යුධ සමයේ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය විසින් සඟවා තිබූ බවට සැකකෙරෙන යුධ උපකරණ තොගයක් සොයාගෙන
Posted on December 2nd, 2018

දිනසේන රතුගමගේ

යුධ සමයේ  එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය විසින් සඟවා තිබූ බවට සැකකෙරෙන යුධ උපකරණ තොගයක්  මුලතිව් පුදුකුඩිරිප්පු, සුදන්දිපුරම් ප්‍රදේශයේදී 1 දා  සොයාගෙන තිබේ.

පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකා මුලතිව් කඳවුරේ නිළධාරින් පිරිසක් විසින් සිදු කළ වැටලීමකදී අදාල යුධ උපකරණ තොඟය සොයාගෙන ඇත.

එහිදී ටී 56 උණ්ඩ 2250ක්, ආර්.පී.ජී උණ්ඩ 03ක්, දුම් බෝම්බ 02ක්, මිලිමීටර් 120 උණ්ඩයක්, මිලිමීටර් 120 පියුස් 03ක්, මිලිමීටර් 81 උණ්ඩයක්, මිලිමීටර් 40 උණ්ඩයක්, ආටි සෙල් 06ක් ඇතුලු යුධ උපකරණ තොඟයක් සොයාගෙන තිබේ.

පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකාය සඳහන් කළේ අදාල යුධ උපකරණ තොඟය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කිලිනොච්චිය කඳවුරේ සෝදිසි සහ බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කණ්ඩායමේ සහය ඇතිව විනාශ කළ බවයි.

One Response to “යුධ සමයේ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය විසින් සඟවා තිබූ බවට සැකකෙරෙන යුධ උපකරණ තොගයක් සොයාගෙන”

 1. Randeniyage Says:

  Who is releasing LTTE now ? Ranil ?

  PTA prisoners may be released soon
  2 December, 2018

  A mechanism to secure the release of Tamil ‘political’ prisoners is being formulated following consultations with President Maithripala Sirisena, Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Justice Minister Susil Premajayanth and parliamentarian Namal Rajapaksa and it is likely that a majority of the prisoners will be released before long, Deputy Minister of Agriculture, Angajan Ramanathan told the Sunday Observer.

  He and two other Deputy Ministers representing the Tamil-speaking people of the North and the East, S. Viyalendran and Kader Masthan, met Minister Premajayanth following their meetings with the President and the Premier on securing the release of the 105 prisoners in detention under the Prevention of Terrorism Act (PTA) for periods ranging from 10-25 years.

  Some of them have been convicted and sentenced while the cases of some others are being heard and indictments have not been filed in respect of many others, Ramanathan said.

  Of the 105 prisoners, 71 are in the New Magazine prison, whom they met, before meeting the national leaders, he said, adding that their team of Deputy Ministers had collected details of the prisoners.

  The President, the Premier and the Justice Minister have given positive signals and a final report called for from Attorney General Jayantha Jayasuriya, by the Minister, is now being awaited, Ramanathan said. The possibility of obtaining a presidential clemency for those already convicted and sentenced would be considered under this mechanism, he said.

  The fact that 12,000 ex-LTTE combatants were released and rehabilitated by the then UPFA government should be taken into consideration, it was pointed out by other sources that have long been agitating for the release of the prisoners.

  The question of their release has to essentially be a political approach and not legal, the sources said, adding that the evidence against them is their own confession which are authentic statements under the PTA, but not so under the new law that is being formulated to conform to international standards, the sources said.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress