ජනපති ඝාතන රෝ කුමන්ත‍්‍රණය ගැන මා ලියූ වාර්තාව සත්‍යයි.. ඇමතිවරුන් සිවු දෙනෙකු සාක්‍ෂියි..- The Hindu මාධ්‍යවේදීනිය කියයි..
Posted on October 17th, 2018

 lanka C news

තමන් විසින් වාර්තා කරන ලද සියළු කාරණා සත්‍ය බවට තහවුරු කල හැකි යයි ද හින්දු පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදිනී මීරා ශ‍්‍රීනිවාසන් පවසයි.

ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන ඝාතනය කිරීමට රෝ කුමන්ත‍්‍රණයක් පවතින්නේ යයි තමන් විසින් පල කරන ලද වාර්තාව සනාථ කර ගැනීමට තමන් කැබිනට් ඇමතිවරුන් සිවු දෙනෙකුට කතා කල බවද ඇය සදහන් කරන්නීය.

ඇය මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමති රාජිත සේනාරත්න විසින් පල කරන ලද අදහස්වලට සිය විරෝදයද පල කරමිනි.

ජනපති ඝාතන රෝ කුමන්ත‍්‍රණය ගැන මා ලියූ වාර්තාව සත්‍යයි.. ඇමතිවරුන් සිවු දෙනෙකු සාක්‍ෂියි..- The Hindu මාධ්‍යවේදීනිය කියයි..

6 Responses to “ජනපති ඝාතන රෝ කුමන්ත‍්‍රණය ගැන මා ලියූ වාර්තාව සත්‍යයි.. ඇමතිවරුන් සිවු දෙනෙකු සාක්‍ෂියි..- The Hindu මාධ්‍යවේදීනිය කියයි..”

 1. Randeniyage Says:

  “ඇමතිHoරුන් සිවු දෙනෙකුට කතා කල බවද ඇය සදහන් කරන්නීය”

  Sirisena could become very dangerous now. Surely fi he was to be killed it is because broken promises. He might somehow try to keep the dangerous promises now.

 2. Vaisrawana Says:

  In this video clip, Rajitha is in his element. He is betraying his true treacherous criminal mind. See the expression on his face; it is full of anger, guilt, and treachery; it looks like he has something to hide. Years ago, this man had warned journalist Chapa Bandara, after the latter had unintentionally irritated him in the process of trying to pry out some correct information about a sensitive political matter, that no one who opposed/challenegd him survived! This was tantamount to threatening the journalist with death. Rajitha’s anti-JVP PRA reputation is no secret. He is ready to commit murder, let alone tell lies, to remain in power. That he is giving this news conference before reading the day’s newspapers shows the level of his concern for the accuracy of what he is saying here. The minimum preparation that a cabinet spokesman should do ahead of a news briefing will involve some familiarity with news about the most vital subjects that he is likely to be grilled about by journalists; any cabinet spokesperson should be ready to answer the journalists’ queries with some authority. Besides, in the current dangerously volatile situation in the country, they are looking for the authenticity of the information elicited from the spokesman as much as for its newsworthiness.The Hindu journalist must be praised for her professionalism; she contradicts the cabinet spokesman without fear.

  The alleged RAW assassination plot could be a big drama involving RW, MS, and Modi to eliminate Gota, MR and family, who are posing the biggest threat to the agenda agreed upon in 2015. What the journalist from ‘The Hindu’states here and the information that Wimal Weerawansa has revealed elsewhere leave us in no doubt that there has certainly been an assassination plan. To my knowledge, though, WW or anyone else has still not made any hint of the suspicion expressed in the foregoing sentence. That is only a freak thought of mine.

 3. Hiranthe Says:

  Sirisena seems to have urinated in his pyjamas once he came to know The Hindu has reported his heroic statement. We know very well how he plays for the Gallery.

  His golayas are trying to safeguard him now. Rajitha is good in damage control, who end up making more enemy’s due to his bad mouth.

  Patriots, just imagine if Sirisena was on the driving seat during the last stage of the war in 2009.

  He would be pleasing Miliband and the gang day and night..

  He would call off the war and get nominated for the Nobel Peace price on top of gloveless hand shakes from the old lady.

  Happy days My3…

  Best thing for you is to call for early Presidential election and go home and rest.

 4. ranjit Says:

  Sirisena, Ranil,Rajitha,Chandrika and others in the Yamapalanaya government and in the cabinet are all cheating the people in this country with their lies and make up stories. We are in a dangerous situation because of their lies and threats to the countrymen day after day. They cannot keep on going like this. They should hand over the power to someone who can do it before everything collapsed. They are running the government like underworld Mafia. They threatened the opponents in public and threatening the media in public too. We are fed up of listening to their lies and bogus promises day after day. We can see and smell dark clouds looming again in the horizon which might brings misery to our citizens because of negative governance by this evil yamapalanaya. Do what ever but tell the truth to your own citizens. Truth will stay longer and stronger but the lies will bring downfall and disaster to a nation.

 5. Lionel Says:

  Pretty sure, Sirisena didn’t know what is RAW. This is why any developing country needs a leader who knows at least a little bit of English and understand what is happening around. Sirisena is good for his previous job in Polonnaruwa, but not as the president of Sri Lanka. If JO is trying to do any deal with him, god bless Sri Lanka!

 6. ranjit Says:

  Lionel this Appaya may have thought RAW means Ranil Wickremesinghe because he is a nutty character with no knowledge of much English or the world politics. Typical Gramasevaka. God bless Sri Lanka for having such a stupid President.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress