“දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය” යේ පලවූ “ඇවන්ගාඩ්ගෙන් ජරාව කෑ පොලිසියේ 300කගේ නම් එළියට” නමින් වූ පුවත බොරුවක්- ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති, නිශ්ශංක සේනාධිපති
Posted on May 13th, 2018

මාධ්‍ය නිවේදනය-සභාපති, ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය

2018 මැයි මස 13 වැනි දින “දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය” ජාතික පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ලෙස ” ඇවන්ගාඩ්ගෙන් ජරාව කෑ පොලිසියේ 300කගේ නම් එළියට” ශීර්ෂපාඨය යටතේ ලිපියක් පළකර ඇත.

මෙම ලිපියෙහි පළවී ඇති සියලුම කරුණු ඇවන්ගාඩ් ආයතනය වෙනුවෙන් එහි සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් නිශ්ශංක සේනාධිපති වන මා දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ප්‍රකාශ කර සිටී.

ඇවන්ගාඩ් ආයතනය කිසිදු අවස්ථාවකදී කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙත කිසිදු ආකාරයක අල්ලස් ලබාදීමක් සිදුකර නොමැති බවත්, කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙකු අප ආයතනය වෙතින් අල්ලස් ඉල්ලා නොමැති බවත් තරයේ ප්‍රකාශ කරන අතර, අප ආයතනය සියලු කටයුතු නීත්‍යානුකූලව සිදුකර ඇති බැවින් සහ ඉදිරියට ද සිදු කරන බැවින් අල්ලස් ලබාදීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත් මෙමඟින් ප්‍රකාශ කරමි.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලීසියේ රගර්, පැසිපන්දු වැනි ක්‍රීඩා සඳහා අප ආයතනය උදව් උපකාර ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා අදාළ අංශ විසින් අප ආයතනය වෙතින් සිදු කර ඇති ලිඛිත ඉල්ලීම් අප සතුව ඇත. 

මෙවන් පසුබිමක් යටතේදී ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතනයක් මගින් පල කරන ජාතික පුවත්පතක මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන පුවත ලෙස මෙවැනි අතිශය සාවද්‍ය කරුණු පලකිරීම පිළිබඳව අප ආයතනය මහත් කළකිරීමටත් විශ්මයටත් පත්ව ඇති අතර මේ පිළිබඳව එම පුවත්පතෙන් කරුණු විමසා ඇති බවටත් මෙමගින් දැනුම් දෙමි.

මීට

නිශ්ශංක සේනාධිපති 
සභාපති, 
ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය

2 Responses to ““දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය” යේ පලවූ “ඇවන්ගාඩ්ගෙන් ජරාව කෑ පොලිසියේ 300කගේ නම් එළියට” නමින් වූ පුවත බොරුවක්- ඇවන්ගාඩ් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති, නිශ්ශංක සේනාධිපති”

  1. Hiranthe Says:

    Once they have declared that GSLF is disintegrating, which was wrong and GSLF is the key organisation who is coming forward to defend Mother Lanka at UNHCR level while the GOSL is on the Complaint’s side.

    Now they are ridiculing Avantgard which was proved to be a genuine enterprise.

    Sunday Divaina is infested with LieTTE agents.

  2. Hiranthe Says:

    Correction; “while the GOSL is on the Plaintiff’s side”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress