මා බිහිකළ 19 කියන සුජාත දරුවා අපචාරයට ලක්වෙලා – ජනපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන
Posted on February 26th, 2019

2 Responses to “මා බිහිකළ 19 කියන සුජාත දරුවා අපචාරයට ලක්වෙලා – ජනපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන”

 1. Hiranthe Says:

  What a foolish statement by My3.

  He himself failed due to 19A during October 26 – December last year and ended up destroying MR’s popularity.

  Now he is telling that it was his own baby!!

  ** Where is the list of politicians connected with Bond Scam promised to have published in two weeks, many moons ago?
  ** Where is the “Ellum Gaha” for the Drug dealers?

  Thanks to Col Lathief of STF. At least he does his job right after getting the word out from My3. The order given by My3 may not be a serious one as he always talk half heartedly. But Col Lathief took it seriously as he is a true patriot and executed it well and captured the nation’s youth destroyer Makandure Madush.

  Who knows, Madush may be funded and supported by LieTTE. Because he does all the crimes in the South and he made the youth in the South Drug Addicts.

  In addition, Sumanthiram brings “Kerala Ganja” and distribute to South.

  These all pointing fingers at LieTTE.

 2. Randeniyage Says:

  Fathers don’t give birth.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress