මංගලලා රාජිතලාට අනුව මම ජාතිවාදියා ගෝත්‍රිකයා වුනා -විජේදාස රාජපක්ෂ
Posted on April 26th, 2019

FB

ආරක්ෂක ලේකම්ගේ පොලිස්පතිගේ කෙරුවාව,
මංගලලා රාජිතලාට අනුව මම ජාතිවාදියා ගෝත්‍රිකයා වුනා,
ඔවුන් අද මියගිය ජීවිතවල වගකීම බාර ගත යුතුයි.
බුද්ධි අංශ 44ක් හිරේ, හමුදාවේ පන නල කැඩුවා.
රටේ ඇමතිවරු දැනගෙන මිනිස්සුන්ට කිව්වේ නැහැ

Pause-4:09Additional Visual SettingsEnter Watch And ScrollClick to enlargeMute9.8K9.8K661 Comments13K Shares

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress