මහින්ද හිරු සළකුණේ විචිත‍්‍ර සලකුණක් තියයි.. YouTube හොල්ලමින් ප‍්‍රතිචාර ගලයි..[Video]
Posted on January 31st, 2018

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සහභාගී වූ ‘සලකුණ’ වැඩසටහන හිරු නාලිකාවේ ඊයේ රත‍්‍රියේ විකාශණය විය.

දෙපැයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ සිදු කරන ලද සාකච්චාවේදී රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කිසිදු දේශපාලඥයෙකුට මඩ ගැසීම් අවලාද කිසිත් නොනැගූ අතර මනා සංයමයකින් සිය අදහ් නිරවුල්ව ඉදිරිපත් කිරීමටද කටයුතු කලේය.

හිරු නාලිකාව විසින් එය යූ ටියුබය යෙත මුදා හැර දිනක් ගතවන්නටත් පෙර ඒ වෙත පිවිසුම් 16,000ක් ඉක්මවා ඇත.

එම සාකච්චාව අගය කරන හා සුබවාදී ප‍්‍රතිචාර අන්තර්ජාලවාසීහු බොහෝ දෙනෙක් පල කර තිබේ.

සම්පූර්ණ වීඩියෝම මෙතනින්

6 Responses to “මහින්ද හිරු සළකුණේ විචිත‍්‍ර සලකුණක් තියයි.. YouTube හොල්ලමින් ප‍්‍රතිචාර ගලයි..[Video]”

 1. ranjit Says:

  Mahinda Rajapaksa never utter nonsense like Sirisena and Ranil. He is a master crafter in politics. Even JR saw in him the potential of a good future politician. He fought for the rights of the people. Winning the war was enough for anybody to give his or her vote to this great leader. Pohottuwa is the symbol you need to remember not wild elephant or the dirty ✋ hand. When Sira and Ranil play each other with mud and stones with bitter faces Mahinda Rajapaksa shows his gentleman approach to explain the current political situation to the people in this country with a smile on his face. People shouldn’t be fooled again by this dirty clique. If anybody gives their valuable vote to elephant or to the hand means they approve the Yahapalanaya policies, high cost of living, constitutional changes etc. Don’t be fooled by their bogus promises and fairytale stories. Believe in Mahinda Rajapaksa and his pohottuwa symbol and make him the winner in all elections in the future to have a free and prosperous country for every citizen to live in dignity.

 2. Asanga Says:

  Very well Said Ranjith!!

 3. Christie Says:

  Proud of you.

 4. Nihal Perera Says:

  The most dignified, brave, patriotic leader ever.. I hope Sri Lankans, especially Sinhalese, will realise now they are the biggest losers, not the President Rajapaksa.

  By betraying him, the Sri Lankans betrayed themselves and the country. I have nothing but praise and admiration for this great leader, who saved the country. How can anybody forget the latter..?

 5. Sarath W Says:

  The best way we can support Mahinda is to ettend all the JO meetings and show WE ARE WITH MAHINDA.

 6. Naram Says:

  Well said Mahinda,

  Let us hear the replies from the Ranil / Maithree Camp without deviation regarding the key issues Mahinda raised before the local government election.

  1. Have the FCID succeeded in finding the location of $ 18 Billion robbed by the Rajapaksa family. Why did FCID abandon its activity.

  2. What was the sale price of long leases of key government assets a. Hmbantota Port, b. Land Surrounding Hambantota Port c. Much expanded Colombo Port, d. Trincomalee Fuel storage tanks

  3. Why is there a further massive rise in construction of roads per Kilometre, after all the ridicule from Sujeewa Senasingha et al, despite the fall in fuel prices which constitute the major share of the construction cost

  4. Why was a Singapore national brought to head Central Bank, what action is being taken to dismantle the web of transactions he made with his son in law’s firm

  5. Why did the government fail to establish stability or attract foreign investments which continues a downward trend. Do they not agree that the the low value of investments should reduce further by deducting the income from sale of state assets.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress