ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දීමට ජනමතය විමසන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් ලක්ෂයක පෙත්සමකට අත්සන් ලබා ගැනීම ආරම්භ කරයි…..!
Posted on July 19th, 2019

අරුන උණවටුන

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දීමට ජනමතය විමසන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් ලක්ෂයක පෙත්සමක් ජනාධිපතිවරයාට ලබා දීමට අත්සන් එකතු කිරීමේ ආරම්භක උත්සවය ජූනි 18 කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ දී පවත්වන ලදී.

නීතිය නොදැනීම සමාවට කරුණක් නොවේ” යන නීති සිද්ධාන්තය අනුව රටේ බහුතර ජනතාව වෙනස්කමකට ලක් නොකල යුතු අතර නීතිය දැන ගැනීමට ඇති මාර්ග අවහිර නොකළ යුතු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන ආයතන 3 අතරින් විධායකය සහ ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ගනු ලබන තීරණ රටේ බහුතර ජනතාවගේ භාෂාවෙන් එනම් සිංහල භාෂාවෙන්ද ගනු ලබන හෙයින් ඒවා ජනතාවට සන්නිවේදනය වුවත් අනෙක් පාලන ආයතනයේ ඉහළම ආයතන වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ගන්නා තීරණ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් ලබා දෙන හෙයින් බහුතර සිංහල ජනතාවට ඒවා සන්නිවේදනය නොවන බවට සමාජයේ කතිකාවතක් නිර්මාණය වී ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ අදහස් රටේ බහුතරයක් වූ සිංහල ජනතාවද දැන ගත යුතු බවට විවාදයක් තිබිය නොහැකි වුවත් ඒ සදහා පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් නැති වීම ජනතාවට නීතිය දැන ගැනීමට ඇති මාර්ග වසා දැමීමකි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ අභියාචනාධිකරණයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නඩු කටයුතු සිදුකිරීමට සහ නඩු තීන්දු ලබා දීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 24 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් විධාන කිරීමට අධිකරණ විෂය භාර ඇමතිවරයාට විධිවිධාන සළසා දී ඇත.  මෙය ජනතාවගේ අධිකරණ බලය සම්බන්ධව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය නොව කිහිප දෙනෙකුගේ පරමාධිපත්‍යය වෙනුවෙන් අධිකරණ විෂය භාර ඇමතිවරයා සිදුකරන මැදිහත් වීමක් බව පෙනී යයි. එමෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය ගන්නා තීරණ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් ලබා දීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රාජ්‍ය භාෂාව, ජාතික භාෂාව, පරිපාලන භාෂාව, නීති පැනවීමේ භාෂාව සහ අධිකරණ භාෂාව සම්බන්ධව දක්වා ඇති විධිවිධාන සැළකීමේදී නොගැලපෙන තත්ත්වයක් බවත් එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 1 වන ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන ශ්‍රී ලංකාව නිදහස්, ස්වෛරී, ස්වාධීන, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික, සමාජවාදී ජනරජය යන ලෙස නම් කිරීමටද පටහැනි තත්ත්වයක් වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු රටේ බහුතර ජනතාවට කියවිය හැකි පරිදි සිංහල භාෂාවෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වන වැඩසටහනේ සමායෝජක නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන ප්‍රකාශ කරයි.

රටේ බහුතර ජනතාවට සිදුකරන මේ භාෂාවේ වෙනස්කම වැළැක්වීම ජාතික වැදගත් කමකින් යුත් අවශ්‍යතාවය ක් බව පෙන්වා දෙමින් එයට ජනමතවිචාරණයක් මගින් විසදුමක් ලබා ගැනීම සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3, 4 සහ 86 ව්‍යවස්ථා යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්වෙන් බලතල ලැබී ඇති බව පෙන්වා දෙමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබා දිය යුතු භාෂාව සිංහල භාෂාව විය යුතුද?  යන කාරණය ජනමතවිචාරණයක් මගින් ජනතාව වෙත යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමින් පුරවැසියන් ලක්ෂයක් විසින් කැමැත්ත ලබා දී අත්සන් කරන ලේඛනයක් ජනාධිපතිතුවරයා වෙත යොමු කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු රටේ බහුතර ජනතාවට කියවිය හැකි පරිදි සිංහල භාෂාවෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වන වැඩසටහනේ සමායෝජක නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

මේ වන විට නීතිඥවරු ඇතුලු විද්වතුන් සහ පුරවැසියන් දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක අත්සන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර ඇති බවත් අත්සන් විසිතුන් දහසක් අත්සන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවත් අත්සන් ලක්ෂය ලබා ගැනීම සංකේවත් කරන පළමු උත්සව අවස්ථාව ජූනි 18 දින කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේදී පවත්වා ඇත. ඒ අවස්ථාව සදහා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉදුරගාරේ ධම්මරතන හිමියන් සිය අත්සන අත්සන් ලේඛණයේ පළමුව තබමින් මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන ලදී.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු සිංහල භාෂාවෙන් ලබා ගැනීමට ජනතාවගේ ඇති අදහස ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීම සදහා මේ ගන්නා උත්සාහයට ඒ සදහා උනන්දුවක් ඇති පුරවැසියන්ට සිය අත්සන යොදා අත්සන් ලක්ෂයේ ඉලක්කය සපුරාදිය හැකි බව වැඩසටහනේ සමායෝජක නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන විසින් ඉල්ලීමක් කරයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු රටේ බහුතර ජනතාවට කියවිය හැකි පරිදි සිංහල භාෂාවෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වන වැඩසටහනේ දුරකථන අංක 0342256066, 0342256067 සහ 0712063394 අමතා වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දු ලබා දිය යුතු භාෂාව සිංහල භාෂාව විය යුතුද? මැයෙන් ජනමතවිචාරණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සදහා පුරවැසියන් ලක්ෂයකගේ අත්සන් එකතු කිරීමේ සමාරම්භක නිල උත්සවය 2019 ජූලි මස 18 වන දින සවස කොළඹ 07 මහජන පුස්තකාලයේ ප්‍රවේශාගාරයේ දී නීතිඥවරු ඇතුලු විද්වත් පිරිසගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී. එම අවස්ථාවට වැඩම කළ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘතික අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉදුරගාරේ ධම්මරතන හිමියන් සිය අත්සන ලබා දෙන අවස්ථාව සහ සිංහල භාෂාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ නඩු තීන්දු ලබා ගැනීම රටේ බලය පිළිබද ප්‍රශ්නය තීරණය කිරීමක් බවට දේශනය පවත්වන අවස්ථාවත්, අත්සන් ලක්ෂය සදහා පුරවැසියන් සිය සහාය ලබා දෙන අකාරයත් භාෂා පරමාධිපත්‍යය පිළිබද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යෙදීම් පිළිබද දේශනය නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන සහ බුද්ධ ශාසනය සහ රටේ අනන්‍යතාවය පිළිබදව නීතිඥ ක්‍රිසන්ත නිස්සංක දේශන පවත්වන ආකරයත් මෙහි දැක්වේ…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress