බන්දුල ගුණවර්ධනගෙන් දඹර අමිල හිමිට ප්‍රශ්ණ පහක්- Bandual Gunawardena’s 5 questions to Dambara Amila Thero
Posted on June 30th, 2019

Courtesy Adaderana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress