මගේ පොත් නාමාවලිය
Posted on September 16th, 2017

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග

 1. මල් වැනි දරුවන් – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි.
 2. අධ්යාපන ප්රතිකාර – සර්වෝදය විශ්වලේඛා ප්රකාශනයකි.
 3. අධ්යාපන ප්රතිකාර – විජේසුරිය ග්රන්ථ කේන්ද්රය
 4. මනෝ විද්යාත්මක උපදේශනය – විජේසුරිය ග්රන්ථ කේන්ද්රය
 5. ප්රතිකාරාත්මක උපදේශනය – විජේසුරිය ග්රන්ථ කේන්ද්රය –
 6. දිවි නසා ගැනීමේ චර්යාව හා උපදේශන ප්රතිකාර – මනෝ රෝග විශේෂඥ නීල් ප්රනාන්දු සමඟ – විජේසුරිය ග්රන්ථ කේන්ද්රය
 7. විශාදය හා මනෝ ප්රතිකාරය – මනෝ රෝග විශේෂඥ නීල් ප්රනාන්දු සමඟ – විජේසුරිය ග්රන්ථ කේන්ද්රය
 8. ජෝන් එෆ් කෙනඩි – ජීවිතය සහ මරණය (වි.ග්ර.කේ.)
 9. ඉවාන් ගේ ලෝකය (වි.ග්ර.කේ.)
 10. මිනිසුන් තුළින් ලෝකය දුටුවෙමි (වි.ග්ර.කේ.)
 11. යුද ආතතියේ මනෝවිද්යාත්මක බලපෑම (වි.ග්ර.කේ.)
 12. අකුරු සැරිය – -ඩිස්ලෙක්සියාව සඳහා භාෂා ප්රතිකාර – ANL ප්රකාශකයෝ
 13. සරල ක්රම මගින් ගණිතය ඉගැන්වීම – 1 ANL ප්රකාශකයෝ
 14. සරල ක්රම මගින් ගණිතය ඉගැන්වීම – 2 ANL ප්රකාශකයෝ
 15. චිත්ර ප්රතිකාර – ANL ප්රකාශකයෝ
 16. පෙර පාසල් ළමයින් සඳහා බුද්ධි වර්ධන අභ්යාස – ANL ප්රකාශකයෝ
 17. මනෝ විශ්ලේෂණ ප්රතිකාරය – සරසවි ප්රකාශනයකි
 18. ළමා මනෝ විද්යාව සහ ළමා උපදේශනය (වි.ග්ර.කේ.)
 19. පශ්චාත් ව්යසන ක්ලමථ අක්රමතාව (වි.ග්ර.කේ.)
 20. ස්වප්න චිකිත්සාව – සරසවි ප්රකාශනයකි
 21. සංග්රාම විඩාව සහ යුද ආතතිය (වි.ග්ර.කේ.)
 22. ප්රභාකරන් සාධකය පිළිබඳ මනෝවිද්යාත්මක විශ්ලේශණයක් – සරසවි ප්රකාශනයකි
 23. ව්යසනයන් සහ මනෝවිද්යාත්මක පසුබිම – ව්යසන උපදේශනය – මනෝ රෝග විශේෂඥ නීල් ප්රනාන්දු සමඟ – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි.
 24. මනෝ විද්යාත්මක උපදේශනය සහ මනෝ ප්රතිකාරය – සරසවි ප්රකාශනයකි
 25. සංග්රාමයෙන් පසු – සරසවි ප්රකාශනයකි
 26. ජාතක කථා මනෝ විද්යාත්මක ඇසින් – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි
 27. භින්නෝන්මාදය – සරසවි ප්රකාශනයකි
 28. සැන්ට බාබරාහි යාචකයා ඇතුළු තවත් කෙටි කතා – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි.

29 ජොනතන් හාකර්ගේ මරණය ඇතුළු තවත් කෙටි කතා – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි.

30) මානසික රෝගියාගේ පරිකල්පනය – ගොඩගේ ප්රකාශනයකි.

31) කෙමරූජ් භීෂණය – සරසවි ප්රකාශනයකි

32 71 කැරැල්ල ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා පුර්ණ සමාලෝචනයක්

33 PTSD Sri Lankan Experience – ANL Publishers

 1. Psychoanalysis with Clinical Evidence – Sarvodaya VL Publishers

35 Psychological Management of Sexual Trauma Victims -Sarvodaya Vishva Lekha Publishers

36 Trauma Counseling – Sarvodaya Vishva Lekha Publishers

37 Psychological Counseling – Wijesuriya Publishers

38 Depression and Psychotherapy – Godage Publishers

39 Hypnotherapy – Sarvodaya VL Publishers

40 Combat Stress – Godage Publishers

41 PTSD Post Traumatic Stress Disorder -Vishva Lekha Publishers

42 The Text Book of Psychological Counseling and
Psychotherapy – Sarvodaya Vishva Lekha Publishers

 1. Anxiety Disorders – Sarvodaya Vishva Lekha Publishers
 2. EMDR Sri Lankan Experience – Sarasavi Publishers

45 Buddhism and Psychology AHAS Publishers

46 Stress in Security Forces ñ (Co-author) Icfai- India

47 Psychological Aspects of Buddhist Jathaka Stories – Godage Publishers

48 Stress Management – Godage Publishers

49 Shell Shock to Palali Syndrome – Godage Publishers

50 Between Literature and Psychology

51 PTSD in the Soviet Union

52 අර්ධ මිනිසෙකුගේ කතාවක් ඇතුළු තවත් කෙටි කතා –

53 හරාකිරි (කාව්ය)

වෛද්ය වරයෙකුගේ සිහි සටහන් – මුද්රණයේ
Rhythm of Life (Poetry) – in press

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress