113 ඉක්මවු දැවැන්ත බලයක් පෙන්වන්න සූදානම්ලු.. ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් නොවෙයි… ජනපති හමුවේ සන්ධානය අද ගත් තීන්දු මෙන්න..
Posted on February 19th, 2018

 lanka C news

ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට කිසිදු තීරණයක් ජනාධිපතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වූ ශ‍්‍රීලනිප මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායම විසින් නොගත් බව ඇමති එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති සාකච්චාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින් ඔහු මේ බව කීය.

කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුවේ සිදු විය යුතු වෙනස් වීම් සම්බන්ධයෙන් පක්‍ෂයේ මතය එලෙසින්ම ඇති බවත් ඉදිරි දින කිහිපයේදී එම ප‍්‍රබල වෙනස්කම් සිදු කරන බවත් අද තීන්දු කලේ යයි ඇමතිවරයා එහිදී පැවසීය.

සන්ධාන මන්ත‍්‍රීවරුන් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුවහොත් ඇතිවන තත්වය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරනු ඇතැයිද ඔහු කීවේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ 113ට වැඩි විශාල බලයක් ශ‍්‍රිලනිපය ඇතුළු සන්ධානයට ඇති බවත් අවශ්‍ය වෙලාවට එම බලය පෙන්වන බවත් ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

ඇමති එස්.බි. දිසානායක විසින් අදහස් පල කරන ලද සම්පුර්න හඬ පටය මෙහි වෙයි.

2 Responses to “113 ඉක්මවු දැවැන්ත බලයක් පෙන්වන්න සූදානම්ලු.. ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් නොවෙයි… ජනපති හමුවේ සන්ධානය අද ගත් තීන්දු මෙන්න..”

 1. Cerberus Says:

  These crooks who got into Parliament without being elected are now talking of doing things by the law. When they defeated MR in 2015 by trickery there was no talk of doing things by the law. The biggest crook My3 broke the law many times to make sure MR will not be in power. Now because My3 is under obligation to RW he wants to consult the law. What a laugh. They are full of “low and odor” not Law and order.

 2. Ananda-USA Says:

  MOKODA WUNAY overight of Feb. n18, 2018??

  The SLFP/UPFA with the support of the JO was going to form a Govt with a majority well in EXCESS of 113 on Feb 18th. Yet, overnight the UNP is confidently claiming VICTORY! How did that happen?

  Did the promised CROSSOVERS from the UNP REFUSE to show up?

  There were also reports that a handful of SLFP MPs DISAPPEARED into hiding and switched off their cell phones, while an EPIDEMIC of SICKNESS struck some other SLFP mPs who checked themselves into Hospital!!

  Did the TRAITORS DISEASE strike WITHOUT warning as it did 200 years ago on March, 2015, and DID IN FACT AAPPAYA Sirisena ORCHESTRATE a SECOND BACKSTABBING??

  Thank God the POHOTTUWA was smart enough to stay beyond the reach of these Machiavellian TRAITORS who cannot be trusted!!

  ………………………………………………….
  JVP: SLFP’s traditional support base has shifted to a new camp
  February 19, 2018, 10:48 pm

  By Saman Indrajith

  JVP Leader Anura Kumara Dissanayake told Parliament yesterday that the results of the local government election had proved that the SLFP’s traditional support base had shifted to a new camp.

  Participating in the adjournment debate on the prevailing political crisis in the country in the aftermath of the local government polls, Dissanayake said: “The elections results have shown the world that SLFP is no longer at the Darley Road but elsewhere. We could not reach our target but we achieved some success. Ranil Wickremesinghe and Maithripala Sirisena should realise that they cannot dream of winning the next presidential election. They won’t be able to muster the forces which brought them to power at the Jan 08, 2015 election. The country needs to end their power gambling.

  Some try to interpret this election results as a referendum. If anyone does so, then there is no clear cut victor in this referendum for none had polled more than 50 percent.

  The incumbent government provides safe haven to fraudsters and thieves. It has become a den of thieves. The government acted in contravention of the mandate it received. The Prime Minister protected one set of thieves while the President protected another. The government failed to punish thieves. It could not punish a single person responsible for the crimes under the previous dispensation. The government delayed investigations. The people reacted by voting against it.”

  MEP leader Dinesh Gunawardena moving the motion for debate said the government’s time had come to an end. The government had no legitimacy. “People have rejected you. The government cannot say that the results are only of local government bodies. It is not so. Both the Prime Minister and the President engaged in the campaign and asked people to vote for them. People rejected them. Now, you have no mandate to run this country.”

  NFF Leader Wimal Weerawansa, seconding the motion, thanked the people for having sunk their differences and voted for the SLPP for the sake of the country. Now, those who lost would come up with statistical lies to cover up their humiliating defeat. “It is laughable that some pundits are adding up the votes all other parties which contested the LG election polled in a bid to make the SLPP out to be the loser.”

  Health Minister Dr Rajitha Senaratne said the Opposition had a dream of toppling the government but it had been shattered. There were media reports to the effect that the UPFA was breaking ranks with the government. The reports quoted Minister Mahinda Amaraweera. Now Minister Amaraweera denied those reports.

  MP Weerawansa challenged Minister Senaratne to prove that Minister Amaraweera had denied it. While Minister Senaratne was trying to read out from his mobile phone, MP Weerawansa said that if the minister had a document to prove it he could table it and what is read out from a mobile phone could not be considered official.

  Minister Senaratne: You are afraid of new technology. You have not passed even Ordinary Level.

  MP Weerwansa: I challenge the Minister to prove that I failed my O Level, if he can do so, I will resign.

  Minister Senaratne: There was a beggar minister, who took funds from his ministry and spent them to throw a party at his sister’s daughter’s wedding. There were no such beggars running ministries anywhere in the world.

  MP Weerwansa: Prove that allegation, Prove it. If you can prove it, I will resign from politics.

  Minister Senaratne: I need do nothing to prove it. Housing Minister in his budget speech tabled all the documents. You went into hiding then. He tabled those documents in this House. You are dreaming of toppling this government so that you can become a minister and influence investigations and get away.

  Opposition Leader R Sampanthan: The team led by Mahinda Rajapaksa could not poll at least 50 percent in last three elections including the recently ended local government elections. Parliament is not constituted on the basis of local government polls results. It is wrong to demand power in Parliament on the basis of local government results. During the early stage of their campaign Mahinda Rajapaksa said that Tamil eelam was being revived. It is abhorrent to play the racial card. If you continue to behave the way you have, eelam will bloom; it will bloom out of your lotus bud. We want a solution in a united, undivided, indivisible and single country. We have made our position clear. It is wrong to instigate communal feelings against a single community while we are demanding a political solution.”

  UNP MP Nalin Bandara said UPFA members had short-lived dreams of forming a government. You came here to prove you had 113 MP on your side today. You cannot now even find 13. I am not sure whether you can show at least three. The President gave you a dead rope. You swallowed it.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress