of Pakistan into Pakistan and Bangladesh will result in Indian states leaving in particularly West Bengal. The opposite happened.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress