උතුරු පලාත හා දිවයිනේ තවත් ප්‍රදේශ ගණනාවක ඇතිවී තිබෙන ගං වතුර ආපදා තත්වය
Posted on December 25th, 2018

මාධ්‍ය නිවේදනය මහින්ද රාජපක්‍ෂ විපක්‍ෂ නායක

2018 දෙසැම්බර්  25

අධික වර්ෂාපතනය නිසා උතුරු පළාත ඇතුලු දිවයිනේ තවත් ප්‍රදේශ ගණනාවක ගං වතුර ආපදා තත්වයක් ඇති වී තිබේ. මේ නිසා ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ජනතාව දහස් ගණනින් අවතැන් වී ඇත. නිවාස වතුරට යටවී ඇත්තා සේම, ප්‍රධාන මහාමාර්ග පවා භාවිතා කළ නොහැකි තත්වයක් ඇතිවී තිබේ. ආපදාවට ලක් වී ඇති ප්‍රදේශ වල ජවතාවට සහන සේවා සැපයීම පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා දැනටමත් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවට වාර්ථා වේ. ආපදාවට ලක් වී ඇති සියලුම ප්‍රදේශවල පාහේ, පලාත් සභා නොමැති නිසා, ආපදා සහන සේවා සැපයීම කළමණාකරනය කිරීමේ ප්‍රධාන වගකීම දැන් අදාල අමාත්‍යංශ වලට පැවරේ.

ඒ අනුව ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යංශය ඇතුලු අදාල සෙසු අමාත්‍යංශ සහන සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් එම ප්‍රෙද්ශ වල ජනතාව විදින අපහසුතාවයන් අවම වෙන ආකාරයට යුහුසුළුව කටයුතු කරනු ඇති බවට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. තම නිවාස අහිමි වීම, ජීවනෝපාය නැතිවීම වැනි කාරණා නිසා අගතියට පත් වී සිටින ජනතාව විදිනා අපහසුතාවය හා ආර්ථික  දුෂ්කරතා ගැන අපි මේ අවස්ථාවේදී කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින අතර, අදාල වන්දි ආණ්ඩුව පැත්තෙන් නොපමාව ලබාදීම තුළින් යම් සහනයක් ඔවුන්ට ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ

විපක්‍ෂ නායක

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress