රනිල් සිරිසේන උඩපනින ව්‍යවස්ථාව හැදුවේ අපි-ඇමරිකාව කියයි
Posted on September 18th, 2017

ඇමරිකාව විසින් ශ‍්‍රි ලංකාවට ව්‍යවස්ථාවක් සකසා එවා ඇති බව ඇමරිකානු කොංග‍්‍රස් මණ්ඩලයේ ප‍්‍රබලයෙක් කියා සිටි බව උත්සව සභාවක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය.

One Response to “රනිල් සිරිසේන උඩපනින ව්‍යවස්ථාව හැදුවේ අපි-ඇමරිකාව කියයි”

  1. dhane Says:

    Yes we know that after 2nd word war Field Marshal Douglas MacArthur ordered his young staff to draft their own version of Japanese Constitution within one week. The document, submitted to the Japanese government on February 13, 1946 and mess Japan progress. This is what US wants to do Sri Lanka after defeating LTTE

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress