සිංගප්පූරු ගිවිසුම ගහද්දි ඔය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හිටියේ කොහෙද? – වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද
Posted on October 31st, 2018

විදෙස් අතපෙවීම් එපා – යුතුකම මාධ්‍ය හමුව

One Response to “සිංගප්පූරු ගිවිසුම ගහද්දි ඔය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හිටියේ කොහෙද? – වෛද්‍ය සමන්ත ආනන්ද”

  1. Nihal Perera Says:

    Well said…!

    It’s time we get rid of the biggest traitor Ranil W, and his band of colonial ass-lickers…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress