හොරු අල්ලන ව්‍යාජ නාටකය ඉදිරියට දමා අපේ මව්බිම අපට අහිමි කරන ද්‍රෝහී මෙහෙයුම [Video]
Posted on February 3rd, 2018

– යුතුකම මාධ්‍ය හමුව

ආණ්ඩුව සහ එහි ගැත්තෝ හොරු අල්ලන ව්‍යාජ නාටකය ඉදිරියට දමා , අපේ මව්බිම අපට අහිමි කරන ද්‍රෝහී මෙහෙයුම  යටින් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන අයුරු

ඕමාරේ කාසප නාහිමි

ගෙවිඳු කුමාරතුංග

මොහාන් සමරනායක

නීතීඥ සරත් විජේජිංහ

යුතුකම සංවාද කවය

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress