යහපාලනයෙන් හරි ගියේ කාට ද? – මධුමාධව Speech of the Madumadhawa Arawinda “Peraliyaka peramaga” – Galle Habaraduwa
Posted on May 8th, 2017

ගාල්ල හබරාදූවේදී පැවති “පෙරළියක පෙරමඟ” ජනරැළියේදී මධුමාධව අරවින්ද මහතා දැක්වූ අදහස්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress