එක්සත් ජාතීන්ගේ 37 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රණවිරුවන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය වෙනුවෙන් කල කරුණු දැක්වීම.. ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ලේකම් නිමලා ලියනපටබැදි මහත්මිය සභාව අමතමින්…
Posted on March 17th, 2018

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1803872573249149&id=1610037282632680&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fglobalsrilankanforumofficialpage%2Fvideos%2F1803872573249149%2F&_rdr

One Response to “එක්සත් ජාතීන්ගේ 37 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රණවිරුවන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය වෙනුවෙන් කල කරුණු දැක්වීම.. ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ලේකම් නිමලා ලියනපටබැදි මහත්මිය සභාව අමතමින්…”

  1. Christie Says:

    Thank you.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress