කළු සුද්දන් විසින් ලංකාව කැබලි කිරීම

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම, L.L.B.,Ph.D. රහසින් වත් පව් කිරීම ලංකාවේ උතුරු පලාත අල්ලසක් වශයෙන් ප්‍රභාකරන්ට බදු දීමට පිළිවෙලින් ප්‍රේමදාස හා චන්ද්‍රිකා යන ජනාධිපතිලා දෙන්නාම (රහසින්) සුදානම් වුවත් ඔහු එය ප්‍රතික්‍ෂේප කලාය කියා කතාවක් තිබේ. මේ රටේ ඉතිහාසය හා භූගෝල විද්‍යාව නොදන්නා ලංකාවේ කැත පක්‍ෂ දේශපාලකයින් මේ දිවයින ඔවුන්ගේ බූදලයේ කොටසක් සේ සිතා ක්‍රියාකරන්නේ කෙටි කාලීන වාසි සඳහා … Continue reading කළු සුද්දන් විසින් ලංකාව කැබලි කිරීම