සුජීව සුදු සරමක් ඇදගෙන ඔළුවෙන් හිටගත්තා!!!
Posted on November 22nd, 2017

සුජීවලා හිතන් ඉන්නේ පාර්ට් දාලා ඉස්සර වගේ මාධ්‍ය පාලනය එයාලගේ අතට ගන්න… ඒ අයට අමතකයි පාලනයට එන්න කොච්චර මේ page කරන කොල්ලෝ රෑ දවල් නැතුව වැඩකලද කියල..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress