උඹලා සහ උන්
Posted on June 24th, 2018

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

උඹලා අපි යන්නේ කොයි පාරේ
ත්‍රිමා වෙනුර ගිය පාරේ 
කිය කියා කෑගහගෙන යනකොට
උන්  මැගිල් , මොනෑෂ් පාරේ යනවා
උඹලා අනිවාර්‍යෙන් සෙරෙප්පු දාගෙන 
චීත්ත ගවුම් ඇඳගෙන 
එන්න ඕනේ කියලා නීති දානකොට
උන්  ලීවයිස් ඇඳගෙන යනවා  
උඹලා පුස්තකාල වලට 
යන එක තහනම් කරන කොට
උන්  බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් යනවා 
උඹලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක 
තහනම් කරන කොට
උන්  IELTS කරනවා 
උඹලා නවක වධ කරන කොට
උන් ආදරයෙන් බැඳී ප්‍රේම කරනවා 
උඹලා පෝස්ටර් ගහන කොට
උන් ITඉගන ගන්නවා 
උඹලා කැට හොල්ලන කොට
උන් මැනේජ්මන්ට් ඉගන ගන්නවා 
උඹලා පාරවල් බ්ලොක් කරන කොට
උන් විභාග කරනවා 
උඹලා රැකියා ඉල්ලා 
උද්ගෝෂණය කරන කොට
උන්ට ප්‍රයිවෙට් සෙක්ටර් එක 
එන්න කියලා අඞගහනවා 
උඹලා රටට බරක් වෙනකොට
උන්  ලැබෙන පඩියෙන් 
රටට බදුත් ගෙවනවා 

6 Responses to “උඹලා සහ උන්”

 1. aloy Says:

  100% true. The students are driven by JVP & Peratugami who are their agents.

 2. Christie Says:

  Thanks Dr Rawan

  You have put our present situation perfectly.

  I will add a bit to show what lead us to this situation.

  පුතේ දුවේ මේ සෙල්ලම
  බොහොම පරන කතිකාවක්

  ජනතාවට් සින්හල කැව්වේ
  දූල දෙන්නටයි පුතාටයි
  ඉන්ග්‍රිසි ප්‍රන්ස කවලයි

  දුවක් සෝබෝර්න් පුතා ඔක්ස්ෆෝර්ඩ්

  සින්හල අපිට පිරිවෙන් දානේ.

 3. Dilrook Says:

  So true. These parasites should be forced to payback the cost of their education paid for by taxpayers if they can’t do what they are supposed to do. Those who introduced free education never thought it will result in this disgusting behaviour. They deprive more deserving students. JVP elements deliberately disrupt them so that they will have some unemployed troublemakers to do their low ranking work.

  Government must introduce private medical, etc. colleges in large numbers. There is no need to fear these consumers of free education, not financiers. If they can’t consume the freely given education, hundreds of others can be found to replace them.

 4. Randeniyage Says:

  “උඹලා පාරවල් බ්ලොක් කරන කොට උන් විභාග කරනවා”
  We did exactly that when they went on strike in solidarity with a communist group of some country we never heard of those days. No exams but we went to lectures.

 5. Lionel Says:

  Can we kindly look at these young blood and find out, why they go on streets forgetting their studies? If the majority of the uni students join these protests, there should be some valid reasons. I am not sure about the influence from the Peratugamis. But as I understand and on my own experience, uni students have their own rights to either participate or not to participate in these protests.

 6. Christie Says:

  “I am not sure about the influence from the Peratugamis. ”

  These Peratugamis run by Indian Colonial Parasites and India are behind these activities supported by Indians and Socialists that include Sinhala Socialists in the West.

  There are lots of Sinhala leftists including Jeppos who have gone to the West as refugees and asylum seekers.

  The leaders of the current protestors will end up in the West as former leaders have done.

  When they are in the West they will continue their studies and get better jobs in these Capitalist countries.

  I know this as I have met them in Western Countries.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress