කොළඹට ගොම ගෙනෙන බව කිරි ගොවියෝ කියති-කාංචන කුමාර ආරියදාස
Posted on June 24th, 2017

Dr Sararth Obeysekera

කිරිගොවීනට මුහුණ දීමට ඇති අර්බුදවලට නිසි විසැදුමක් සතියකින් ලැබුණොත් ගොම පිරවු ලොරි හා කරත්තවලින් කොළඹට එන බව සමස්ථ ලංකා ගොවි ජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න මහතා දඹුල්ල යාපාගම දී අද (24) පෙරවරුවේ පැවැසීය. කිරිගොවීනට සහන ඉල්ලා හෙට (25) දඹුල්ලේ දී පැවැත්වීමට නියමිත උද්ඝෝෂණයට කඩාකප්පල් කිරීමට පිරිසක් මාන බලන බව ඔහු චෝදනා කළේය

This is a good move Many people in the western province are buying poisonous chemical fertilisers .A bad of compost ( wedo not know whether they are genuine !)Each bag cost about 300 rupees

If the bullock carts full of Cow dung I am sure there will be a bid demand .I myself doing little organic farming will be a ton of Coe dung

I am sure that the farmers Union can earn some money and spend in the city

Few years back they all came with memories wearing  G strings and created a chaos

See the article

http://www.lankaweb.com/news/items/2016/01/02/farmers-loin-clothes-and-g-strings/

FARMERS LOIN CLOTHES AND  G STRINGS
Posted on January 2nd, 2016

Dr Sarath Obeysekera

Today   I got stuck in traffic due to the demonstration by our farmers who were wearing only  loin  clothes and carrying  mammoties etcThere is a Sinhala saying says, that if a farmer washes his mud on his body he is suitable to become even a KING”When I saw them at the back of Temple Trees I wondered whether one of them, like the one above wants to be the KING ,as they wanted to enter the temple trees where the King used to liveThe face is familiar and reminds me of Rohan Wijeweera who led the bloody revolution to become the King !!When I travel to villages see the farmers in loin clothes but hardly see the beard of a revolutionary?Best way to check whether they are farmers or members of a revolutionary party is to check their palms for roughness due to the daily use of mammotiesIf police can check the palms and let them thru it will be fairOr if the wives of the farmers join the husbands in G strings I am sure whole country will enjoy the seenGod save the King and the Farmer !

Dr Sararth Obeysekera

One Response to “කොළඹට ගොම ගෙනෙන බව කිරි ගොවියෝ කියති-කාංචන කුමාර ආරියදාස”

  1. Ananda-USA Says:

    Plenty of space to DUMP that DUNG in the comedy house across the Diyawanna replete with 225 accomplished do-nothing jokers!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress