ජාතිවාදි ලේබලය නිසි තැන අලවමු!
Posted on December 31st, 2018

 Isuru Prasanga

One Response to “ජාතිවාදි ලේබලය නිසි තැන අලවමු!”

  1. Christie Says:

    අපේ රටේ මිනිසුන් කොටස් දෙකක් ඉන්නව.

    අවුරුදු සියක් දහසකටත් වඩා සිටි සින්හලයන්. ඊ ලඟට 1792කෙන් පසුව බිරිතානියන්ගේ තුවක්කු බටයට යටින් මෙරටට පැමිනි ඉන්දියානු පරපෝසිතයන්.

    මෙම පරපෝසිතයන් අපේ රටට පමනක් සීමාවී නැත. උන් අප්‍රිකාවේ ෆීජි මුරුසිය, ගුයානා මලයාව බුරුමය බටහිර කොදෙව් වැනි ටටවලද සිටිති.

    මෙම පරපෝසිතයන් එමරටවලද මුල් මිනිසුන් සූරා කති.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress