ගං  වතුර හා දෙවියෝ 
Posted on June 1st, 2017

 දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ අපි හදන දේවාල වල නොවෙය ,ඒ දෙවියන්ගේම විමානවල , අපට අවශ්‍ය වුනා දෙවියන්ට පින්දෙන්නයන්න තැනක් ඒ හින්දා අපි දේවාල හැදුවා දෙවියෝ තමන්ගේ විමානවල සිට ඒ දේවාල අබියස අපි පින්දෙන හැටි බලනවා ඒ පින් ගන්නවා පින් දෙන  අ  යට ආශීර්වාද කරනවා .  ඉතින් ගංවතුරට ඒ දෙවියෝ කොටුවෙන්නේ නැහැ .කවුදෝ කෙනෙක් සමන් දෙවියෝ ගං  වතුරට කොටුවුනා කියල අපහාසයෙන් කතා කළා සමන් දේවාලේ වතුරට කොටු වුනාම                           .මෝඝ පුරුශයා නෙනි, අපි හදන බුදු පිළිම වුනත් ගං  වතුරට යටවෙනවා බාමියන් බුදු පිළිම වාගේ බෝ ර, ඩයිනමයිට් වලට  කුඩුවෙනවා .දැක්කද මානා භරණ  චය්ත්‍යය තුල තැන්පත් කර තිබු බුදු පිළිමයත්  චය්ත්ත්ය කඩා වැටෙන කොට  උඩ  තෙර පීමට අහු වෙලා  තැලී තිබුන හැටි .සෝමදේව  නම්වූ ”මිහිපිට වැඩවසන දෙවියා ”’එය සීරුවෙන් ගත්  හැටි මෝඝ පුරුෂයෝ දකින්න නැතුව ඇති’මේකෙන් මම කියන්නේ අපි හදන බුදු පිළිම තලුනත් කුඩු වුනත් වතුරට අහුවුනත් බුදු හාමුදුරුවෝ  එහෙමම මය කියන එකය් .එතුමන්ගේ ගුණ  නැතිවෙන්නේ නැහැ 

                                          ඉතින් නිකම්    පඬියෝ  වෙන්න  කට කැඩිච්චි කතා කියල නුගත් කම පෙන්නන්න  එපා .දැක්කද  තෙවරප්පෙරුමටත්  ගංවතුර අනාතයෝ පින් දුන්නා තමන්ට සලකුනිසා .තෙවරා  .. කොය් තරම් සතුටු වෙන්න ඇද්ද එකෙන් මීට පස්සේ එයා හතරවරක් පෙරාපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්  ( හතරවරන්  එහෙම නොවෙය _).දෙවියෝ සතුටු වෙන්නේ තමන් පෙර භාවයන් වල කරපු පුණ්‍ය කර්මයන් වාගේ පුණ්‍ය කර්මයන් කරන  අ ය දැකල .බටහිර විද්‍යා දෙය්යෝ පස්සෙම ගිහින් කාමසුකල්ලිකානු  යෝගයේ  අවලම්  විදිහට  හැසිරෙන අ යට සමයක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ කැමති නැහැ .  අවාසනාවකට   උගත් යය කියන 95% කම එහෙම  අ ය ..ගෙරිමස් ගඳ ගහන  කුණු කසල පිරුන තැන්වලට දෙවියෝ වඩි න්නේ නැහැයහපාලනෙට පෙර කොච්චර කොළඹ අසිරිය වින්දද  ලස්සන නිසාම . දැන් බල්ලෙක්වත් බලන්නේ නැහැ කොළඹ දිහා ඒවගේ තමය දෙවියොත්. පවුකාරයන් ඉන්න දිහාවෙන් එතුමන් ලා ඈ ත් වෙනවාආධ්‍යාත්මික ගුණවගාව වැඩි තැන සිරියාවය් ලස්සනය් .

       මෝඝ පුරුෂයිනි     දෙවියෝ   සහ ”දෙවියන්වහන්සේත් ”’ අතර වෙනසක් තියෙනවා      මැවුම්කාර  පුද්ගලයා සහ  පංච නියාම  ධර්ම වෙනස් .   මැවුම් කාරයා දැන්   ඩිසය් නර්  කරලා ”’. මංගල වගේ    ඩි සය්නර් ”’ කෙනෙක්  නම් වැඩක් නැහැ කාටවත් . විශේෂයෙන් ගැහැණියට නම් . ගැහැණිය මැ ව්වෙත් පස්සෙනේ නොවැදගත් නිසා …. ඉතින් දෙවියන්වහන්සේගේ ම  පිහිටය්   මෝඝ පුරුෂයන්ට …..  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress