උදෑසන ජාතික රූපවාහිනියේ “ආයුබෝවන් – සුබ දවසක්” වැඩසටහනට සහභාගී වී පවත්නා දේශපාලනික, සමාජයීය සහ ආර්ථික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් මා ඉදිරිපත් කළ අදහස් -Ayubowan Suba Dawasak 2018-11-14 | Rupavahini
Posted on November 15th, 2018

වරුණ චන්ද්‍රකීර්ති

ඊයේ (2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින) උදෑසන ජාතික රූපවාහිනියේ “ආයුබෝවන් – සුබ දවසක්” වැඩසටහනට සහභාගී වී පවත්නා දේශපාලනික, සමාජයීය සහ ආර්ථික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් මා ඉදිරිපත් කළ අදහස් පහත සඳහන් YouTube සබැඳිය ඔස්සේ ඔබට නැරැඹිය හැකිය.

2 Responses to “උදෑසන ජාතික රූපවාහිනියේ “ආයුබෝවන් – සුබ දවසක්” වැඩසටහනට සහභාගී වී පවත්නා දේශපාලනික, සමාජයීය සහ ආර්ථික වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් මා ඉදිරිපත් කළ අදහස් -Ayubowan Suba Dawasak 2018-11-14 | Rupavahini”

  1. Christie Says:

    What the hell is these judges doing until 4,5 and 6 of December?

    The days of Queen Victoria are gone. It is Indra Gandhi and those after her. Now it is Modi the Maha Raj of Bharat Samraj.

  2. Vaisrawana Says:

    Thank you, Dr Chandrakeerthi, for this very clear and simple explanation of the current political, social and economic reality in SL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress