අගමැති රනිල් තිරුපති දෙවොලේ ‘තුලාබරම්’ පූජාවේ.. තම බරට දෙවියන් උදෙසා (රත‍්‍රන්) පුදයි..(video)
Posted on March 3rd, 2019

lanka C news

ඉන්දියාවේ පුද්ගලික සංචාරයක නිරත වූ අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා එරට තිරුපති කෝවිලේ ‘තුලාබරම්’ පූජාවේ යෙදෙන ආකාරය ඉන්දීය මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර ඇත.

තුලාබරම් පූජාව යනු තිරුපති වන්දනාවේ යන බැතිමතුන් විසින් තමන්ගේ බරට ධාන්‍ය වර්ග, වටිනා ලෝහ වර්ග හෝ මුදල් දෙවියන් උදෙනා ලබා දීමකි.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම පූජායෙව් යෙදෙව රාජ්‍ය නායකයන් බොහෝ දෙනෙකු තම බරට රත‍්‍රන් පූජා කිරීම සිදු කරන බවද මාධ්‍ය වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.

රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාද පූජා කර ඇත්තේ තම බරට රත‍්‍රන් යයි සමාජ ජාලාවන්හි වාර්තා බොහෝමයක් පලවෙයි.

කෙසේ වෙතත් පින්තූරයේ දැක්වෙන පරිදි අගමැතිවරයාගේ බරට සමාන වන්න අනෙක් පසින් තබා ඇත්තේ ප‍්‍රමාණයෙක් කුඩා මළු කිහිපයක් නිසා ඒවායේ ඇත්තේ ඝනත්වය වැඩි ලෝහ වර්ගයක් විය හැකි බවට උපකල්පනය කල හැක.

6 Responses to “අගමැති රනිල් තිරුපති දෙවොලේ ‘තුලාබරම්’ පූජාවේ.. තම බරට දෙවියන් උදෙසා (රත‍්‍රන්) පුදයි..(video)”

 1. Christie Says:

  Namaste

  One of the governors of the Indian Colony paying the Hinduthwa Church its dues.

  Jai Hind.

 2. Randeniyage Says:

  Bank robbery bag is on one side.
  Who are the two suspicious looking characters with the Rajapaksa attire ?

 3. Hiranthe Says:

  Looks like a action in hell.

  Run-nil is in peace thinking the Interval of the Hell will be there for ever.

  It will be over soon enough Run-nil.

  This time you will dip for longer times in the cesspit

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic token Buddhist wolf in sheep’s clothing bay gal karaya mega thief mega thakkadiya
  walking crime bomb (against Sinhalese Buddhists, Sri Lanka and Buddhism only) Batalande wa(n)dakaya Pol Pot
  r@ni_leech wickrama Sinhala killer is scared now. It knows most patriotic people realised wa(n)dakaya is lying,
  thieving, murderous (Sinhalese Buddhists only) treacherous corrupt thug and going to be wiped out at the
  next elections for good. Once wa(n)dakaya has no mps in the thieves den, it is going to be discarded like a piece
  of thrash by its backers. Wa(n)dakaya’s fate then? Public hanging! So the traitor chief is scared to death. Being a
  token Buddhist, it never thought when it carried out torture and murder at Batalande camp with its top portuguese
  police top brass, it can happen to him one day. That day may not be too far away and it is scared and seeking
  divine intervention. Unfortunately, at the wrong place.

  Year is 2018 and there is no place for mythical gods in this scientific era. Mythical gods thrived in the years 0000
  and beyond in the absence of science. Charles Darwin showed the world, how all the living things, including
  clever/in some cases vicious, two legged creatures came to being. Today, all the people (honest only) accept the Theory of Evolution to be 100% true.

  Then NASA showed the world that the size of the earth is a grain of sand in the vast vast vast universe where no scientist knows where the edges are to date and where the distances are measured in light years. Science has shown god is a mythical thing. Theory of Evolution and NASA’s findings, all tally with what the greatest human
  being ever born on the planet, the Buddha, preached. Anything wa(n)dakaya should’ve run 72 miles to Sri Dalada Maligawa or 125 miles to Sri Maha Bodhi to seek real help. Being a token Buddhist, it doesn’t have a clue. Wa(n)dakaya showing all the people in Sri Lanka what a fool it is once more. Shame on you. Lajja nathi bajja
  nathi aga matta!

 5. Cerberus Says:

  RW is paying Thirupathi temple gold equal to his weight. If that is true assuming he is 160 lbs it will be about $3.4 million. Please check my arithmetic. What a colossal waste of money. It would have been better to give that money to the dependents of all the people who were killed at Batalanda.

 6. jay-ran Says:

  jay-ran Says:
  March 4th, 2019 at 11:40 am
  In the first place I need to mention THAT,RANIL WICKREMASINGHO IS NOT A “BUDDHIST”!!!
  !)Since of late only that we have been seeing R.W VISITING BUDDHIST TEMPLES & WORSHIPPING???(what a Bxxx Sxxx?)
  2) So far,I have never seen R.W’s Wife,WORSHIPPING AT BUDDHIST TEMPLES! ???
  3)Mrs R W’s DEAR WIFE,OPENLY SAID “NOT TO RELEASE THE PRIEST WHO CRITICISED THE JUDGES OVER A COMMENT MADE BY THE Rev PRIEST ,REGARDING THE Rev Buddhist Priest’s,DISSATISFACTION OVER THE JUDGE’s SENTENCE”!!!
  4)Now we see that RW & his Dear Wife GOES TO A DEVALE IN INDIA TO GET “BLESSINGS” FOR THEIR UNLUCKY INABILITY TO FEEL THE LOVE OF A CHILD OF THEIR OWN!!!!!????
  5) BOTH OF THEM HAVE BEEN SUFFERING OVER THIS BUT,NONE OF THEM HAVE REALISED THAT THIS IS DUE TO:
  (a) R W HAVING KILLED INNOCENT CHILDREN AT “BATALANDA’ MANY YEARS AGO!
  (b) EVEN NOW,IN ORDER TO GET JAFFNA TAMILS & ISLANDWIDE TAMILS VOTE TO WIN THE COMMING UP
  PRESIDENTIAL ELECTIONS,ARRESTING THE TRI FORCES OFFICERS WHO FOUGHT A 30 YR TERRORIST WAR WITH LTTE TAMILS WHO WERE KILLING,INNOCENT SINGHALESE MAINLY & WON THE 30 yr BATTLE!!!?
  THIS MAN RANIL WICKREMASINGHA THE MINEEMARUWA & JAATHIKA HORA HAS MILLIONS & TRILLIONS OF MONEY ROBBED FROM CENTRAL BANKSRI LANKAN POOR PEOLE/S MONEY”) IN 2015,AFTER BECOMMING THE PM, WITH THE SUPPORT OF THE JADA HORA,KELEHI GUNA NODANNA,UGATH KAMAK NETHI,PAHATH PELEY ‘GRAMA SEVAKAYA’ SIRISENAYA!!!
  MUNG SIYALU DENAATAMA LANGADEEM,:
  1) DHITTA !
  2) DHAMMA, VEDANEEYA!!
  3) KARMAYA
  PALADENNEYA!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress